LICITOR group, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 431 5385 027 3964 679 8833 615 6332 377 517
Bankové úvery 152 801151 84851 467140 449297 212
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,551,881,951,05
Bežné bankové úvery 152 801151 84851 467140 449297 212
Časové rozlíšenie aktív 14 84711 86415 5597 6887 950
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000630,006 9805 768
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3523-0,14170,47200,78300,4767
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,60690,54860,39040,40221,09
Celkové tržby 942 8351 044 1331 229 108638 381827 951
Celkový dlh 2 051 3731 780 9611 313 7701 035 0391 237 129
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -432 821-1 081 271-1 250 672-786 059-268 416
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,15240,23670,64432,250,0603
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 787 0221 342 2191 533 7391 101 608569 828
Čistý cash flow -555 197-191 520432 131531 780342 231
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 188 992313 070821 7401 469 79676 852
Čistý zisk 143 731247 160791 8691 438 99349 885
Čistý zisk v minulom roku 247 160791 8691 438 99349 88510 985
Cudzie zdroje -3 380 165-3 246 435-3 365 483-2 573 614-1 134 620
Daň z príjmov 34 48055 06424 50123 87417 920
Daň z príjmov v minulom roku 55 06424 50123 87417 92013 966
Daň z príjmov z bežnej činnosti 34 48055 06424 50123 87417 920
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 414,64283,84184,71427,81269,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 279,68160,6789,19178,50175,29
Doba obratu aktív 2 2191 8001 4562 6021 313
Doba obratu pohľadávok 414,64283,84184,71427,81269,35
Doba obratu zásob 0,00001 34695,570,000045,92
Doba splácania záväzkov 0,00005 113796,730,00003 956
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 643,78483,74284,91488,77396,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 057350,740,00001 946
EBIT v minulom roku 313 070821 7401 469 79676 85275 801
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 188 992313 070821 7401 469 79676 852
EBITDA 227 909271 98641 617122 088113 854
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 227 909271 98641 617122 088113 854
Finančná páka 1,611,551,391,402,10
Finančné účty 787 0221 342 2191 533 7391 101 608569 828
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6223-0,6457-0,7191-0,7118-0,4772
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62230,64570,71910,71180,4772
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 225 774294 81639 358127 757112 774
Krátkodobé finančné výpomoci 201 400109 100231 600175 1004 200
Krátkodobé pohľadávky 1 014 926792 851593 577594 427487 653
Krátkodobé záväzky 1 575 8181 351 204915 577679 138717 862
Krytie dlhovej služby 21,1425,087,7512,737,69
Materiál 82,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 10 78110 8465 3706 9299 047
Nákladové úroky v minulom roku 10 8465 3706 9299 04750 850
Náklady na predaný tovar 474 244675 9761 094 646358 690520 126
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000096 463419 4460,000066 233
Neobežný majetok 3 258 2742 524 6192 427 1781 664 9511 303 753
Obežný majetok 2 158 4172 490 9132 237 1461 942 9941 065 814
Obrat neobežného majetku 0,27420,40380,48330,30460,5069
Obrat obežného majetku 0,41390,40930,52430,26100,6200
Obrat zásob 0,00000,27113,820,00007,95
Odpisy 95 82673 05859 24462 36047 662
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 47 91336 52929 62231 18023 831
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47 91336 52929 62231 18023 831
Osobné náklady 236 896111 69686 54898 98073 778
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1351 9382 2592 8312 946
Ostatné záväzky z obchodného styku 526 991543 590403 059426 446353 094
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 239 557320 218851 1131 501 35397 547
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04900,08520,21830,50170,0465
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56510,32511,110,66670,5243
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,5889-0,18340,35160,83300,4133
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00003,560,18670,00002,12
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,773,080,90481,501,91
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,860,53710,92021,16
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,6214-0,18790,36841,050,5179
Pohľadávky z obchodného styku 684 587448 796286 621248 022317 364
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94131,331,791,701,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,0916,95-7,79-4,84-3,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -51,50-17,6680,4776,7537,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37770,35430,28070,28630,5203
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,60690,54860,39040,40221,09
Pridaná hodnota 419 182343 56378 311148 470140 708
Primárna platobná neschopnosť 0,76981,211,411,721,11
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04250,07610,23530,55910,0440
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40780,83261,281,100,5559
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,006,5531,578,4810,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,006,5531,578,4810,87
Služby 393 309419 628627 211384 946389 483
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 431 5385 027 3964 679 8833 615 6332 377 517
Spotreba materiálu… 87 696115 70458 21444 30435 081
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 354 201260 948283 067315 549301 412
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 893 4261 031 9231 172 957526 371661 767
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000014 9610,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000012 3840,00004 250933,00
Tržby z predaja tovaru 0,000082 450550 9000,000093 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 893 426937 089622 057507 160567 834
Účtovný cash flow -555 197-191 520432 131531 780342 231
Úročený dlh 354 201260 948283 067315 549301 412
Úrokové krytie 17,5328,87153,02212,128,49
Vlastné imanie 3 380 1653 246 4353 365 4832 573 6141 134 620
Všetky záväzky 2 051 3731 780 9611 313 7701 035 0391 237 129
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00002 665
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00002 6653 103
Výsledok hospodárenia 132 083193 840-17 62757 79167 125
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 132 083193 840-17 62757 79167 125
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 143 731247 160791 8691 438 99349 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 247 160791 8691 438 99349 88510 985
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 178 211302 224816 3701 462 86767 805
Zásoby 356 469355 843109 830246 9598 333
Záväzky 2 051 3731 780 9611 313 7701 035 0391 237 129
Záväzky z obchodného styku 526 991543 590403 059426 446353 094
Zisk pred zdanením 178 211302 224816 3701 462 86767 805
Zmena EBIT 0,60370,38100,559119,131,01
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 6 761-44 18110 22570 560-29 329
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 761-44 18110 22570 560-29 329
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000017 4720,00006 1870,0000