Hotely a penzióny, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 493 7037 701 4318 015 9058 314 0019 008 360
Aktivácia 11 56311 38012 08511 6829 209
Bankové úvery 380 000620 000860 0001 100 000240 000
Bežné bankové úvery 240 000240 000240 0001 100 000240 000
Časové rozlíšenie aktív 6 16327 46736 78223 2548 879
Časové rozlíšenie pasív 2 751 0382 867 0712 986 1113 114 1643 381 409
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0073-0,00190,0028-0,25200,9975
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,22-2,33-2,48-2,73-4,01
Celkové tržby 1 450 3921 408 0021 249 9731 173 7770,0000
Celkový dlh 8 615 7948 478 8938 424 0508 214 2197 498 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 303 268602 733829 1991 027 6715 820 458
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 137 06877 60391 13772 329135 834
Čistý cash flow 59 465-13 53418 808-40 650135 834
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 99045 944-78 865-233 133-67 726
Čistý zisk -228 596-250 277-379 874-582 501-637 064
Čistý zisk v minulom roku -250 277-379 874-582 501-560 779-729 595
Cudzie zdroje 3 873 1293 644 5333 394 2563 014 3821 871 102
Daň z príjmov 0,00002 8802 8812 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 8812 8830,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8812 8810,0000
Dlhodobé bankové úvery 140 000380 000620 0000,00000,0000
Dlhodobý dlh 140 000380 000620 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,9717,7013,229,4815,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,5717,7012,738,8615,33
Doba obratu aktív 2 0832 2212 6732 9613 502
Doba obratu pohľadávok 32,9717,7013,229,4815,33
Doba obratu zásob 822,39842,56804,641 016657,91
Doba splácania záväzkov 264 255223 254202 2274 74292,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 2662 0082 24457,4552,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 6014 1003 4673 0580,0000
EBIT v minulom roku 45 944-78 865-233 133-158 350-205 729
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 99045 944-78 865-233 133-67 726
EBITDA 676 583683 021610 652461 502298 865
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 676 583683 021610 652461 502298 865
Finančná páka -1,93-2,11-2,36-2,76-4,81
Finančné účty 137 06877 60391 13772 329135 834
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,51690,47320,42340,36260,2077
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5169-0,4732-0,4234-0,3626-0,2077
Hrubá marža 0,50760,47620,43000,30480,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 673 515678 011595 945460 787285 662
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,090,90420,83930,01940,0151
Krátkodobé finančné výpomoci 60 33660 33660 3360,00005 716 292
Krátkodobé pohľadávky 118 57561 36539 64726 62739 426
Krátkodobé záväzky 8 151 3676 963 6906 727 779161 329136 172
Materiál 25 36826 28126 76934 56722 169
Nákladové úroky 284 586293 341298 128346 487569 338
Nákladové úroky v minulom roku 293 341298 128346 487399 546523 866
Náklady na predaný tovar 576 665594 979556 957667 155526 570
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 25911 38512 14312 41712 299
Neobežný majetok 7 206 5297 508 7157 821 5708 157 2248 802 052
Obežný majetok 281 011165 249157 553133 523197 429
Obrat obežného majetku 4,677,666,957,684,76
Obrat zásob 0,44380,43320,45360,35920,5548
Odpisy 617 690631 872674 280689 078353 393
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 308 845315 936337 140344 539353 393
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 308 845315 936337 140344 5390,0000
Osobné náklady 474 199417 259386 446337 8380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0685 10715 2919 19913 269
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000097,00180,000,000066,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 203 610127 896115 346104 0370,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 389 094381 595294 406106 577-283 671
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64420,62230,71900,94420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 65,3858,9044,2628,820,7698
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,551,611,391,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67420,63920,50670,34841,17
Pohľadávky z obchodného styku 117 15061 36538 15824 88239 426
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 65,13-269,29180,47-74,1513,77
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,05880,08830,11480,13230,6612
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,101,050,98800,8323
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,22-2,33-2,48-2,73-4,01
Pridaná hodnota 736 146670 560537 449357 804412 440
Primárna platobná neschopnosť 1,742,083,024,180,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,7312,4113,8017,8025,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,7312,4113,8017,8025,09
Služby 252 325250 053235 844304 507165 200
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 493 7037 701 4318 015 9058 314 0019 008 360
Spotreba materiálu… 324 644344 921321 055361 913358 280
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 440 336680 336920 3361 100 0005 956 292
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 312 8111 265 5391 094 6081 029 201939 010
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000202,004 2420,0000
Tržby z predaja tovaru 17 31318 50018 59618 96118 120
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 295 4981 247 0391 075 8101 005 998920 890
Účtovný cash flow 59 465-13 53418 808-40 650135 834
Úročený dlh 440 336680 336920 3361 100 0005 956 292
Úrokové krytie 0,19670,1566-0,2645-0,6728-0,1190
Vlastné imanie -3 873 129-3 644 533-3 394 256-3 014 382-1 871 102
Všetky záväzky 8 615 7948 478 8938 424 0508 214 2197 498 053
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 751 0382 751 0382 867 0712 986 1093 244 855
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000116 033119 040128 055136 554
Výsledok hospodárenia 58 89351 149-63 426-223 488-54 528
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 58 89351 149-63 426-223 488-54 528
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -228 596-250 277-379 874-582 501-637 064
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -250 277-379 874-582 501-560 779-729 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -228 596-247 397-376 993-579 620-637 062
Zásoby 25 36826 28126 76934 56722 169
Záväzky 8 615 7948 478 8938 424 0508 214 2197 498 053
Záväzky z obchodného styku 203 610127 896115 346104 0370,0000
Zisk pred zdanením -228 596-247 397-376 993-579 620-637 062
Zmena EBIT 1,22-0,58260,33831,470,3292
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000154,000,0000