Alexa, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 889 1531 612 0711 239 388965 442545 863
Bežná likvidita III. stupeň 2,611,391,491,592,08
Časové rozlíšenie aktív 5 5405 1923 5353 2652 960
Časové rozlíšenie pasív 5 7919 028310,0070,00216,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,25-0,3185-0,4435-0,3075-0,4020
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,170,13780,24100,19560,5283
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61832,391,881,650,7955
Celkové tržby 2 657 4022 470 6971 956 4681 869 6810,0000
Celkový dlh 337 5051 130 403808 854600 963241 748
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 980-765 365-614 832-424 015-122 179
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 980765 365614 832424 015122 179
Čistý cash flow -682 385150 533190 817112 073122 179
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 475 253382 394333 224250 102131 993
Čistý zisk 373 952300 735258 319192 503131 993
Čistý zisk v minulom roku 300 735258 319192 503150 292161 401
Cudzie zdroje -545 857-472 640-430 224-364 409-303 899
Daň z príjmov 101 30181 65974 90557 5990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 81 65974 90557 59944 4600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 101 30181 65974 90557 5990,0000
Dlhodobé pohľadávky 294,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 86,9888,1186,6176,1090,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,9688,0286,5275,2788,99
Doba obratu aktív 122,89238,38233,17190,43164,82
Doba obratu pohľadávok 87,0388,1186,6176,1090,89
Doba obratu zásob 38,4660,7234,3034,3930,72
Doba splácania záväzkov 104,06393,71270,06205,5098,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,39161,56148,98113,0369,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 39,3142,5930,1326,370,0000
EBIT v minulom roku 382 394333 224250 102194 752161 401
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 475 253382 394333 224250 102131 993
EBITDA 536 861453 395390 798304 492197 746
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 536 861453 395390 798304 492197 746
Finančná páka 1,633,412,882,651,80
Finančné účty 82 980765 365614 832424 015122 179
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6139-0,2932-0,3471-0,3775-0,5567
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61390,29320,34710,37750,5567
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 564 631452 336400 836310 982196 754
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35310,67780,63890,59360,4237
Krátkodobé pohľadávky 629 371595 829460 369385 824301 021
Krátkodobé záväzky 313 9771 092 612791 890573 048231 256
Krytie dlhovej služby 92,7150,221 2614 350959,93
Materiál 729,00651,00782,00636,00552,00
Náklady na predaný tovar 1 815 3501 654 9931 338 6891 301 840857 648
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 101 2971 012 9491 070 2691 017 814645 703
Neobežný majetok 54 91177 17860 06756 42865 351
Obežný majetok 828 7021 529 7011 175 786905 749477 552
Obrat aktív 2,971,531,571,922,21
Obrat neobežného majetku 48,0931,9832,3032,7918,50
Obrat obežného majetku 3,191,611,652,042,53
Obrat zásob 9,496,0110,6410,6111,88
Odpisy 63 31069 48657 68256 70416 065
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 65534 74328 84128 35216 065
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 65534 74328 84128 3520,0000
Osobné náklady 313 093388 783242 951276 8640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 872,001 0591 2761 170992,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 118 621118 20388 34473 5430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 437 262370 221316 001249 207148 058
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,68510,63630,60040,52830,4343
Podiel EBIT k aktívam 0,53450,23720,26890,25910,2418
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,53800,23850,26890,25910,2419
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,83470,74920,74520,63750,4198
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,37920,47800,40400,50460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,74960,80300,56190,53910,4095
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,642,092,481,980,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,191,772,001,6421,86
Pohľadávky z obchodného styku 629 204595 259459 871381 619294 719
Pohotová likvidita II. stupeň 2,251,241,361,421,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,7999-3,14-2,25-3,25-2,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37960,70120,65260,62250,4429
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61832,391,881,650,7955
Pridaná hodnota 825 573813 388601 432548 670351 202
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,68510,63630,60040,52830,4343
Rýchla likvidita I. stupeň 0,25950,69480,77610,73980,5278
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,62872,492,071,971,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,62872,492,071,971,22
Služby 261 763241 506210 307215 649163 841
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 889 1531 612 0711 239 388965 442545 863
Spotreba materiálu… 452 290400 53858 11368 37748 104
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 655 2442 468 3811 945 7781 854 3401 208 850
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 3210,00005 6573 8300,0000
Tržby z predaja tovaru 1 452 5061 325 5891 128 0891 169 195924 582
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 188 4171 142 792812 032681 315284 268
Účtovný cash flow -682 385150 533190 817112 073122 179
Vlastné imanie 545 857472 640430 224364 409303 899
Všetky záväzky 337 5051 130 403808 854600 963241 748
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 7919 028310,0070,00206,00
Výsledok hospodárenia 476 405383 598334 953251 618174 165
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 476 405383 598334 953251 618174 165
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 373 952300 735258 319192 503131 993
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 300 735258 319192 503150 292161 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 475 253382 394333 224250 102173 165
Zásoby 116 057168 507100 58595 91054 352
Záväzky 337 5051 130 403808 854600 963241 748
Záväzky z obchodného styku 118 621118 20388 34473 5430,0000
Zisk pred zdanením 475 253382 394333 224250 102173 165
Zmena EBIT 1,241,151,331,280,8178
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 467311,003 8200,00007 516