Opálové bane Dubník a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 66 20866 09686 20215 82286 982
Bankové úvery 115,0087,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,480,30570,41630,36340,5125
Bežné bankové úvery 115,0087,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0158-2,200,2995-11,300,0251
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,6468-1,73-2,11-1,5720,88
Celkové tržby 0,00000,000015 941320,000,0000
Celkový dlh 26 003156 782163 82243 56783 006
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 163110 22296 80531 16931 499
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-2,24-86,700,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 129,00-2,0017 42013 506316,00
Čistý cash flow 131,00-17 4223 28312 874316,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 920-13 066-34 765-27 745-22 610
Čistý zisk -7 721-13 066-35 725-27 745-22 610
Čistý zisk v minulom roku -13 066-35 725-27 745-18 126-21 616
Cudzie zdroje -40 20590 68677 62027 745-3 976
Daň z príjmov 801,000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 801,000,0000960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000794,392 64229 358
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000718,530,000028 614
Doba obratu aktív 0,00000,00001 97418 047113 794
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000794,392 64229 358
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000943,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000250,97-1 29916 466
EBIT v minulom roku -13 066-34 765-27 745-18 126-21 616
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 920-13 066-34 765-27 745-22 610
EBITDA -6 715-4 460194,00-26 884-7 586
EBITDA marža 0,00000,00000,0122-84,010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 715-4 460194,00-26 884-7 586
Finančná páka 1,65-0,7288-1,11-0,570321,88
Finančné účty 129,00-2,0017 42013 506316,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,60731,370,90041,75-0,0457
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6073-1,37-0,9004-1,750,0457
Hrubá marža 0,00000,0000-0,8709-49,370,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 920-4 848-153,00-27 745-7 956
Krátkodobé finančné výpomoci 6 177110 133114 22544 67531 815
Krátkodobé pohľadávky 36 09936 11834 6942 31622 441
Krátkodobé záväzky 8 2977 92610 961-1 13912 586
Náklady na predaný tovar 6 5227 77629 82416 1184 870
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000397,00
Neobežný majetok 29 98029 98034 0880,000064 225
Obežný majetok 36 22836 11652 11415 82222 757
Odpisy 0,00008 21834 6120,000014 654
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 10917 3060,000014 654
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00004 10917 3060,00000,0000
Osobné náklady 0,000064,001 6346 3820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 205,00388,00347,00861,00220,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-150,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 4221 1851 385-1 1170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 721-4 848-1 113-27 745-7 956
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1661-0,6689-0,9760-1,64-0,6317
Podiel EBIT k aktívam -0,1045-0,1977-0,4033-1,75-0,2599
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1045-0,1977-0,4033-1,75-0,2599
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1195-0,2246-0,4620-1,64-0,3039
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,0019-0,00000,20210,85360,0036
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,205940,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,9427
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-121,50-8,50-2,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,9389-0,3830-2,48-0,3133
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,205940,231,13
Pohľadávky z obchodného styku 31 38131 38131 3810,000021 872
Pohotová likvidita II. stupeň 2,480,30570,41630,36340,5125
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -306,91-5,2123,642,16-12,58
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,09501,671,332,820,3658
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39272,371,902,750,9543
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,6468-1,73-2,11-1,5720,88
Pridaná hodnota -6 522-7 776-13 883-15 798-4 591
Rentabilita aktív, ROA -0,1166-0,1977-0,4144-1,75-0,2599
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,19200,14410,46031,0000-5,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,87-35,15844,44-1,62-10,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,87-35,15844,44-1,62-10,94
Služby 1 705734,0011 0203 3401 344
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 20866 09686 20215 82286 982
Spotreba materiálu… 4 8177 04218 80412 7783 129
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 292110 220114 22544 67531 815
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000015 941320,00279,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000015 941320,00279,00
Účtovný cash flow 131,00-17 4223 28312 874316,00
Úročený dlh 6 292110 220114 22544 67531 815
Vlastné imanie 40 205-90 686-77 620-27 7453 976
Všetky záväzky 26 003156 782163 82243 56783 006
Výsledok hospodárenia -6 715-12 678-34 418-26 884-22 240
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 715-12 678-34 418-26 884-22 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 721-13 066-35 725-27 745-22 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 066-35 725-27 745-18 126-21 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 920-13 066-34 765-27 745-22 610
Záväzky 26 003156 782163 82243 56783 006
Záväzky z obchodného styku 1 4221 1851 385-1 1170,0000
Zisk pred zdanením -6 920-13 066-34 765-27 745-22 610
Zmena EBIT 0,52960,37581,251,531,05