EASTFIELD a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 445 4097 820 21310 798 28410 977 66611 267 294
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000109 294
Bežná likvidita III. stupeň 2,9612,921,713,8323,43
Časové rozlíšenie aktív 2 147405,002 2782 0838 592
Časové rozlíšenie pasív 0,0000339,000,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 135 13544 690-59 106463 3520,0000
Celkový dlh 2 762 279409 4321 728 921908 361413 061
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 011-4 461-8 104-9 509-41 689
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1284-37,8216,92-2,170,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 0114 4618 1049 50941 689
Čistý cash flow -1 450697,00-1 405-1 34741 689
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 274 122-1 685 561-986 382-989 214-241 154
Čistý zisk 274 059-1 690 082-999 943-1 006 320-278 777
Čistý zisk v minulom roku -1 690 082-1 034 059-1 006 320111 3924 681 588
Cudzie zdroje -7 683 130-7 410 442-9 069 363-10 069 305-10 854 233
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00961,00170 2470,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00961,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 584 004584 0047 454 0047 454 0041 596 125
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 298 392291 45935 2191 4008 217
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 190 3611 41532 2971 2938 165
Doba obratu aktív 1 683 999445 301336 09412 67510 154
Doba obratu pohľadávok 1 392 544324 714267 22310 0069 655
Doba obratu zásob 0,00000,0000282 40348 9682 399
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 992 708164 576248,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 444 42323 00622 600399,81352,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 695 420114 0560,0000
EBIT v minulom roku -1 685 561-1 020 498-989 214296 0914 848 540
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 274 122-1 685 561-986 382-989 214-241 154
EBITDA -351 614-1 454 660-792 055-730 621-226 544
EBITDA marža -0,1647-32,5513,40-1,580,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -351 614-1 454 660-792 055-730 621-226 544
Finančná páka 1,361,061,191,091,04
Finančné účty 3 0114 4618 1049 50941 689
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7356-0,9476-0,8399-0,9173-0,9633
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73560,94760,83990,91730,9633
Hrubá marža -0,1621-11,2412,61-1,450,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 577 979-1 454 903-792 300-572 752-228 098
Krátkodobé pohľadávky 8 053 5865 118 5071 131 5551 212 5549 117 781
Krátkodobé záväzky 2 756 641404 023726 110346 286391 578
Krytie dlhovej služby -5 581-299,31-62,86-45,25-6,02
Nákladové úroky 63,004 52112 60116 14537 623
Nákladové úroky v minulom roku 4 52112 60116 14514 452166 952
Náklady na predaný tovar 348 453508 888756 842987 708465 906
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000133,00768,001 021
Neobežný majetok 1 699 7582 009 9332 099 4402 196 481496 396
Obežný majetok 8 743 5045 809 8758 696 5668 779 10210 762 306
Obrat neobežného majetku 0,00130,00320,00560,14390,8159
Odpisy 95 516244 346194 082256 85287 892
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 47 758122 17397 041128 42687 892
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47 758122 17397 041128 4260,0000
Osobné náklady 42 81367 84254 497123 4350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 407,00283,00245,00327,001 554
Ostatné záväzky z obchodného styku 173 526168 112138 196215 7200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 369 575-1 445 736-805 861-749 468-190 885
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-5 602-874,45-0,1059
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -8,09-7,41-13,67-5,440,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,50-1,61-3,00-1,77-0,6928
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,64050,1087-0,1198-0,00430,1029
Pohľadávky z obchodného styku 1 180 76124 8441 037 6751 119 7009 060 356
Pohotová likvidita II. stupeň 2,9212,671,573,5423,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5 299-10 6326 4557 475-260,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -23,020,1542-0,1115-0,08341,11
Pridaná hodnota -346 189-502 478-745 115-671 575-60 890
Primárna platobná neschopnosť 2,1714,800,59540,21430,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,86-0,2815-2,18-1,24-1,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,86-0,2815-2,18-1,24-1,82
Služby 323 060480 885729 207951 985546 098
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 445 4097 820 21310 798 28410 977 66611 267 294
Spotreba materiálu… 25 39328 00327 50234 95528 081
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 967 2646 43011 727395 231405 016
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 965 00020,000,000079 0980,0000
Tržby z predaja tovaru 450,00613,00765,001 0411 539
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 8145 79710 962315 092403 477
Účtovný cash flow -1 450697,00-1 405-1 34741 689
Úrokové krytie 4 351-372,83-78,28-61,27-6,41
Vlastné imanie 7 683 1307 410 4429 069 36310 069 30510 854 233
Všetky záväzky 2 762 279409 4321 728 921908 361413 061
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000339,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 255 422-1 698 986-986 137-988 932-314 436
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 255 422-1 698 986-986 137-988 932-314 436
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 274 059-1 690 082-999 943-1 006 320-278 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 690 082-1 034 059-1 006 320111 3924 681 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 274 059-1 690 082-998 983-1 005 359-332 999
Zásoby 102 903102 903102 903103 0356 711
Záväzky 2 762 279409 4321 728 921908 361413 061
Záväzky z obchodného styku 2 562 447367 736617 783239 9860,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 388 921199 624479 58724 2660,0000
Zisk pred zdanením 274 059-1 690 082-998 983-1 005 359-332 999
Zmena EBIT -0,16261,650,9971-3,34-0,0497
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 262 4480,00000,000080 5570,0000

Činnosti firmy
Prípravné práce k realizácii stavby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interiérov
Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených..
Stavebné cenárstvo
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Finančný leasing
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Nákup a predaj výpočtovej techniky
Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených..
Technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských, kultúrnych, umeleckých a..
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Pohostinská činnosť
Prevádzkovanie galérií
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Vedenie účtovníctva
Faktoring a forfaiting
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Reklamná činnosť
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Nákup a predaj nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov