ORTHOS - ortopedické sanatórium, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 197 591123 17386 292100 137109 370
Bežná likvidita III. stupeň 8,087,405,541,630,1146
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,13-0,5918-0,4678-0,1843
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,417,023,851,510,2500
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16130,18610,20470,36392,16
Celkové tržby 430 644395 562320 830411 397310 834
Celkový dlh 27 44719 32214 66126 71574 750
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -179 432-116 906-42 391-34 34541 038
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 179 432116 90642 39134 3456 379
Čistý cash flow 179 432116 90642 39134 3456 379
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 88 73842 5451 56149 11223 579
Čistý zisk 69 70632 219-1 79038 80219 376
Čistý zisk v minulom roku 28 806-1 79038 80219 37521 784
Cudzie zdroje -170 144-103 851-71 631-73 422-34 620
Daň z príjmov 19 03210 3263 35110 3104 203
Daň z príjmov v minulom roku 9 4193 35110 3104 203480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 03210 3263 35110 3104 203
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,935,7821,152,442,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,571,038,833,023,07
Doba obratu aktív 167,62113,6698,1788,84129,56
Doba obratu pohľadávok 13,935,7821,152,442,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,5615,3612,5220,1530,22
EBIT v minulom roku 38 2251 56149 11223 57822 264
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 88 73842 5451 56149 11223 579
EBITDA 87 11168 05838 35587 07461 847
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 87 11168 05838 35587 07461 847
Efektívna daňová sadzba 0,21450,24272,150,20990,1783
Finančná páka 1,161,191,201,363,16
Finančné účty 179 432116 90642 39134 3456 379
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8611-0,8431-0,8301-0,7332-0,3165
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86110,84310,83010,73320,3165
Hrubá marža 0,48290,41790,43560,48410,5231
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 13867 85339 29587 08261 688
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000047 417
Krátkodobé pohľadávky 16 4256 26718 5932 7501 982
Krátkodobé záväzky 24 23116 64511 00122 71225 512
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 2231 1303 4019 1906 009
Náklady na predaný tovar 222 311230 258181 067212 231145 514
Neobežný majetok 1 7340,000025 30863 042101 009
Obežný majetok 195 857123 17360 98437 0958 361
Obrat aktív 2,183,213,724,112,82
Obrat neobežného majetku 248,140,000012,686,533,05
Obrat obežného majetku 2,203,215,2611,0936,85
Odpisy 400,0025 30837 73437 96738 109
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 400,0025 30837 73437 96738 109
Osobné náklady 115 80292 13599 054110 129101 328
Ostatné náklady na finančnú činnosť 222,00208,00239,00162,00159,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 2493,001 179170,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 70 10657 52735 94476 76957 485
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,40970,3102-0,02500,52850,2362
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,51190,39940,02070,63430,2812
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90810,94910,49130,34300,0583
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55690,55740,70870,55300,6232
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,801,791,411,811,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,791,411,021,341,17
Pohľadávky z obchodného styku 10 1061 1207 7593 3992 589
Pohotová likvidita II. stupeň 8,087,405,541,630,1146
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9482-0,8883-1,69-2,14-5,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,13890,15690,16990,26680,6835
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16130,18610,20470,36392,16
Pridaná hodnota 207 959165 304139 763199 166162 606
Primárna platobná neschopnosť 0,31891,010,43832,702,32
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,40970,3102-0,02500,52850,5597
Rýchla likvidita I. stupeň 7,417,023,851,510,0875
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,31510,28390,38220,30681,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,31510,28390,38220,30681,21
Služby 38 25843 95443 67149 43637 251
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 197 591123 17386 292100 137109 370
Spotreba materiálu… 184 053186 304137 396162 795108 263
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000047 417
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 430 270395 562320 830411 397308 120
Tržby z predaja tovaru 128,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 430 142395 562320 830411 397308 120
Účtovný cash flow 179 432116 90642 39134 3456 379
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000047 417
Vlastné imanie 170 144103 85171 63173 42234 620
Všetky záväzky 27 44719 32214 66126 71574 750
Výsledok hospodárenia 86 71142 750621,0049 10723 738
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 86 71142 750621,0049 10723 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69 70632 219-1 79038 80219 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 806-1 79038 80219 37521 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 88 73842 5451 56149 11223 579
Záväzky 27 44719 32214 66126 71574 750
Záväzky z obchodného styku 3 2231 1303 4019 1906 009
Zisk pred zdanením 88 73842 5451 56149 11223 579
Zmena EBIT 2,3227,250,03182,081,06