J & V company, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 23 99724 17527 23730 67455 721
Bankové úvery 31,000,00000,00005 00015 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,81950,81870,84210,66651,11
Bežné bankové úvery 31,000,00000,00005 00015 000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,28-4,50-9,53-5,182,53
Celkové tržby 917,002 21110 67016 3480,0000
Celkový dlh 31 32031 08030 42938 00439 932
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -564,00-384,00-281,004 83614 950
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4558-1,680,3878-1,150,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 595,00384,00281,00164,0050,00
Čistý cash flow 595,00103,00117,00164,0050,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -418,00-2 7545 108-17 43815 319
Čistý zisk -418,00-3 7144 138-18 85810 796
Čistý zisk v minulom roku -3 7144 138-18 8580,0000-101 511
Cudzie zdroje 7 3236 9053 1927 330-15 789
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9 9584 128864,99650,0971,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9 9544 128858,83649,7264,46
Doba obratu aktív 9 5523 991931,72793,8290,08
Doba obratu pohľadávok 9 9584 128864,99650,0971,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000049,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12 4285 1201 039852,3840,20
EBIT v minulom roku -2 7545 108-17 4380,0000-98 835
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -418,00-2 7545 108-17 43815 319
EBITDA 63,003 09812 733-408,00166 064
EBITDA marža 0,06871,401,19-0,02500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63,003 09812 733-408,00166 064
Finančná páka -3,28-3,50-8,53-4,183,53
Finančné účty 595,00384,00281,00164,0050,00
Hrubá marža 0,08830,09590,8472-0,17210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -18,003 01812 5483 133165 783
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,301,281,111,070,4462
Krátkodobé pohľadávky 25 01825 00725 28625 12044 279
Krátkodobé záväzky 31 22231 01330 36232 93724 865
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 2250,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00001 273-0,887036,72
Nákladové úroky 0,00000,000010,00460,004 523
Nákladové úroky v minulom roku 0,000010,00460,000,00002 676
Náklady na predaný tovar 836,001 9991 63016 917182 409
Neobežný majetok -1 616-1 2161 6705 39011 392
Obežný majetok 25 61325 39125 56725 28444 329
Obrat aktív 0,03820,09150,39170,45984,05
Obrat neobežného majetku -0,5675-1,826,392,6219,82
Obrat obežného majetku 0,03580,08710,41730,55785,09
Odpisy 400,005 7727 44010 73423 008
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 400,002 8863 7205 36723 008
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00002 8863 7205 3670,0000
Osobné náklady 0,00000,000016,002 7010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 81,0080,00185,00141,00281,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00003 2253 2253 2130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -18,002 05811 578-8 12433 804
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,05730,5379-1,308,090,3506
Podiel EBIT k aktívam -0,0174-0,11390,1875-0,56850,2749
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0174-0,11390,1875-0,56850,2749
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05790,4027-1,637,710,4965
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0018-0,96020,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,64890,04660,01100,01000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000565,00-1,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,20250,03671,21-0,20941,89
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,64890,04660,01100,01160,0002
Pohľadávky z obchodného styku 25 00725 00725 10625 10639 871
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81950,81870,84210,66651,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,3167,0427,2844,70-315,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000011,700,35650,0111
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,311,291,121,240,7166
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,28-4,50-9,53-5,182,53
Pridaná hodnota 81,00212,009 040-2 81343 371
Rentabilita aktív, ROA -0,0174-0,15360,1519-0,61480,1938
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05710,5379-1,302,570,6838
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 497,1410,032,39-93,150,2405
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 497,1410,032,39-93,150,2405
Služby 158,00855,00348,005 18049 786
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 99724 17527 23730 67455 721
Spotreba materiálu… 678,001 1441 28211 737132 623
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31,000,00000,00005 00015 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 917,002 21110 67015 945225 780
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 8410,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000060,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 917,002 21110 67014 044225 780
Účtovný cash flow 595,00103,00117,00164,0050,00
Úročený dlh 31,000,00000,00005 00015 000
Úrokové krytie 0,00000,0000510,80-37,913,39
Vlastné imanie -7 323-6 905-3 192-7 33015 789
Všetky záväzky 31 32031 08030 42938 00439 932
Výsledok hospodárenia -337,00-2 6745 293-17 29714 072
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -337,00-2 6745 293-17 29714 072
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -418,00-3 7144 138-18 85810 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 7144 138-18 8580,0000-101 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -418,00-2 7545 098-17 89810 796
Záväzky 31 32031 08030 42938 00439 932
Záväzky z obchodného styku 3 2253 2253 2253 2130,0000
Zisk pred zdanením -418,00-2 7545 098-17 89810 796
Zmena EBIT 0,1518-0,5392-0,29290,0000-0,1550
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00007 996128 984

Činnosti firmy
Výroba priemyselných potravinárskych výrobkov - vonné a chuťové látky, ovocné..
Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
Výroba, požičiavanie a distribúcia vídea
Prenájom nehnuteľností, (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné..
Poľnohospodárske práce vykonávané strojnými mechanizmami
Výroba cestovín
Výroba odevov a doplnkov, vrátane kožených
Ťažba dreva a služby v rámci lesníctva
Píliarská výroba a pilčícke práce
Výroba drevených obalov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Výroba a oprava bicyklov a športového tovaru
Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Murárstvo
Faktoring a forfaiting
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Pomocné stavebné práce, zemné práce a demolácie
Výroba hier a hračiek, bižutérie
Tkanie textílií
Výroba obuvi
Výroba krmív
Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
Výroba výrobkov z papiera a plastov
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
Poskytovanie služieb cez internet
Montáž a servis zábavnej techniky (okrem elektra)
Čalúnnictvo
Výroba drobných kovových obalov
Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Výroba drobných výrobkov z dreva
Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Fotografické služby
Čistenie budov, upratovacie práce
Reklamná a propagačná činnosť
Prenájom strojov a technických zariadení
Oprava motorových vozidiel
Ubytovanie
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Vydavateľská činnosť
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku
Výroba nožiarskeho tovaru, zámkov a kovaní
Prípravné práce pre stavbu
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
Podnikateľské poradenstvo
Prenájom motorových vozidiel
Príprava a predaj na priamu konzumáciu:-nealkoholických a priemyselne vyrábaných..
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi - zber, likvidácia a spracovanie..