MEDCO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 589 604558 770519 853491 397468 044
Bežná likvidita III. stupeň 2 92599,14121,15112,32180,22
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000604,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 54,961,823,171,521,28
Celkové tržby 99 740103 13286 16974 15667 395
Celkový dlh 974,005 6364 2914 3752 597
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 828-10 247-13 622-6 649-10 909
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 82810 24713 6226 64910 909
Čistý cash flow 10 82810 24713 6226 6493 317
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 95647 31335 90327 66220 150
Čistý zisk 35 49637 57228 54021 57615 707
Čistý zisk v minulom roku 37 57228 54021 57615 70722 309
Cudzie zdroje -588 630-553 134-515 562-487 022-465 447
Daň z príjmov 9 4609 7417 3636 0864 443
Daň z príjmov v minulom roku 9 7417 3636 0864 4436 300
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 4609 7417 3636 0864 443
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 0691 9412 1442 3862 472
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,5727,3035,3152,3459,96
Doba obratu aktív 2 1581 9782 2022 4192 535
Doba obratu pohľadávok 2 0691 9412 1442 3862 472
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,720919,9518,1821,5314,06
EBIT v minulom roku 47 31335 90327 66220 15028 609
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 95647 31335 90327 66220 150
EBITDA 46 22347 35635 96826 74319 194
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 22347 35635 96826 74319 194
Finančná páka 1,001,011,011,011,01
Finančné účty 10 82810 24713 6226 64910 909
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9983-0,9899-0,9917-0,9911-0,9945
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99830,98990,99170,99110,9945
Hrubá marža 0,88070,82750,81970,82540,8059
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 16547 31335 90327 66120 149
Krátkodobé pohľadávky 565 485548 523506 231484 748456 531
Krátkodobé záväzky 197,005 6364 2914 3752 597
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000215,007,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 11 89617 79015 53512 94813 079
Neobežný majetok 13 2910,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 576 313558 770519 853491 397467 440
Obrat neobežného majetku 7,500,00000,00000,00000,0000
Odpisy 1 2090,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 2090,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 41 07837 08633 71032 87133 748
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58,0043,0065,0054,0084,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000972,001 039
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000065,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 70537 57228 54021 57615 707
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46760,43460,47720,53700,6213
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,142,302,101,861,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,082,302,101,861,61
Pohľadávky z obchodného styku 428,007 7138 33710 63311 072
Pohotová likvidita II. stupeň 2 92599,14121,15112,32180,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -54,36-53,98-37,85-73,25-140,32
Pridaná hodnota 87 84485 34270 63461 20854 316
Rýchla likvidita I. stupeň 54,961,823,171,524,20
Služby 11 68717 06915 37512 20211 892
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 589 604558 770519 853491 397468 044
Spotreba materiálu… 209,00721,00160,00746,001 187
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 99 740103 13286 16974 15667 395
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 99 740103 13286 16974 15667 395
Účtovný cash flow 10 82810 24713 6226 6493 317
Vlastné imanie 588 630553 134515 562487 022465 447
Všetky záväzky 974,005 6364 2914 3752 597
Výsledok hospodárenia 45 01447 35635 96826 74319 194
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 45 01447 35635 96826 74319 194
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 35 49637 57228 54021 57615 707
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 57228 54021 57615 70722 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 95647 31335 90327 66220 150
Záväzky 974,005 6364 2914 3752 597
Záväzky z obchodného styku 0,0000215,007,000,000065,00
Zisk pred zdanením 44 95647 31335 90327 66220 150
Zmena EBIT 0,95021,321,301,370,7043
Účtovné závierky