CORTEX, s.r.o. „v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 57 49056 608131 342138 9530,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,4614,835,371,960,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000025,0074,0029,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00121,17-0,0857-1,360,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0041-16,100,37441,300,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,29330,07330,22991,050,0000
Celkové tržby 0,00000,0000125 9530,00000,0000
Celkový dlh 13 0393 86624 54771 0610,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 067-43 120-104 566-92 4340,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 06743 120104 56692 4340,0000
Čistý cash flow -53,00-61 4469 15492 4340,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 131-2 18965 32712 0610,0000
Čistý zisk -8 291-3 15050 90312 0610,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 15050 9037 8003 3930,0000
Cudzie zdroje -44 451-52 742-106 795-67 8920,0000
Daň z príjmov 160,00961,0014 4240,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,0014 4242 1990,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 160,00961,0014 4240,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000077,38122,220,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000077,22122,220,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000380,62365,290,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000077,38122,220,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000227,870,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000070,85186,550,0000
EBIT v minulom roku -2 18965 3279 9993 3930,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 131-2 18965 32712 0610,0000
EBITDA -8 110-2 10565 47415 8170,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,51980,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 110-2 10565 47415 8170,0000
Finančná páka 1,291,071,232,050,0000
Finančné účty 43 06743 120104 56692 4340,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7732-0,9317-0,8131-0,48860,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77320,93170,81310,48860,0000
Hrubá marža 0,00000,00000,60800,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 131-2 19565 31915 6560,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,22420,06740,18610,51070,0000
Krátkodobé pohľadávky 14 42313 46326 70246 4900,0000
Krátkodobé záväzky 12 8893 81624 44770 9610,0000
Náklady na predaný tovar 8 1102 02649 375113 6640,0000
Obežný majetok 57 49056 583131 268138 9240,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,95900,99920,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,95950,99940,0000
Osobné náklady 0,0000-7,0011 1040,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21,0090,00178,00207,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000023,0046,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 99672,00175,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 291-3 15050 90312 0610,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1823-0,04150,61110,17740,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74910,76170,79610,66520,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000289,436,900,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000289,436,900,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,07270,66580,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000026 64746 4900,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,4614,835,371,960,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 838,700,8583-11,67-0,73450,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22680,06830,18690,51140,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,29330,07330,22991,050,0000
Pridaná hodnota -8 110-2 02676 57825 1770,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,3411,304,281,300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,61-1,840,37494,490,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,61-1,840,37494,490,0000
Služby 8 1101 91248 301113 5450,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 49056 608131 342138 9530,0000
Spotreba materiálu… 0,0000114,001 074119,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000125 953138 8410,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000125 953138 8410,0000
Účtovný cash flow -53,00-61 4469 15492 4340,0000
Vlastné imanie 44 45152 742106 79567 8920,0000
Všetky záväzky 13 0393 86624 54771 0610,0000
Výsledok hospodárenia -8 110-2 10565 47415 8170,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 110-2 10565 47415 8170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 291-3 15050 90312 0610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 15050 9037 8003 3930,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 131-2 18965 32715 6630,0000
Záväzky 13 0393 86624 54771 0610,0000
Záväzky z obchodného styku 7 99672,00175,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -8 131-2 18965 32715 6630,0000
Zmena EBIT 3,71-0,03356,533,550,0000