V-Elektra Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 280 23015 237 3665 729 1969 464 3478 380 691
Bankové úvery 0,00000,00007,0012,005 500 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,591,151,401,091,07
Bežné bankové úvery 0,00000,00007,0012,005 500 000
Časové rozlíšenie aktív 27 37654 576240 139176 82418 840
Časové rozlíšenie pasív 146 63475 103146 287142 367122 313
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3329-0,1842-0,23613,20-4,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20430,02830,0993-0,30331,18
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,636,522,3910,5813,22
Celkové tržby 39 487 61945 892 12739 412 94939 597 34118 132 548
Celkový dlh 4 426 01813 145 9353 935 0768 516 6847 677 728
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 850 497-949 031-577 692-188 6242 731 392
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 850 497949 031577 699188 6362 768 608
Čistý cash flow 901 466371 332389 063-2 579 9722 559 339
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 877 730455 0571 059 109369 392115 473
Čistý zisk 691 250368 495842 537224 64537 173
Čistý zisk v minulom roku 368 495842 537224 64537 173-205 017
Cudzie zdroje -2 707 578-2 016 328-1 647 833-805 296-580 650
Daň z príjmov 186 48086 562214 90944 842-1 213
Daň z príjmov v minulom roku 86 562214 90944 842-1 2132 911
Daň z príjmov z bežnej činnosti 186 48086 562214 90944 842-1 213
Dlhodobé pohľadávky 9 3481 9053 1842 7584 105
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,82113,1845,2383,57111,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,76112,0944,7183,51108,60
Doba obratu aktív 67,31121,2553,0887,27168,74
Doba obratu pohľadávok 49,91113,1945,2683,59111,40
Doba splácania záväzkov 61,38151,4554,60115,2579,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,80104,5236,3178,4343,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 59,19150,3351,86113,7972,82
EBIT v minulom roku 455 0571 059 109369 392115 473-200 448
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 877 730455 0571 059 109369 392115 473
EBITDA 893 282490 8371 091 236347 479185 238
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 893 282490 8371 091 236347 479185 238
Finančná páka 2,697,563,4811,7514,43
Finančné účty 1 850 497949 031577 699188 6362 768 608
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 892 197489 4471 089 694345 770182 877
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60610,86200,68410,89870,2588
Krátkodobé pohľadávky 5 388 83514 222 4084 881 5399 063 3165 528 784
Krátkodobé záväzky 4 412 82713 134 4803 919 2478 505 9562 169 065
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000656,193,482,33
Nákladové úroky 0,00000,00001 66399 90579 513
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 66399 90579 5131 658
Náklady na predaný tovar 38 266 99145 211 53838 148 79239 096 15317 842 561
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 26 242 62631 653 57926 200 02926 938 8859 918 675
Neobežný majetok 4 1749 44626 63532 81360 354
Obežný majetok 7 248 68015 173 3445 462 4229 254 7108 301 497
Obrat aktív 5,423,016,884,182,16
Obrat neobežného majetku 9 4584 8561 4791 206300,36
Obrat obežného majetku 5,453,027,214,282,18
Odpisy 10 54434 37830 58455 08266 908
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 27217 18915 29227 54133 454
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 27217 18915 29227 54133 454
Osobné náklady 182 645180 045175 201175 476131 059
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0851 3901 5421 7093 777
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 238 12212 900 6153 568 3634 243 7451 978 934
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 701 794402 873873 121279 727104 081
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,25530,18280,51130,27900,0061
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,32260,22440,63660,45270,0190
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,623,657,102,792,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,263,066,052,121,44
Pohľadávky z obchodného styku 5 382 33514 085 6794 824 9529 056 8165 393 852
Pohotová likvidita II. stupeň 1,591,151,401,091,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,00-5,43-4,240,3121-0,2269
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000233,95-25,8232,19
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,00000,6563
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60800,86270,68680,89990,9161
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,636,522,3910,5813,22
Pridaná hodnota 1 209 893656 6981 244 410489 850285 599
Primárna platobná neschopnosť 0,79070,92550,77160,92730,3669
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,25530,18280,51130,27900,0640
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,9526,783,6124,5141,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,9526,783,6124,5141,45
Služby 12 019 64613 550 65911 942 71712 148 7997 914 914
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 280 23015 237 3665 729 1969 464 3478 380 691
Spotreba materiálu… 4 7197 3006 0468 4698 972
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00007,0012,005 500 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 476 88445 868 23639 393 20239 586 00318 128 868
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000708,00
Tržby z predaja tovaru 26 843 55731 407 66426 329 69026 014 54011 953 433
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 633 32714 460 57213 063 51213 571 4636 174 727
Účtovný cash flow 901 466371 332389 063-2 579 9722 559 339
Úročený dlh 0,00000,00007,0012,005 500 000
Úrokové krytie 0,00000,0000636,873,701,45
Vlastné imanie 2 707 5782 016 3281 647 833805 296580 650
Všetky záväzky 4 426 01813 145 9353 935 0768 516 6847 677 728
Výsledok hospodárenia 882 738456 4591 060 652292 397119 038
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 882 738456 4591 060 652292 397119 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 691 250368 495842 537224 64537 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 368 495842 537224 64537 173-205 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 877 730455 0571 057 446269 48735 960
Záväzky 4 426 01813 145 9353 935 0768 516 6847 677 728
Záväzky z obchodného styku 4 255 67913 036 5623 722 8388 398 3951 978 934
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 17 557135 947154 4754 154 6500,0000
Zisk pred zdanením 877 730455 0571 057 446269 48735 960
Zmena EBIT 1,930,42972,873,20-0,5761
Účtovné závierky