ANTEKO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 167 564143 528206 672178 858175 604
Bežná likvidita III. stupeň 1,251,302,263,911,54
Časové rozlíšenie aktív 1 589614,001 431319,005 817
Časové rozlíšenie pasív 0,000012 1757 6215 5020,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2387-0,9893-0,02360,0004-0,1183
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,3719,441,701,282,88
Celkové tržby 505 149463 723469 823465 9300,0000
Celkový dlh 154 013124 926125 34597 483130 313
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 779-12 014-5 656-3 915-5 356
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 77912 0145 6563 9155 356
Čistý cash flow -3 2356 3581 741-27,005 356
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 5146 23110 6646 13224 644
Čistý zisk 7 1242 7904 8341 40822 150
Čistý zisk v minulom roku 2 7904 8341 4081 9971 299
Cudzie zdroje -13 551-6 427-73 706-75 873-45 291
Daň z príjmov 2 6481 4242 0471 2570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 4242 0471 2571 0290,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 6481 4242 0471 2570,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000028 178
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 86,2094,18125,56117,1672,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,1940,9347,1665,4672,74
Doba obratu aktív 129,06113,02165,88142,08148,06
Doba obratu pohľadávok 86,2094,18125,56117,1696,64
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000132,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,3270,6351,9826,4353,31
EBIT v minulom roku 6 23110 6646 1326 6392 018
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 5146 23110 6646 13224 644
EBITDA 37 25579 05748 35495 65397 864
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 25579 05748 35495 65397 864
Finančná páka 12,3722,332,802,363,88
Finančné účty 8 77912 0145 6563 9155 356
Hrubá marža 0,35240,60010,60260,60700,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 90 74469 92455 89888 35393 431
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58360,62490,31340,18600,3601
Krátkodobé pohľadávky 111 914119 596156 435147 49786 443
Krátkodobé záväzky 97 79289 69264 76633 27663 231
Krytie dlhovej služby 21,395,574,2410,6639,24
Nákladové úroky 1 7422 0173 7833 4672 494
Nákladové úroky v minulom roku 2 0173 7833 4673 613719,00
Náklady na predaný tovar 295 846185 225171 655176 672174 397
Neobežný majetok 45 28211 30443 15027 12749 810
Obežný majetok 120 693131 610162 091151 412119 977
Obrat aktív 2,833,232,202,572,47
Obrat neobežného majetku 10,4741,0110,5416,948,69
Obrat obežného majetku 3,933,522,813,033,61
Odpisy 46 78663 69036 40682 17662 027
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 39331 84518 20341 08862 027
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 39331 84518 20341 0880,0000
Osobné náklady 133 111229 117240 769230 7440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 9479 13310 0127 3004 433
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 4360,0000890,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 68 17956 93930 5516 1430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 91066 48041 24083 58484 177
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,52570,43410,06560,01860,4891
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74770,82330,85050,81590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,341,211,181,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98960,95041,020,90384,17
Pohľadávky z obchodného styku 45 69351 98058 76182 40686 276
Pohotová likvidita II. stupeň 1,251,302,263,911,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,19-1,01-42,342 810-8,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,863,150,4602-0,00782,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91910,87040,60650,54500,7421
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,3719,441,701,282,88
Pridaná hodnota 178 031278 298283 099282 822258 511
Primárna platobná neschopnosť 1,491,100,51990,07450,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,52570,43410,06560,01860,4891
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,131,582,591,021,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,131,582,591,021,33
Služby 254 405139 454129 383124 747133 312
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 167 564143 528206 672178 858175 604
Spotreba materiálu… 41 44145 77142 27251 92541 085
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 502 877463 523463 087459 494432 908
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 0000,00008 3330,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000100,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 473 877463 523454 754459 494432 808
Účtovný cash flow -3 2356 3581 741-27,005 356
Úrokové krytie 6,613,092,821,779,88
Vlastné imanie 13 5516 42773 70675 87345 291
Všetky záväzky 154 013124 926125 34597 483130 313
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000012 1757 6215 5020,0000
Výsledok hospodárenia 16 03215 36719 77113 47735 837
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 03215 36719 77113 47735 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 1242 7904 8341 40822 150
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 7904 8341 4081 9971 299
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 7724 2146 8812 66528 895
Záväzky 154 013124 926125 34597 483130 313
Záväzky z obchodného styku 68 17956 93930 5516 1430,0000
Zisk pred zdanením 9 7724 2146 8812 66528 895
Zmena EBIT 1,850,58431,740,923612,21
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 4370,0000510,000,00000,0000