MICHAEL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 53 98557 92448 84749 83948 697
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,241,200,99810,53220,4927
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0752-1,080,18930,0068-0,0012
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,245,02-290,04-2,14-1,97
Celkové tržby 12 80912 17216 2719 459338,00
Celkový dlh 43 68048 30349 01693 72298 909
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 010-10 785-383,00-351,00-52,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,12830,80430,53560,6691-13,98
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 01010 785383,00351,0054,00
Čistý cash flow -775,0010 40232,00297,00-62,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 1249 7909 1957 289-3 766
Čistý zisk 1 6449 7908 7156 329-4 726
Čistý zisk v minulom roku 8 8308 7156 329-4 726-4 131
Cudzie zdroje -10 305-9 621169,0043 88350 212
Daň z príjmov 480,000,0000480,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00480,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,0000480,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,1931,1659,9851,24169,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,3631,0457,4750,700,0000
Doba obratu aktív 1 5391 7371 2392 45152 587
Doba obratu pohľadávok 30,1931,1659,9851,24169,54
Doba obratu zásob 0,00000,00004 006442 07066 783
Doba splácania záväzkov 0,00000,00004 253854 602136 144
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 2431 4461 2424 605106 740
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000027,115 0013 829
EBIT v minulom roku 9 7909 1957 289-3 766-4 130
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 1249 7909 1957 289-3 766
EBITDA 2 2159 8929 3167 393-3 671
EBITDA marža 0,17290,81270,57260,7816-10,86
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 2159 8929 3167 393-3 671
Finančná páka 5,246,02-289,04-1,14-0,9698
Finančné účty 10 01010 785383,00351,0054,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1909-0,16610,00350,88051,03
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,19090,1661-0,0035-0,8805-1,03
Hrubá marža 0,38050,97120,59240,6860-5,84
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 1249 7909 1957 289-3 766
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80740,83251,001,882,03
Krátkodobé pohľadávky 1 0591 0392 3641 042157,00
Krátkodobé záväzky 43 58948 22248 94293 65598 844
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 4 746351,004 746934,002 313
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00004 20040,00265,00
Obežný majetok 53 98557 92448 84749 83948 697
Osobné náklady 2 5701 7732 0521 043538,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,00102,00121,00104,0095,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 674103,00312,00548,002 780
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 6449 7908 7156 329-4 726
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,15951,02-51,57-0,14420,0941
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20431,01-96,79-0,16640,0751
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52730,15000,21290,1607-0,2724
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,06050,85460,00200,0314-0,1834
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00002,30162,23-7,45
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,906,674,706,22-3,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,906,674,706,22-3,67
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,06050,85460,00220,0400-0,1834
Pohľadávky z obchodného styku 1 0301 0352 2651 0310,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,30-0,92495,28147,75-809,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80910,83391,001,882,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,245,02-290,04-2,14-1,97
Pridaná hodnota 4 87411 8219 6396 489-1 975
Primárna platobná neschopnosť 4,540,09950,13770,53150,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,15951,02-51,57-0,14420,0941
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,724,885,2612,68-26,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,724,885,2612,68-26,94
Služby 4 703351,00470,00385,00475,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 98557 92448 84749 83948 697
Spotreba materiálu… 43,000,000076,00509,001 573
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00002,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 80412 17214 3857 423338,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000050,00332,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 80412 17214 3857 3736,00
Účtovný cash flow -775,0010 40232,00297,00-62,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00002,00
Vlastné imanie 10 3059 621-169,00-43 883-50 212
Všetky záväzky 43 68048 30349 01693 72298 909
Výsledok hospodárenia 2 2159 8929 3167 393-3 671
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 2159 8929 3167 393-3 671
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6449 7908 7156 329-4 726
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 8308 7156 329-4 726-4 131
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 1249 7909 1957 289-3 766
Zásoby 42 91646 10046 10048 44648 486
Záväzky 43 68048 30349 01693 72298 909
Záväzky z obchodného styku 4 674103,00312,00548,002 780
Zisk pred zdanením 2 1249 7909 1957 289-3 766
Zmena EBIT 0,21701,061,26-1,940,9119
Účtovné závierky