BARDTERM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 802 9804 595 0503 345 6161 806 9701 594 067
Bankové úvery 771 199831 2160,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,68660,56740,64130,89301,15
Bežné bankové úvery 562 889522 8980,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 165 13521 93011 24095 857121 752
Časové rozlíšenie pasív 5 9884 7045 6058 6822 160
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,86181,120,77485,355,36
Celkové tržby 6 115 1795 795 2455 561 9755 951 5116 116 135
Celkový dlh 2 220 3972 422 0461 458 0531 515 0171 341 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 615 175629 342-55 524-115 716-184 608
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 156 024201 87455 524115 716184 608
Čistý cash flow -45 850146 350-60 192-68 892-7 535
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 92 10773 67388 924102 792105 414
Čistý zisk 48 93042 77559 43476 57780 050
Čistý zisk v minulom roku 42 77559 43476 57780 05068 890
Cudzie zdroje -2 576 595-2 168 300-1 881 958-283 271-250 303
Daň z príjmov 24 79116 51526 76125 99025 231
Daň z príjmov v minulom roku 16 51526 76125 99025 23130 932
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 79116 51526 76125 99025 231
Dlhodobé bankové úvery 208 310308 3180,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 208 310308 3180,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,3158,0654,7467,9770,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,2857,2254,7466,1769,74
Doba obratu aktív 295,67294,84232,47116,64100,13
Doba obratu pohľadávok 60,3158,0654,7467,9770,16
Doba obratu zásob 1 8384 6780,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 127 304285 8200,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 83,3796,5794,9792,9579,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 104 868252 4300,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 73 67388 924102 792105 41499 888
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 92 10773 67388 924102 792105 414
EBITDA 466 545280 563176 787177 748169 877
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 466 545280 563176 787177 748169 877
Finančná páka 1,862,121,786,386,37
Finančné účty 156 024201 87455 524115 716184 608
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5365-0,4719-0,5625-0,1568-0,1570
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53650,47190,56250,15680,1570
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 796 051446 809512 021438 254561 053
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28200,32750,40850,79690,7909
Krátkodobé pohľadávky 979 695904 823787 7801 052 9501 116 956
Krátkodobé záväzky 1 354 3061 505 0591 366 7351 439 9461 260 671
Krytie dlhovej služby 25,3819,5164,78789,991 277
Materiál 18 67922 14025 54829 11629 597
Nákladové úroky 18 38614 3832 729225,00133,00
Nákladové úroky v minulom roku 14 3832 729225,00133,0066,00
Náklady na predaný tovar 4 619 4584 566 5694 358 6414 743 3834 813 031
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 8831 9220,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 482 5753 441 7902 465 524513 331141 154
Obežný majetok 1 155 2701 131 330868 8521 197 7821 331 161
Obrat aktív 1,231,241,573,133,65
Obrat neobežného majetku 1,701,652,1311,0241,17
Obrat obežného majetku 5,135,036,054,724,37
Odpisy 370 590200 26086 74072 49061 972
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 185 295100 13043 37036 24530 986
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 185 295100 13043 37036 24530 986
Osobné náklady 1 014 447925 211870 235905 894952 680
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8286 6263 0902 6362 504
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 114 7781 329 2351 070 1061 307 6131 150 224
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 419 520243 035146 174149 067142 022
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77450,82460,97320,99410,9550
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 337,33583,740,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,211,031,011,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94570,99690,93440,93140,9832
Pohľadávky z obchodného styku 979 220891 772787 7511 025 1711 110 226
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67640,55520,62270,87291,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 56,20-14,8231,274,1133,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,4910,18-22,06-306,19-56,65
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46230,52710,43580,83840,8416
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,86181,120,77485,355,36
Pridaná hodnota 1 309 8371 121 952894 186911 285997 588
Primárna platobná neschopnosť 1,141,491,361,281,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,768,638,258,527,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,768,638,258,527,90
Služby 1 070 7931 086 4871 114 8681 156 3721 050 949
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 802 9804 595 0503 345 6161 806 9701 594 067
Spotreba materiálu… 3 544 7823 478 1603 243 7733 587 0113 762 082
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 771 199831 2160,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 095 9625 774 9575 421 9895 786 2396 007 459
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 166 66786 436169 162131 571196 840
Tržby z predaja tovaru 5 9803 5030,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 923 3155 685 0185 252 8275 654 6685 810 619
Účtovný cash flow -45 850146 350-60 192-68 892-7 535
Úročený dlh 771 199831 2160,00000,00000,0000
Úrokové krytie 5,015,1232,58456,85792,59
Vlastné imanie 2 576 5952 168 3001 881 958283 271250 303
Všetky záväzky 2 220 3972 422 0461 458 0531 515 0171 341 604
Výsledok hospodárenia 95 95580 30392 055105 424107 947
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 95 95580 30392 055105 424107 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 93042 77559 43476 57780 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 77559 43476 57780 05068 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 73 72159 29086 195102 567105 281
Zásoby 19 55124 63325 54829 11629 597
Záväzky 2 220 3972 422 0461 458 0531 515 0171 341 604
Záväzky z obchodného styku 1 115 6261 329 2351 070 1061 307 6131 150 224
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 848,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 73 72159 29086 195102 567105 281
Zmena EBIT 1,250,82850,86510,97511,06
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 166 66786 436167 154131 405196 798
Účtovné závierky