Agentúra AURA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 19 05416 04815 05118 58629 754
Bežná likvidita III. stupeň 0,66770,56100,54360,798717,36
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,62880,16860,15520,9224-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20900,07400,07080,182317,03
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,01-2,28-2,19-5,060,0606
Celkové tržby 7 78015 18216 35514 37819 528
Celkový dlh 28 53828 60827 68723 1631 699
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 964-2 118-1 961-4 222-28 938
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,39540,0050-0,4928-2,270,1967
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 9642 1181 9614 22228 938
Čistý cash flow 5 9642 1181 9614 22228 938
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 076132,00-7 099-31 6724 824
Čistý zisk 3 07676,00-8 059-32 6323 842
Čistý zisk v minulom roku 76,00-8 059-32 6323 8422 557
Cudzie zdroje 9 48412 56012 6364 577-28 055
Daň z príjmov 0,000056,00960,00960,00982,00
Daň z príjmov v minulom roku 56,00960,00960,00982,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000056,00960,00960,00982,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000086,0054,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000020,320,000030,1610,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000018,870,000030,1610,49
Doba obratu aktív 894,15388,25335,90471,82556,31
Doba obratu pohľadávok 0,000020,320,000032,3411,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 339692,11617,90588,0231,77
EBIT v minulom roku 132,00-7 099-31 6724 8243 517
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 076132,00-7 099-31 6724 824
EBITDA 3 136312,00-7 001-31 3825 751
EBITDA marža 0,40310,0206-0,4281-2,180,2945
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 136312,00-7 001-31 3825 751
Finančná páka -2,01-1,28-1,19-4,061,06
Finančné účty 5 9642 1181 9614 22228 938
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,49770,78270,83950,2463-0,9429
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4977-0,7827-0,8395-0,24630,9429
Hrubá marža 0,52830,1031-0,3420-1,640,2779
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 076132,00-7 087-31 4705 632
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,501,781,841,250,0571
Krátkodobé pohľadávky 0,0000840,000,00001 188561,00
Krátkodobé záväzky 28 53828 60827 68723 1631 699
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 31,00161,003 5325 59253,00
Náklady na predaný tovar 3 66813 52121 94937 91414 095
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000201,00
Obežný majetok 19 05416 04815 05118 58629 553
Obrat aktív 0,40820,94011,090,77360,6561
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000097,12
Obrat obežného majetku 0,40820,94011,090,77360,6606
Odpisy 0,00000,00000,0000202,00808,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000202,00808,00
Osobné náklady 920,001 2771 183804,00182,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 60,00180,0086,0088,00119,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 07676,00-8 059-32 4304 650
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3243-0,00610,63787,130,1369
Podiel EBIT k aktívam 0,16140,0082-0,4717-1,700,1621
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,16140,0082-0,4717-1,700,1621
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3243-0,01050,56186,920,1719
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31300,13200,13030,22720,9726
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,22380,8155-0,2115-0,03420,0335
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,76660,13950,11990,29361,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,471,23-4,73-29,2729,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,471,23-4,73-23,405,48
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,76680,14040,11990,29361,48
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000780,000,00001 188561,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20900,10340,07080,233617,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,595,936,441,08-0,9695
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,501,781,841,250,0571
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,01-2,28-2,19-5,060,0606
Pridaná hodnota 4 1101 566-5 594-23 5365 427
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,20640,00004,710,0945
Rentabilita aktív, ROA 0,16140,0047-0,5354-1,760,1291
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3243-0,00610,63787,130,1369
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20900,07400,07080,182317,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,1091,69-3,95-0,73810,2954
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,1091,69-3,95-0,73810,2954
Služby 1 5941 2667 91512 9449 399
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 05416 04815 05118 58629 754
Spotreba materiálu… 2 07412 25514 03424 9704 696
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 77815 08716 35514 37819 522
Tržby z predaja tovaru 0,0000117,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 77814 97016 35514 37819 522
Účtovný cash flow 5 9642 1181 9614 22228 938
Vlastné imanie -9 484-12 560-12 636-4 57728 055
Všetky záväzky 28 53828 60827 68723 1631 699
Výsledok hospodárenia 3 136312,00-7 001-31 5844 943
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 136312,00-7 001-31 5844 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 07676,00-8 059-32 6323 842
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 76,00-8 059-32 6323 8422 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 076132,00-7 099-31 6724 824
Zásoby 13 09013 09013 09013 0900,0000
Záväzky 28 53828 60827 68723 1631 699
Záväzky z obchodného styku 31,00161,003 5325 59253,00
Zisk pred zdanením 3 076132,00-7 099-31 6724 824
Zmena EBIT 23,30-0,01860,2241-6,571,37