DARGOV, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 74 79777 170105 781141 17694 772
Bežná likvidita III. stupeň 5,885,204,925,031,63
Časové rozlíšenie aktív 90,0080,00229,00265,00318,00
Časové rozlíšenie pasív 10 26811 78813 30814 82816 348
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1 7019 260-6,193,44-0,9831
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,14-1,14-1,21-1,28-1,15
Celkové tržby 1 52244 97485 143183 065195 739
Celkový dlh 518 549518 263542 461582 829609 294
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 752-8 231-36 012-68 168-33 564
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7477-0,06430,07630,40640,3605
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 7528 23136 01268 16833 564
Čistý cash flow 25 521-27 781-32 15634 604-30 792
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -999,00-1 20913 071102 57498 928
Čistý zisk -1 138-2 8936 49374 39070 569
Čistý zisk v minulom roku -2 8936 49374 39070 569-299,00
Cudzie zdroje 454 020452 881449 988456 481530 870
Daň z príjmov -160,00-144,002 52724 00922 190
Daň z príjmov v minulom roku -144,002 52724 00922 1902 883
Daň z príjmov z bežnej činnosti -160,00-144,002 52724 00922 190
Dlhodobé pohľadávky 798,00638,00479,00319,00167,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 822 745947,75202,3190,4859,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4 822 745473,23118,5990,4750,77
Doba obratu aktív 13 650 4531 381473,16286,27180,09
Doba obratu pohľadávok 4 968 380959,16204,4591,1359,99
Doba obratu zásob 0,00000,00001 3010,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000-0,1147707,780,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -2 738-0,053723,2220,3959,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000-0,1147105,260,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 20913 071102 57498 92827 111
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -999,00-1 20913 071102 57498 928
EBITDA 2 623-566,0016 739106 234103 183
EBITDA marža 1,72-0,01260,19660,58030,5271
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 623-566,0016 739106 234103 183
Finančné účty 33 7528 23136 01268 16833 564
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,075,874,253,235,60
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,07-5,87-4,25-3,23-5,60
Hrubá marža -0,30160,21030,83180,85800,8442
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 0414 83116 111105 625102 651
Krátkodobé pohľadávky 26 42652 97045 22844 62131 400
Krátkodobé záväzky -15,00-3,005 19110 05731 321
Krytie dlhovej služby 0,2482-0,04160,96435,594,58
Materiál 0,00000,00009 54412 22112 221
Nákladové úroky 299,001 8284 0514 1756 169
Nákladové úroky v minulom roku 1 8284 0514 1756 16924 527
Náklady na predaný tovar 461,0010 94410 77822 93626 841
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00009 5442 6770,00000,0000
Neobežný majetok 13 73115 25114 28915 58217 102
Obežný majetok 60 97661 83991 263125 32977 352
Obrat aktív 0,00000,26440,77141,282,03
Obrat neobežného majetku 0,00011,345,7111,5511,23
Obrat obežného majetku 0,00000,32990,89411,442,48
Odpisy 3 0403 0403 0403 0403 040
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5201 5201 5201 5201 520
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 5201 5201 5201 5201 520
Osobné náklady 0,000012 93558 90654 44465 583
Ostatné náklady na finančnú činnosť 582,00603,00628,00627,00872,00
Ostatné záväzky z obchodného styku -31,00-3,00772,00468,001 462
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 902147,009 53377 43073 609
Podiel EBIT k aktívam -0,0134-0,01570,12360,72661,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0155-0,01850,14130,81181,26
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0155-0,01850,14980,88202,10
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00001,370,83170,34660,3969
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 16,77-0,6177-0,37770,1890-0,1573
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,990826,460,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,73101,202,882,52
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,15100,59191,142,732,41
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 12 761-1,36-0,39410,1922-0,1603
Pohľadávky z obchodného styku 26 42626 44926 51244 61626 716
Pohotová likvidita II. stupeň 5,885,204,404,541,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,79-16,30-13,9913,19-17,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 85,35-15,20-7,948,29-4,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,936,725,134,136,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,14-1,14-1,21-1,28-1,15
Pridaná hodnota -459,009 45670 822157 064165 238
Rentabilita aktív, ROA -0,0152-0,03750,06140,52690,7446
Rýchla likvidita I. stupeň 3,290,69841,952,740,7041
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 197,69-915,6632,415,495,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 197,69-915,6632,415,495,90
Služby 471,001 2587 65517 22921 520
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 79777 170105 781141 17694 772
Spotreba materiálu… -10,00142,00446,005 7075 321
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2,0023 40081 600180 009192 249
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 0000,00009,00170,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2,0020 40081 600180 000192 079
Účtovný cash flow 25 521-27 781-32 15634 604-30 792
Úrokové krytie -3,34-0,66143,2324,5716,04
Vlastné imanie -454 020-452 881-449 988-456 481-530 870
Všetky záväzky 518 549518 263542 461582 829609 294
Výnosy budúcich období dlhodobé 8 74810 26811 78813 30814 828
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 5201 5201 5201 5201 520
Výsledok hospodárenia -417,00-606,0013 699103 20399 796
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -417,00-606,0013 699103 20399 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 138-2 8936 49374 39070 569
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 8936 49374 39070 569-299,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 298-3 0379 02098 39992 759
Zásoby 0,00000,00009 54412 22112 221
Záväzky 518 549518 263542 461582 829609 294
Záväzky z obchodného styku -31,00-3,00772,00468,001 462
Zisk pred zdanením -1 298-3 0379 02098 39992 759
Zmena EBIT 0,8263-0,09250,12741,043,65
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000517,00