SECO Land s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 079 4991 265 0357 5967 01978,00
Bankové úvery 134 000435 0000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 26,849,627,032,370,0287
Časové rozlíšenie pasív 54 938157 3880,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0944-0,0690-1,17-0,01770,0295
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,61687,030,07370,0459
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,313,690,16570,7280-1,03
Celkové tržby 343 0180,00001 67634 00012 000
Celkový dlh 786 568871 6521 0802 9572 718
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 132 590411 115-7 5961 908942,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00580,0000-0,62410,1971-0,1350
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 41023 8857 59672,0078,00
Čistý cash flow -22 47516 2897 59672,0078,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 94239 502-86,007 671-660,00
Čistý zisk 1 99829 166-1 0466 701-1 620
Čistý zisk v minulom roku 29 166-1 0466 701-1 620-6 851
Cudzie zdroje -237 993-235 995-6 516-4 0622 640
Daň z príjmov 523,002 492960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 492960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 523,002 492960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 134 000435 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 134 000435 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 151,010,00000,000074,580,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 140,600,00000,000051,530,0000
Doba obratu aktív 1 1500,00001 65475,352,37
Doba obratu pohľadávok 151,010,00000,000074,580,0000
Doba obratu zásob 1 2690,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000235,2010,4951,65
EBIT v minulom roku 39 502-86,007 671-660,00-5 825
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 94239 502-86,007 671-660,00
EBITDA -208 461-127 55918,007 767-603,00
EBITDA marža -0,60770,00000,01070,2284-0,0503
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -208 461-127 55918,007 767-603,00
Efektívna daňová sadzba 0,20750,0787-11,160,1253-1,45
Finančná páka 4,545,361,171,73-0,0295
Finančné účty 1 41023 8857 59672,0078,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2205-0,1866-0,8578-0,578733,85
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22050,18660,85780,5787-33,85
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -208 703-128 792-86,007 671-660,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,02090,14220,139221,77
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00001 9801 020
Krátkodobé pohľadávky 141 78956 5350,00006 9470,0000
Krátkodobé záväzky 0,000026 4071 080977,001 698
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000017,00738,00
Krytie dlhovej služby -4,82-0,86640,0000776,700,0000
Nákladové úroky 6 4217 8440,000010,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7 8440,000010,000,000066,00
Náklady na predaný tovar 442 13831 6921 59226 23312 603
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 382 8370,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok -394 905-503 6360,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 474 4041 768 6717 5967 01978,00
Obrat aktív 0,31750,00000,22064,84153,85
Obrat neobežného majetku -0,86780,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,23240,00000,22064,84153,85
Odpisy -217 462-168 2940,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -108 731-84 1470,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku -108 731-84 1470,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 242,001 233104,0096,0057,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000025 4860,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -215 464-139 128-1 0466 701-1 620
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00540,0435-0,16051,111,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,00830,0312-0,01131,09-8,46
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00870,0357-0,01131,09-8,46
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00870,0365-0,01321,270,4074
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00130,01891,00000,01031,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,06550,00004,530,00210,0065
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,06560,00004,530,00210,0065
Pohľadávky z obchodného styku 132 007700,000,00004 8000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,610,43767,032,370,0287
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,59-14,49-0,8578-56,4233,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,502,080,00007,200,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,12410,34390,00000,282113,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72860,68900,14220,421334,85
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,313,690,16570,7280-1,03
Pridaná hodnota -99 437-31 69284,007 767-603,00
Primárna platobná neschopnosť 0,000036,410,00000,00350,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00190,0231-0,13770,9547-20,77
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00840,1236-0,16051,650,6136
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02570,13007,030,02430,0287
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,77-6,8360,000,3807-4,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,77-6,8360,000,3807-4,51
Služby 57 62431 1401 40326 23312 603
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 079 4991 265 0357 5967 01978,00
Spotreba materiálu… 1 677552,00189,000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 134 000435 0000,00001 9801 020
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 342 7010,00001 67634 00012 000
Tržby z predaja tovaru 342 7010,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 67634 00012 000
Účtovný cash flow -22 47516 2897 59672,0078,00
Úročený dlh 134 000435 0000,00001 9801 020
Úrokové krytie 1,395,040,0000767,100,0000
Vlastné imanie 237 993235 9956 5164 062-2 640
Všetky záväzky 786 568871 6521 0802 9572 718
Výnosy budúcich období krátkodobé 36 800139 3880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 9 00140 73518,007 767-603,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 00140 73518,007 767-603,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 99829 166-1 0466 701-1 620
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 166-1 0466 701-1 620-6 851
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 52131 658-86,007 661-660,00
Zásoby 1 331 2051 688 2510,00000,00000,0000
Záväzky 786 568871 6521 0802 9572 718
Záväzky z obchodného styku 0,000025 4860,000017,00738,00
Zisk pred zdanením 2 52131 658-86,007 661-660,00
Zmena EBIT 0,2264-459,33-0,0112-11,620,1133