BIOservis, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 509 910426 066364 854353 795369 231
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,101,050,96670,9901
Časové rozlíšenie aktív 1 6411 6297 53818 6682 503
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000641,0014,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25891,13-0,47250,2890-37,78
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,438,0814,69-78,38245,47
Celkové tržby 919 289873 925756 016720 920812 826
Celkový dlh 455 865379 140341 599357 718367 719
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 007-46 000-98 853-87 865-86 546
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 00746 00098 85387 86586 546
Čistý cash flow -13 993-52 85310 9881 31956 590
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 05842 38930 702-3 182-5 237
Čistý zisk 39 49934 08527 822-6 063-8 339
Čistý zisk v minulom roku 34 08527 822-6 063-8 33915 884
Cudzie zdroje -54 045-46 926-23 2554 564-1 498
Daň z príjmov 14 2478 0402 8802 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 8 0402 8802 8802 8804 164
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 2478 0402 8802 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 141,07108,0394,5798,2496,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 137,18104,0294,5798,2494,16
Doba obratu aktív 203,26178,13175,65180,07165,11
Doba obratu pohľadávok 141,07108,0394,5798,2496,02
Doba obratu zásob 67,1359,1649,5549,3356,71
Doba splácania záväzkov 381,40314,13366,56419,21387,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 170,79141,07160,14179,20161,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 301,46244,92285,15329,48297,70
EBIT v minulom roku 42 38930 702-3 182-5 23720 570
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 05842 38930 702-3 182-5 237
EBITDA 96 10863 51546 9948 64620 602
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 96 10863 51546 9948 64620 602
Efektívna daňová sadzba 0,26510,19090,0938-0,9048-0,5276
Finančná páka 9,439,0815,69-77,52246,48
Finančné účty 32 00746 00098 85387 86586 546
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 95 82063 17246 6339 70519 815
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84030,79190,91170,99520,9753
Krátkodobé pohľadávky 353 887258 401196 428193 023214 730
Krátkodobé záväzky 428 455337 414332 634352 089360 094
Krytie dlhovej služby 73,25240,590,00008 64692,80
Materiál 137,0066,0038,0019,0061,00
Nákladové úroky 1 312264,000,00001,0000222,00
Nákladové úroky v minulom roku 264,000,00001,0000222,00522,00
Náklady na predaný tovar 612 288623 680528 746508 980642 203
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 410 031392 055331 219306 559339 566
Neobežný majetok 46 96656 49617 07412 80712 696
Obežný majetok 461 303367 941340 242322 320354 032
Obrat aktív 1,802,052,082,032,21
Obrat neobežného majetku 19,5015,4544,4056,0064,29
Obrat obežného majetku 1,982,372,232,222,31
Obrat zásob 5,446,177,377,406,44
Odpisy 40 75420 77615 95212 05825 062
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 37710 3887 9766 02912 531
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 37710 3887 9766 02912 531
Osobné náklady 209 900193 087190 923203 291171 614
Ostatné náklady na finančnú činnosť 288,00343,00361,00607,00787,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 338 655263 071258 761276 728276 951
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 80 25354 86143 7745 99516 723
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,73090,72641,201,33-5,57
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,67590,47820,9529-2,99-0,5740
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69190,77430,83220,97670,9860
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,73980,63600,69270,67900,5125
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,291,201,021,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,171,110,96660,8849
Pohľadávky z obchodného styku 344 140248 796196 428193 023210 566
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90450,90700,91040,84930,8436
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,860,8879-2,123,46-0,0265
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,67-200,200,00001 319254,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89400,88990,93631,010,9959
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,438,0814,69-78,38245,47
Pridaná hodnota 303 361249 358229 420208 151174 044
Primárna platobná neschopnosť 0,98411,061,321,431,32
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,73090,72641,201,33-5,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,745,977,2741,3717,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,745,977,2741,3717,85
Služby 181 724213 495176 046184 713266 638
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 509 910426 066364 854353 795369 231
Spotreba materiálu… 20 53318 13017 28117 70829 048
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 915 649873 038758 166717 964816 247
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000833,000,0000
Tržby z predaja tovaru 862 723819 376723 993677 712751 969
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 92653 66234 17339 41964 278
Účtovný cash flow -13 993-52 85310 9881 31956 590
Úrokové krytie 41,96160,560,0000-3 182-23,59
Vlastné imanie 54 04546 92623 255-4 5641 498
Všetky záväzky 455 865379 140341 599357 718367 719
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,73090,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 55 35442 73931 042-2 579-4 460
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 55 35442 73931 042-2 579-4 460
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39 49934 08527 822-6 063-8 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 08527 822-6 063-8 33915 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 74642 12530 702-3 183-5 459
Zásoby 75 40963 54044 96141 43252 756
Záväzky 455 865379 140341 599357 718367 719
Záväzky z obchodného styku 338 655263 071258 761276 728276 951
Zisk pred zdanením 53 74642 12530 702-3 183-5 459
Zmena EBIT 1,301,38-9,650,6076-0,2546
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-4 2000,0000-6 951
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-4 2000,0000-6 951