ZILCAR, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 140 342156 541176 526229 873257 289
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0320-0,0851-0,5385-0,4541-0,0885
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,702,393,104,582,30
Celkové tržby 32 48533 91079 47427 02330 735
Celkový dlh 88 282110 323133 498188 703179 217
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 666-3 932-23 169-18 696-6 912
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6663 93223 16918 6966 912
Čistý cash flow 1 6663 93223 16918 6966 912
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 1723 8532 818-3 8661 525
Čistý zisk 5 8423 1891 858-4 826565,00
Čistý zisk v minulom roku 3 1891 858-4 826565,00-8 666
Cudzie zdroje -52 060-46 218-43 028-41 170-78 072
Daň z príjmov 1 330664,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 664,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 330664,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -0,59550,66384,051,2836,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -1,100,00000,00001,2832,65
Doba obratu aktív 1 5772 3092 6703 4213 649
Doba obratu pohľadávok -0,59550,66384,051,2836,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 978,911 6172 0092 7992 532
EBIT v minulom roku 3 8532 818-3 8661 525-6 453
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 1723 8532 818-3 8661 525
EBITDA 21 12615 6747 12415 56715 573
EBITDA marža 0,65030,46220,08960,57610,5067
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 12615 6747 12415 56715 573
Efektívna daňová sadzba 0,18540,17230,3407-0,24830,6295
Finančná páka 2,703,394,105,583,30
Finančné účty 1 6663 93223 16918 6966 912
Hrubá marža 0,81710,53130,22810,66600,5733
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 00732 321115 82018 16823 991
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62080,70040,75240,81790,6939
Krátkodobé pohľadávky -53,0045,00268,0086,002 608
Krátkodobé záväzky 87 123109 642132 817188 022178 536
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 390,00520,00395,0012 4710,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 253
Náklady na predaný tovar 5 9426 7276 0036 5278 115
Neobežný majetok 138 729152 564153 089211 091247 769
Obežný majetok 1 6133 97723 43718 7829 520
Obrat obežného majetku 20,146,221,031,312,70
Odpisy 13 83513 76915 78119 53413 924
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 83513 76915 78119 53413 924
Osobné náklady 2 403946,0010 017751,00714,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 119,002 0431 3042 3991 582
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000356,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 67716 95817 63914 70814 489
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,09050,05250,55250,04170,0405
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,05130,11600,29150,69190,2249
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,0519,041,8123,9624,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,631,220,70280,88721,20
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,05130,15890,96010,76240,2686
Pohľadávky z obchodného styku -98,000,00000,000086,002 302
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -31,25-11,75-1,86-2,20-11,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62900,70480,75630,82090,6966
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,702,393,104,582,30
Pridaná hodnota 26 54318 01618 13017 99617 620
Primárna platobná neschopnosť -3,980,00000,0000145,010,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,187,0418,7412,1211,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,187,0418,7412,1211,51
Služby 1 6391 2761 4851 7362 154
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 140 342156 541176 526229 873257 289
Spotreba materiálu… 4 3035 4514 5184 7915 961
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 48533 91079 13327 02330 735
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 16755 0002 5005 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 48524 74324 13324 52325 735
Účtovný cash flow 1 6663 93223 16918 6966 912
Vlastné imanie 52 06046 21843 02841 17078 072
Všetky záväzky 88 282110 323133 498188 703179 217
Výsledok hospodárenia 7 2915 5404 122-1 4673 107
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 2915 5404 122-1 4673 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 8423 1891 858-4 826565,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 1891 858-4 826565,00-8 666
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 1723 8532 818-3 8661 525
Záväzky 88 282110 323133 498188 703179 217
Záväzky z obchodného styku 390,00520,00395,0012 4710,0000
Zisk pred zdanením 7 1723 8532 818-3 8661 525
Zmena EBIT 1,861,37-0,7289-2,54-0,2363
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 53242 2210,00003 542