VIVIEN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 631 229581 225663 118421 691895 354
Bankové úvery 35 06320 6480,0000528,0018 172
Bežná likvidita III. stupeň 0,14220,22300,31860,23650,5295
Bežné bankové úvery 35 06320 6480,0000528,0018 172
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07540,02370,64200,03500,0050
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,76-2,61-3,37-2,24-3,81
Celkové tržby 1 405 4061 153 317845 7761 027 512671 970
Celkový dlh 989 126942 158942 351761 9251 214 373
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 06912 085-179 257-11 38616 589
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 9948 563179 25711 9141 583
Čistý cash flow 26 9948 563179 25711 9141 583
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 861-77 32566 635-18 211-88 019
Čistý zisk 3 036-81 70061 001-21 215-91 224
Čistý zisk v minulom roku -81 70061 001-21 215-91 224-119 750
Cudzie zdroje 357 897360 933279 233340 234319 019
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8812 881
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8812 881960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8812 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,5262,3348,1559,73349,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,5854,0538,2016,3597,02
Doba obratu aktív 164,14183,95311,66149,80487,96
Doba obratu pohľadávok 29,5262,3348,1559,73349,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 247,76285,18415,54270,27651,67
EBIT v minulom roku -77 32566 635-18 211-88 019-118 440
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 861-77 32566 635-18 211-88 019
EBITDA 66 421-15 79567 399-6 684-67 489
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 421-15 79567 399-6 684-67 489
Finančná páka -1,76-1,61-2,37-1,24-2,81
Finančné účty 26 9948 563179 25711 9141 583
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,56700,62100,42110,80680,3563
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5670-0,6210-0,4211-0,8068-0,3563
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 65 695-16 835124 955-7 137-68 065
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,511,551,331,801,34
Krátkodobé pohľadávky 113 520196 947102 456168 131641 128
Krátkodobé záväzky 952 763901 091884 136760 8101 195 748
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 149 82992 07791 10554 953104 678
Krytie dlhovej služby 23,51-3,6124,47-54,34-208,30
Nákladové úroky 2 8254 3752 754123,00324,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 3752 754123,00324,00350,00
Náklady na predaný tovar 1 273 5851 133 022713 624987 063713 731
Neobežný majetok 490 715375 715381 405241 646252 643
Obežný majetok 140 514205 510281 713180 045642 711
Obrat aktív 2,221,981,172,440,7480
Obrat neobežného majetku 2,863,072,044,252,65
Obrat obežného majetku 9,995,612,765,711,04
Odpisy 59 65256 15229 06210 99719 924
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 59 65256 15229 06210 99719 924
Osobné náklady 44 91219 15413 80015 16722 658
Ostatné náklady na finančnú činnosť 726,001 040778,00481,00576,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000028,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 62 688-25 54890 063-10 218-71 300
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,34540,94380,21910,3753-0,5151
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,901,064,562,66-1,94
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,240,26951,471,54-1,03
Pohľadávky z obchodného styku 82 995170 79181 27046 027178 019
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14220,22300,31860,23650,5295
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,2642,151,5628,56201,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,561,9665,0996,864,89
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,571,621,421,811,36
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,76-2,61-3,37-2,24-3,81
Pridaná hodnota 130 04620 29562 98540 414-43 989
Primárna platobná neschopnosť 1,810,53911,121,190,5880
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,89-59,6513,98-113,99-17,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,89-59,6513,98-113,99-17,99
Služby 1 258 4051 111 089702 072979 620697 550
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 631 229581 225663 118421 691895 354
Spotreba materiálu… 15 18021 93311 5527 44316 181
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 35 06320 6480,0000528,0018 172
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 403 6311 153 317805 7761 027 477669 742
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000029 1670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 403 6311 153 317776 6091 027 477669 742
Účtovný cash flow 26 9948 563179 25711 9141 583
Úročený dlh 35 06320 6480,0000528,0018 172
Úrokové krytie 2,07-17,6724,20-148,06-271,66
Vlastné imanie -357 897-360 933-279 233-340 234-319 019
Všetky záväzky 989 126942 158942 351761 9251 214 373
Výsledok hospodárenia 6 769-71 94767 504-17 681-87 413
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 769-71 94767 504-17 681-87 413
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 036-81 70061 001-21 215-91 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -81 70061 001-21 215-91 224-119 750
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 036-81 70063 881-18 334-88 343
Záväzky 989 126942 158942 351761 9251 214 373
Záväzky z obchodného styku 149 82992 07791 10554 953104 678
Zisk pred zdanením 3 036-81 70063 881-18 334-88 343
Zmena EBIT -0,0758-1,16-3,660,20690,7432