Stredoslovenská distribučná, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu - Výchova a vzdelávanie..
Montáž určených meradiel
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Spracovanie údajov
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov stavebných strojov a zariadení
Poradenská činnosť v energetike
Prenájom energetických zariadení
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti..
Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Bezpečnostnotechnické služby
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Prenájom hnuteľných vecí
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Montáž,oprava výrobkov a zariadení priemyselnej elektroniky a výpočtovej techniky
Demolačné ,zemné práce,prípravné práce pre stavbu
Projektovanie elektrických zariadení
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb