VIA DANUBIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 798 4932 845 7352 862 3052 896 1872 866 783
Bežná likvidita III. stupeň 4,553,413,532,649,50
Časové rozlíšenie aktív 28,0028,000,00000,0000278,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,56370,0217-0,04760,16000,6832
Celkové tržby 50 80329 53248 73729 1580,0000
Celkový dlh 31 57350 30251 97175 97822 980
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 797-27 347-26 271-28 706-15 175
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5612-0,5046-0,2026-0,54290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 79727 34726 27128 70615 175
Čistý cash flow -17 5501 076-2 43512 03515 175
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -28 513-13 941-8 915-14 871-26 271
Čistý zisk -28 513-14 901-9 875-15 831-26 271
Čistý zisk v minulom roku -14 901-9 875-15 831-7 7621 066 569
Cudzie zdroje -2 766 920-2 795 433-2 810 334-2 820 209-2 843 803
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 10 00010 00010 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 150,24112,93109,2199,9110,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 145,71111,9999,7098,8410,82
Doba obratu aktív 33 05335 17236 22940 74916 013
Doba obratu pohľadávok 268,35236,52235,7899,9110,93
Doba obratu zásob 2 0922 3472 5553 0931 509
Doba splácania záväzkov 546,96879,08898,151 429114,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 367,72613,65647,891 058124,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 461,49835,51821,681 2420,0000
EBIT v minulom roku -13 941-8 915-14 871-6 8021 066 634
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -28 513-13 941-8 915-14 871-26 271
EBITDA -18 782-2 7809 42919 562-20 894
EBITDA marža -0,3697-0,09410,19350,67090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -18 782-2 7809 42919 562-20 894
Finančná páka 1,011,021,021,031,01
Finančné účty 9 79727 34726 27128 70615 175
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9887-0,9823-0,9818-0,9738-0,9920
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98870,98230,98180,97380,9920
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 977-3 68548 46620 262-22 916
Krátkodobé pohľadávky 12 7209 1378 6287 1011 956
Krátkodobé záväzky 31 13349 65051 18775 21222 213
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000065,00
Náklady na predaný tovar 41 54722 01223 20924 36170 963
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 77620 61520 80219 21446 810
Neobežný majetok 2 646 8632 666 6692 671 7962 697 5472 655 808
Obežný majetok 151 602179 038190 509198 640210 697
Odpisy 10 36810 25623 46034 3003 355
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1845 12811 73017 1503 355
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 1845 12811 73017 1500,0000
Osobné náklady 12 84915 4287 565986,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 041905,00763,00966,002 022
Ostatné záväzky z obchodného styku 26 26847 18946 82965 3850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -18 145-4 64513 58518 469-22 916
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,212,051,340,62370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,51230,36480,27060,0823-0,0792
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,82840,48740,74401,600,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,45850,29280,18140,0448-1,67
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,56790,0364-0,08440,46390,2322
Pohľadávky z obchodného styku 12 3379 0617 8777 0251 937
Pohotová likvidita II. stupeň 0,72420,73540,68180,47610,7837
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 157,66-2 5981 154-234,33-187,40
Pridaná hodnota -10 6447 5205 6281 581-5 617
Primárna platobná neschopnosť 2,135,215,959,310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,31470,55080,51320,38170,6832
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,68-18,095,513,88-1,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,68-18,095,513,88-1,10
Služby 18 331874,00656,002 41321 830
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 798 4932 845 7352 862 3052 896 1872 866 783
Spotreba materiálu… 2 440523,001 7512 7342 323
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 80329 53248 73726 77565 346
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 9000,000019 900833,000,0000
Tržby z predaja tovaru 28 50327 13226 19723 48761 506
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 4002 4002 6402 4553 840
Účtovný cash flow -17 5501 076-2 43512 03515 175
Vlastné imanie 2 766 9202 795 4332 810 3342 820 2092 843 803
Všetky záväzky 31 57350 30251 97175 97822 980
Výsledok hospodárenia -27 472-13 036-8 152-13 905-24 249
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -27 472-13 036-8 152-13 905-24 249
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 513-14 901-9 875-15 831-26 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 901-9 875-15 831-7 7621 066 569
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -28 513-13 941-8 915-14 871-26 271
Zásoby 119 085132 554145 610162 833193 566
Záväzky 31 57350 30251 97175 97822 980
Záväzky z obchodného styku 26 26847 18946 82965 3850,0000
Zisk pred zdanením -28 513-13 941-8 915-14 871-26 271
Zmena EBIT 2,051,560,59952,19-0,0246
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 2220,000014 0210,00000,0000