RRJ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 204 575218 144201 538196 740228 564
Bežná likvidita III. stupeň 34,469,9930,4714,673,59
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6927-0,7661-0,4622-0,4845-0,8999
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 25,757,8315,978,072,69
Celkové tržby 285 994308 959347 725333 444457 023
Celkový dlh 6 54520 4886 24111 46257 713
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -137 178-151 433-90 274-89 766-153 742
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 137 178151 43390 27489 766153 742
Čistý cash flow 137 178151 43390 27489 766153 742
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 631,005 38312 81419 774140 583
Čistý zisk 374,002 39310 01915 414109 550
Čistý zisk v minulom roku 2 39310 01915 414109 5503 823
Cudzie zdroje -198 030-197 656-195 297-185 278-170 851
Daň z príjmov 257,002 9902 7954 36031 033
Daň z príjmov v minulom roku 2 9902 7954 36031 0331 109
Daň z príjmov z bežnej činnosti 257,002 9902 7954 36031 033
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,0952,1786,5181,2257,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,1343,2778,3446,9957,23
Doba obratu aktív 285,38291,60220,12226,67272,39
Doba obratu pohľadávok 61,0952,1786,5181,2257,23
Doba obratu zásob 15 71313 2497 8737 8118 176
Doba splácania záväzkov 31 87595 39316 12030 068154 271
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,4325,856,1712,8168,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14 36779 6748 98022 3087 868
EBIT v minulom roku 5 38312 81419 774140 5834 932
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 631,005 38312 81419 774140 583
EBITDA 1 0767 39714 53019 518142 171
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 0767 39714 53019 518142 171
Efektívna daňová sadzba 0,40730,55550,21810,22050,2207
Finančná páka 1,031,101,031,061,34
Finančné účty 137 178151 43390 27489 766153 742
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9680-0,9061-0,9690-0,9417-0,7475
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96800,90610,96900,94170,7475
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 952,006 71313 76718 748142 096
Krátkodobé pohľadávky 43 79139 02779 20970 49648 024
Krátkodobé záväzky 5 32719 3405 65311 12157 059
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 40116 1533 1498 2512 910
Náklady na predaný tovar 254 097269 350309 737291 124291 811
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 61,0074,00128,00135,00135,00
Neobežný majetok 20 98024 99829 29433 58923 774
Obežný majetok 183 595193 146172 244163 151204 790
Obrat aktív 1,281,251,661,611,34
Obrat neobežného majetku 12,4710,9211,419,4312,88
Obrat obežného majetku 1,431,411,941,941,50
Odpisy 4 0184 2964 2952 1891 521
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0184 2964 2952 1891 521
Osobné náklady 28 49021 66921 30420 75321 195
Ostatné náklady na finančnú činnosť 124,00684,00763,00770,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 3926 68914 31417 603111 071
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00190,01210,05130,08320,6412
Podiel EBIT k aktívam 0,00310,02470,06360,10050,6151
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00310,02470,06360,10050,6151
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00320,02710,06540,10650,8197
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67060,69420,44790,45630,6726
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,775,850,87110,80791,47
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 123,8450,07191,06190,27107,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,26510,17101,151,240,6824
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,23240,14270,95541,120,6367
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,52430,55460,27010,28330,5020
Pohľadávky z obchodného styku 38 08732 37371 73240 78348 024
Pohotová likvidita II. stupeň 33,979,8529,9814,413,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,44-1,31-2,16-2,06-1,11
Pridaná hodnota 7 5543 70524 45625 68714 463
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00190,01210,05130,08320,6412
Rýchla likvidita I. stupeň 25,757,8315,978,072,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,082,770,42950,58730,4059
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,082,770,42950,58730,4059
Služby 245 386265 076304 873285 816288 468
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 204 575218 144201 538196 740228 564
Spotreba materiálu… 8 6504 2004 7365 1733 208
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 261 651273 055439 814368 175306 274
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000105 62151 3640,0000
Tržby z predaja tovaru 82,00100,00173,00182,00777,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 261 569272 955334 020316 629305 497
Účtovný cash flow 137 178151 43390 27489 766153 742
Vlastné imanie 198 030197 656195 297185 278170 851
Všetky záväzky 6 54520 4886 24111 46257 713
Výsledok hospodárenia -2 9423 10110 23517 329140 650
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 9423 10110 23517 329140 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 374,002 39310 01915 414109 550
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 39310 01915 414109 5503 823
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 631,005 38312 81419 774140 583
Zásoby 2 6262 6862 7612 8893 024
Záväzky 6 54520 4886 24111 46257 713
Záväzky z obchodného styku 2 40116 1533 1498 2512 910
Zisk pred zdanením 631,005 38312 81419 774140 583
Zmena EBIT 0,11720,42010,64800,140728,50