Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 332 6292 626 2152 380 8502 675 1402 447 325
Aktivácia 206 45484 248107 605105 22896 326
Bankové úvery 588 136535 884525 904597 534574 072
Bežná likvidita III. stupeň 0,58710,90771,080,71690,7527
Bežné bankové úvery 588 136178 88467 404597 534574 072
Časové rozlíšenie aktív 16 0437 5317 0848 2039 060
Časové rozlíšenie pasív 264 392296 608337 962381 648378 834
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03000,01890,6078-1,02-0,7291
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 30,6024,5024,4681,5286,77
Celkové tržby 2 368 9091 937 4501 691 0951 451 2891 569 049
Celkový dlh 2 971 1312 238 2391 962 6522 265 6982 044 925
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 582 082532 741521 032601 243603 166
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 0543 1434 87253 63725 346
Čistý cash flow 2 911-1 729-48 76528 29117 182
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 99 210100 200151 565111 112113 557
Čistý zisk 5 73811 13252 4424 2283 631
Čistý zisk v minulom roku 11 13252 4424 2283 6316 791
Cudzie zdroje -97 106-91 368-80 236-27 794-23 566
Daň z príjmov 7 2443 1435 0264 4041 067
Daň z príjmov v minulom roku 3 1435 0264 4041 067-419,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 2443 1435 0264 4041 067
Dlhodobé bankové úvery 0,0000357 000458 5000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00003 2556 3988 54410 068
Dlhodobý dlh 0,0000357 000458 5000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,0269,3979,98105,8190,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,1828,6530,5447,0245,39
Doba obratu aktív 953,16966,18935,321 4021 367
Doba obratu pohľadávok 48,0270,5982,49110,2896,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 267,38192,96164,86240,30252,87
EBIT v minulom roku 100 200151 565111 112113 557120 023
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 99 210100 200151 565111 112113 557
EBITDA 1 036 201790 186680 681581 967720 746
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 036 201790 186680 681581 967720 746
Efektívna daňová sadzba 0,55800,22020,08750,51020,2271
Finančná páka 34,3228,7429,6796,25103,85
Finančné účty 6 0543 1434 87253 63725 346
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 262 9641 118 980985 536809 616877 439
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000057 34654 440
Krátkodobé pohľadávky 167 898188 605203 588201 945162 012
Krátkodobé záväzky 934 874524 502419 654458 641452 694
Krytie dlhovej služby 2,982,091,631,271,56
Materiál 132 71183 22696 609105 06462 180
Nákladové úroky 86 22885 92594 097102 480108 859
Nákladové úroky v minulom roku 85 92594 097102 480108 859113 651
Náklady na predaný tovar 838 741773 992769 335718 796576 215
Neobežný majetok 2 283 1981 715 2931 484 4181 594 6571 338 332
Obežný majetok 1 033 388903 391889 3481 072 2801 099 933
Obrat neobežného majetku 0,55890,57840,62590,43690,4882
Obrat obežného majetku 1,231,101,040,64970,5941
Odpisy 962 272741 600608 112509 792613 574
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 481 136370 800304 056254 896306 787
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 481 136370 800304 056254 896306 787
Osobné náklady 500 207411 436363 103276 809278 141
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 0873 8944 1714 0714 057
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00002,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 379 554136 511108 767170 611169 310
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 968 010752 732660 554514 020617 205
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,141,892,27-12,493,60
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,87450,53020,4400-0,08000,2776
Pohľadávky z obchodného styku 28 59977 88277 75189 73981 263
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -33,3652,841,65-0,9824-1,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0338-0,0201-0,51820,27610,1578
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89150,85230,82430,84690,8356
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 30,6024,5024,4681,5286,77
Pridaná hodnota 437 439218 126159 768-22 15677 219
Primárna platobná neschopnosť 13,271,751,401,902,08
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05910,12180,65360,15210,1541
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,872,832,883,892,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,872,832,883,892,84
Služby 274 597200 171140 137112 155112 190
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 332 6292 626 2152 380 8502 675 1402 447 325
Spotreba materiálu… 870 685696 799611 594574 632637 464
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 588 136535 884525 904654 880628 512
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 206 4540,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 391 6051 158 4611 083 616812 500733 809
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 115 425166 343154 513115 86080 375
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 276 180992 118929 103696 640653 434
Účtovný cash flow 2 911-1 729-48 76528 29117 182
Úročený dlh 588 136535 884525 904654 880628 512
Úrokové krytie 1,151,171,611,081,04
Vlastné imanie 97 10691 36880 23627 79423 566
Všetky záväzky 2 971 1312 238 2391 962 6522 265 6982 044 925
Výnosy budúcich období dlhodobé 235 543261 552292 279323 004328 765
Výnosy budúcich období krátkodobé 26 01030 72630 72633 36725 290
Výsledok hospodárenia 102 939103 406154 823114 415116 049
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 102 939103 406154 823114 415116 049
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 73811 13252 4424 2283 631
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 13252 4424 2283 6316 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 98214 27557 4688 6324 698
Zásoby 859 436708 388674 490808 154902 507
Záväzky 2 971 1312 238 2391 962 6522 265 6982 044 925
Záväzky z obchodného styku 379 554136 511108 767170 611169 310
Zisk pred zdanením 12 98214 27557 4688 6324 698
Zmena EBIT 0,99010,66111,360,97850,9461
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 100 08738 730-125 209-137 23777 113
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 100 08738 730-125 209-137 23777 113
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 86 415111 52372 25973 62071 498