W-Dent, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 673 538633 032558 986491 974423 990
Bankové úvery 34 40738 89027 30629 06330 536
Bežná likvidita III. stupeň 9,638,8612,179,457,97
Bežné bankové úvery 34 40738 89027 30629 06330 536
Časové rozlíšenie aktív 1 6771 0181 9291 6363 432
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000-9,00-9,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,402,704,032,672,55
Celkové tržby 478 628449 354357 347341 431326 510
Celkový dlh 69 49670 98645 62151 66952 579
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -611 664-558 195-483 000-407 344-345 493
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 646 071597 085510 306436 407376 029
Čistý cash flow 48 98686 77973 89960 37956 112
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 56 68966 74694 04490 20079 364
Čistý zisk 41 99648 68273 05168 89360 151
Čistý zisk v minulom roku 48 68273 05168 89360 15153 525
Cudzie zdroje -604 042-562 046-513 365-440 314-371 420
Daň z príjmov 13 07916 91319 50320 09417 385
Daň z príjmov v minulom roku 16 91319 50320 09417 38515 334
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 07916 91319 50320 09417 385
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,8625,1643,7253,7144,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,9423,5043,7253,7141,91
Doba obratu aktív 519,84514,20570,96528,72474,67
Doba obratu pohľadávok 16,8625,1643,7253,7144,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,0826,0718,7124,2924,68
EBIT v minulom roku 66 74694 04490 20079 36471 986
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 56 68966 74694 04490 20079 364
EBITDA 57 86567 89995 22393 47583 620
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 86567 89995 22393 47583 620
Finančná páka 1,121,131,091,121,14
Finančné účty 646 071597 085510 306436 407376 029
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8968-0,8879-0,9184-0,8950-0,8760
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89680,88790,91840,89500,8760
Hrubá marža 0,51840,56290,69770,68630,6989
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 56 68966 74794 07192 68882 586
Krátkodobé pohľadávky 21 84030 97942 80149 98139 336
Krátkodobé záväzky 35 08932 09618 31522 60622 043
Krytie dlhovej služby 35,8558,9963,9177,0645,74
Nákladové úroky 1 6141 1511 4901 2131 828
Nákladové úroky v minulom roku 1 1511 4901 2131 8283 127
Náklady na predaný tovar 224 805196 405108 038105 30397 838
Neobežný majetok 3 9503 9503 9503 9505 193
Obežný majetok 667 911628 064553 107486 388415 365
Obrat aktív 0,70210,70980,63930,69030,7690
Obrat neobežného majetku 119,73113,7690,4785,9862,78
Obrat obežného majetku 0,70810,71550,64610,69830,7849
Odpisy 0,00000,00000,00002 4883 222
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 2441 611
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00001 2441 611
Osobné náklady 187 944177 702150 335137 723140 619
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1761 1521 152787,001 034
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 68718 4243 8813 7183 396
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 99648 68273 05171 38163 373
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95920,94320,91290,88710,8869
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75750,70250,60300,58770,6162
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,421,661,701,62
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,321,421,661,671,59
Pohľadávky z obchodného styku 16 77028 92542 80149 98137 436
Pohotová likvidita II. stupeň 9,638,8612,179,457,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,33-6,48-6,95-7,29-6,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 30,3575,3949,6049,7830,70
Pridaná hodnota 248 114252 949249 309234 328228 194
Primárna platobná neschopnosť 1,110,63700,09070,07440,0907
Rýchla likvidita I. stupeň 9,308,4111,198,457,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,201,050,47910,55280,6288
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,201,050,47910,55280,6288
Služby 170 183135 87467 81566 25552 842
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 673 538633 032558 986491 974423 990
Spotreba materiálu… 54 62260 53140 22339 04844 996
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 40738 89027 30629 06330 536
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 472 919449 354357 347339 631326 032
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 472 919449 354357 347339 631326 032
Účtovný cash flow 48 98686 77973 89960 37956 112
Úročený dlh 34 40738 89027 30629 06330 536
Úrokové krytie 35,1257,9963,1274,3643,42
Vlastné imanie 604 042562 046513 365440 314371 420
Všetky záväzky 69 49670 98645 62151 66952 579
Výsledok hospodárenia 57 86567 89995 22390 98780 398
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 57 86567 89995 22390 98780 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 99648 68273 05168 89360 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 48 68273 05168 89360 15153 525
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 55 07565 59592 55488 98777 536
Záväzky 69 49670 98645 62151 66952 579
Záväzky z obchodného styku 18 68718 4243 8813 7183 396
Zisk pred zdanením 55 07565 59592 55488 98777 536
Zmena EBIT 0,84930,70971,041,141,10