FUNsport, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 84 09275 97032 51545 47238 112
Bankové úvery 31 68823 0000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,404,975,232,152,99
Bežné bankové úvery 13 2960,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000108,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1166-0,3535-0,0265-0,96020,7583
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,46890,83980,10281,45-2,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,201,261,141,912,04
Celkové tržby 108 208112 64150 19257 72759 075
Celkový dlh 45 90842 41917 33129 82025 592
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 873-6 269-17 408-14 760-1 977
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 81529 26917 40817 0061 977
Čistý cash flow -4 45411 861402,0015 029-9 494
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 06123 7291 1374 9273 720
Čistý zisk 4 63218 367-467,003 1312 683
Čistý zisk v minulom roku 18 367-467,003 1312 6833 545
Cudzie zdroje -38 184-33 551-15 184-15 652-12 520
Daň z príjmov 1 6874 809960,00960,001 037
Daň z príjmov v minulom roku 4 809960,00960,001 0371 027
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6874 809960,00960,001 037
Dlhodobé bankové úvery 18 39223 0000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 52 2100,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 18 39223 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,96143,0422,5963,7170,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,4356,2721,4660,9030,18
Doba obratu aktív 285,17266,48243,03287,54235,48
Doba obratu pohľadávok 201,01143,0422,5963,7170,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,2149,5429,2365,5327,73
EBIT v minulom roku 23 7291 1374 9273 7204 572
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 06123 7291 1374 9273 720
EBITDA 20 23436 65813 87817 6774 907
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 23436 65813 87817 6774 907
Efektívna daňová sadzba 0,26700,20751,950,23470,2788
Finančná páka 2,202,262,142,913,04
Finančné účty 24 81529 26917 40817 0061 977
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 61936 34513 73717 5394 772
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00002 2460,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 06640 7793 02210 07511 438
Krátkodobé záväzky 9 49814 1243 91010 3634 488
Krytie dlhovej služby 11,6266,2921,5521,140,0000
Materiál 0,000034,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 742553,00644,00836,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 553,00644,00836,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 90 79470 69630 04437 11238 032
Neobežný majetok 1,00005 78012 08518 39124 697
Obežný majetok 84 09170 08220 43027 08113 415
Obrat aktív 1,281,371,501,271,55
Obrat neobežného majetku 107 63418,004,043,142,39
Obrat obežného majetku 1,281,482,392,134,40
Odpisy 11 55812 61212 61212 6121 052
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 7796 3066 3066 306526,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 7796 3066 3066 306526,00
Osobné náklady 1 86010 44110 3798 34916 337
Ostatné náklady na finančnú činnosť 615,00313,00141,00138,00136,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 0961 9172 7183 9082 099
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 19030 97912 14515 7433 735
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,29510,38530,53540,37400,0519
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,11050,31300,55240,40510,7764
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,053,201,812,471,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,450,81720,98331,21
Pohľadávky z obchodného styku 2 78116 0422 8719 6314 885
Pohotová likvidita II. stupeň 1,404,975,232,152,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,57-2,83-37,77-1,041,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,5621,450,624217,980,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54590,55840,53300,65580,6715
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,201,261,141,912,04
Pridaná hodnota 16 84033 36218 78920 61021 043
Primárna platobná neschopnosť 3,270,11950,94670,40580,4297
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12130,5474-0,03080,20000,2143
Rýchla likvidita I. stupeň 1,092,074,451,350,4405
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,271,161,251,695,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,271,161,251,695,22
Služby 77 81558 02017 53524 45830 245
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 09275 97032 51545 47238 112
Spotreba materiálu… 12 97912 67612 50912 6547 787
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 68823 0000,00002 2460,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 107 634104 05848 83357 72259 075
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 107 634104 05848 83357 72259 075
Účtovný cash flow -4 45411 861402,0015 029-9 494
Úročený dlh 31 68823 0000,00002 2460,0000
Úrokové krytie 4,6342,911,775,890,0000
Vlastné imanie 38 18433 55115 18415 65212 520
Všetky záväzky 45 90842 41917 33129 82025 592
Výsledok hospodárenia 8 67624 0461 2665 0653 855
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 67624 0461 2665 0653 855
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 63218 367-467,003 1312 683
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 367-467,003 1312 6833 545
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 31923 176493,004 0913 720
Zásoby 0,000034,000,00000,00000,0000
Záväzky 45 90842 41917 33129 82025 592
Záväzky z obchodného styku 9 0961 9172 7183 9082 099
Zisk pred zdanením 6 31923 176493,004 0913 720
Zmena EBIT 0,339720,870,23081,320,8136