BESNA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 382 821515 969573 780653 462790 180
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000198 488
Bežná likvidita III. stupeň 0,81450,92730,71770,57850,5666
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000198 488
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,68410,81670,67300,56260,1597
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,28270,35450,36610,50031,10
Celkové tržby 327 052357 497323 271361 067256 669
Celkový dlh 84 364135 048153 764217 904413 741
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 689-108 371-101 543-121 142164 329
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 689108 371101 543121 14234 159
Čistý cash flow 57 689108 371101 543121 14234 159
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 29411 18260 57774 56653 214
Čistý zisk 17 53510 36349 45760 40240 974
Čistý zisk v minulom roku 10 36349 45760 40240 974-33 889
Cudzie zdroje -298 457-380 921-420 016-435 558-376 439
Daň z príjmov 4 759819,0011 12013 32710 392
Daň z príjmov v minulom roku 819,0011 12013 32710 392971,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 759819,0011 12013 32710 392
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,0514,104,512,09300,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,105,511,100,00000,0000
Doba obratu aktív 476,83604,35727,85736,331 196
Doba obratu pohľadávok 11,0514,104,512,09300,40
Doba obratu zásob 253,99472,83879,03332,98209,27
Doba splácania záväzkov 10 09823 84641 56245 66945 261
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,04155,42191,39242,64323,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 4876 1535 44610 1044 053
EBIT v minulom roku 11 18260 57774 56653 214-32 918
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 29411 18260 57774 56653 214
EBITDA 103 33492 468145 194156 308103 700
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 103 33492 468145 194156 308103 700
Finančná páka 1,281,351,371,502,10
Finančné účty 57 689108 371101 543121 14234 159
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7796-0,7383-0,7320-0,6665-0,4764
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77960,73830,73200,66650,4764
Hrubá marža 0,52870,41640,59720,53400,5699
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 103 194111 526145 096156 189102 312
Krátkodobé pohľadávky 8 87212 0373 5521 854198 523
Krátkodobé záväzky 84 327132 689150 876215 332213 907
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20 76634 23619 76847 64119 156
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000186,7556,11
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000837,001 848
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000837,001 8480,0000
Náklady na predaný tovar 120 117162 77594 694131 12094 938
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 0482 0311 3251 7211 725
Neobežný majetok 314 139392 930465 494528 896556 509
Obežný majetok 68 682123 039108 286124 566233 671
Obrat aktív 0,76550,60400,50150,49570,3053
Obrat neobežného majetku 0,93280,79310,61810,61250,4334
Obrat obežného majetku 4,272,532,662,601,03
Obrat zásob 1,440,77200,41521,101,74
Odpisy 80 89281 04484 53481 63349 137
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 80 89281 04484 53481 63349 137
Osobné náklady 98 47286 23877 78468 55454 711
Ostatné náklady na finančnú činnosť 140,00142,0098,00119,001 388
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 98 42791 407133 991142 03590 111
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56950,57940,40290,35560,3740
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 56,7373,29145,69112,0384,80
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,761,732,482,812,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96410,88981,191,281,41
Pohľadávky z obchodného styku 4 9014 705870,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,78930,90740,69660,57120,5642
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,17-3,51-4,14-3,60-11,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000144,7318,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22040,26170,26800,33350,5236
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,28270,35450,36610,50031,10
Pridaná hodnota 172 922148 846193 042192 804146 277
Primárna platobná neschopnosť 4,247,2822,720,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68410,81670,67300,56260,0828
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,81641,461,061,393,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,81641,461,061,393,99
Služby 46 01648 27131 82442 56039 441
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 382 821515 969573 780653 462790 180
Spotreba materiálu… 71 053112 47361 54586 83953 772
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000198 488
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 293 039321 221287 736323 924241 215
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 6000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 6484 1482 3874 0023 536
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 289 391307 473285 349319 922237 679
Účtovný cash flow 57 689108 371101 543121 14234 159
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000198 488
Úrokové krytie 0,00000,00000,000089,0928,80
Vlastné imanie 298 457380 921420 016435 558376 439
Všetky záväzky 84 364135 048153 764217 904413 741
Výsledok hospodárenia 22 44211 32460 66074 67554 563
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 44211 32460 66074 67554 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 53510 36349 45760 40240 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 36349 45760 40240 974-33 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 29411 18260 57773 72951 366
Zásoby 2 1212 6313 1911 570989,00
Záväzky 84 364135 048153 764217 904413 741
Záväzky z obchodného styku 20 76634 23619 76847 64119 156
Zisk pred zdanením 22 29411 18260 57773 72951 366
Zmena EBIT 1,990,18460,81241,40-1,62
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00009 7000,00000,00000,0000
Účtovné závierky