HETA SK, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 171,00675,00755,0081,001 795
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,01-1,05-1,05-1,00-1,09
Celkové tržby 0,00002 4006 5000,00000,0000
Celkový dlh 13 00013 50415 48020 82621 580
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -171,00-675,00-755,00-81,00-81,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,79000,92620,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 171,00675,00755,0081,0081,00
Čistý cash flow 171,00675,00755,0081,0081,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00002 4006 5000,0000227,00
Čistý zisk 0,00001 8966 020-480,00227,00
Čistý zisk v minulom roku 1 8966 020-480,00-480,000,0000
Cudzie zdroje 12 82912 82914 72520 74519 785
Daň z príjmov 0,0000504,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 504,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000504,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000156,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000156,40
Doba obratu aktív 0,0000102,6642,400,0000163,79
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000156,40
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 186
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 054869,260,00001 969
EBIT v minulom roku 2 4006 5000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00002 4006 5000,0000227,00
EBITDA 0,00002 4006 5000,0000316,00
EBITDA marža 0,00001,00001,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00002 4006 5000,0000316,00
Finančné účty 171,00675,00755,0081,0081,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 75,0219,0119,50256,1111,02
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -75,02-19,01-19,50-256,11-11,02
Hrubá marža 0,00001,00001,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00002 4006 5000,0000295,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 76,0220,0120,50257,1112,02
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 714
Krátkodobé záväzky 13 00013 50415 48020 82621 580
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 0003 0005 0006 3400,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,00003 604
Obežný majetok 171,00675,00755,0081,001 795
Obrat aktív 0,00003,568,610,00002,23
Obrat obežného majetku 0,00003,568,610,00002,23
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000021,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00001 8966 020-480,00227,00
Podiel EBIT k aktívam 0,00003,568,610,00000,1265
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00003,568,610,00000,1265
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,0451
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 714
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 75,0219,0119,50256,11244,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 76,0220,0120,50257,1112,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,01-1,05-1,05-1,00-1,09
Pridaná hodnota 0,00002 4006 5000,0000396,00
Rentabilita aktív, ROA 0,00002,817,97-5,930,1265
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00005,632,380,000068,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00005,632,380,000068,29
Služby 0,00000,00000,00000,00003 604
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 171,00675,00755,0081,001 795
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00002 4006 5000,00004 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 4006 5000,00004 000
Účtovný cash flow 171,00675,00755,0081,0081,00
Vlastné imanie -12 829-12 829-14 725-20 745-19 785
Všetky záväzky 13 00013 50415 48020 82621 580
Výsledok hospodárenia 0,00002 4006 5000,0000316,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00002 4006 5000,0000316,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00001 8966 020-480,00227,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 8966 020-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00002 4006 5000,0000295,00
Záväzky 13 00013 50415 48020 82621 580
Záväzky z obchodného styku 3 0003 0005 0006 3400,0000
Zisk pred zdanením 0,00002 4006 5000,0000295,00