DIDACTIC Martin, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 592 6241 108 088539 366467 592728 281
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000038 112
Bankové úvery 87 636200 0000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,491,715,197,842,10
Bežné bankové úvery 87 636200 0000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 5051 5233 7561 3391 370
Časové rozlíšenie pasív 165,0063,005 5000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5153-0,9568-0,19370,5208-0,5344
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,35151,411,62-10,321,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,671,070,13560,06720,3780
Celkové tržby 917 0691 284 648480 747186 6201 379 928
Celkový dlh 997 076572 02763 73429 441199 790
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -356 286-545 285-232 434-141 392-369 602
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 443 922750 693237 842146 800375 010
Čistý cash flow -306 771512 85191 042-228 210282 417
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 71 622162 60536 431-89 059502 660
Čistý zisk 59 386129 18431 981-90 340391 608
Čistý zisk v minulom roku 129 18431 981-90 340391 60844 425
Cudzie zdroje -595 383-535 998-470 132-438 151-528 491
Daň z príjmov 10 26331 0693 959965,00110 367
Daň z príjmov v minulom roku 31 0693 959965,00110 36714 869
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 26331 0693 959965,00110 367
Dlhodobé pohľadávky 0,0000320,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 142,0860,6772,81104,295,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 103,8246,2248,0116,044,90
Doba obratu aktív 634,13315,16410,67935,73198,97
Doba obratu pohľadávok 142,0860,7772,81104,295,84
Doba obratu zásob 342,353,2414,4548,047,82
Doba splácania záväzkov 472,29139,8872,2868,75104,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 347,50103,6942,8644,2552,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 439,70113,0145,2448,9745,80
EBIT v minulom roku 162 60536 431-89 059502 66060 739
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 71 622162 60536 431-89 059502 660
EBITDA 225 987291 801157 74940 676601 009
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 225 987291 801157 74940 676601 009
Finančná páka 2,672,071,151,071,38
Finančné účty 443 922750 693237 842146 800375 010
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3738-0,4837-0,8716-0,9370-0,7257
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,37380,48370,87160,93700,7257
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 223 420289 313156 99340 287600 052
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54800,32900,10440,04730,2620
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00005 4085 4085 4085 408
Krátkodobé pohľadávky 356 825213 32995 62052 11321 378
Krátkodobé záväzky 872 740364 55856 28722 110190 786
Krytie dlhovej služby 114,54124,0726,33128,72877,39
Nákladové úroky 1 9732 352491,00316,00685,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 352491,00316,00685,001 445
Náklady na predaný tovar 735 1761 021 416349 490183 200747 810
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 674 481951 269284 258117 380663 507
Neobežný majetok 157 743133 777190 898251 891316 311
Obežný majetok 1 433 376972 788344 712214 362410 600
Obrat aktív 0,57561,160,88880,39011,83
Obrat neobežného majetku 5,819,592,510,72414,22
Obrat obežného majetku 0,63951,321,390,85093,25
Obrat zásob 1,07112,6325,277,6046,69
Odpisy 151 240117 992119 460128 83896 896
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 75 62058 99659 73064 41948 448
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 75 62058 99659 73064 41948 448
Osobné náklady 22 12922 81025 53925 21438 031
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7672 492876,00889,001 123
Ostatné záväzky z obchodného styku 812 525294 53835 22915 74983 264
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 210 626247 176151 44138 498488 504
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08690,17420,0673-0,20370,7335
Podiel EBIT k aktívam 0,04500,14670,0675-0,19050,6902
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,04500,14680,0682-0,19050,6902
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09950,21870,0763-0,19990,9352
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27870,67750,44100,31390,5149
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,12190,08710,1966-31,240,0647
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,33450,39920,1894-1,220,2047
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,26910,27530,4569-0,00690,8865
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 8,2011,485,09-0,032015,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,860,8958-0,00524,36
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,33460,39960,1899-1,250,2114
Pohľadávky z obchodného styku 260 755162 52463 0598 01717 944
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83521,695,027,282,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,94-1,05-5,161,92-1,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -155,48218,05185,42-722,18412,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62610,51620,11820,06300,2743
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,671,070,13560,06720,3780
Pridaná hodnota 181 523261 910129 889-807,00588 210
Primárna platobná neschopnosť 3,121,810,55871,964,64
Rentabilita aktív, ROA 0,03730,11660,0593-0,19320,5377
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,09970,24100,0680-0,20620,7410
Rýchla likvidita I. stupeň 0,46221,323,545,331,91
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,411,960,40400,72380,3324
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,411,960,40400,72380,3324
Služby 43 30945 99347 60154 03659 508
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 592 6241 108 088539 366467 592728 281
Spotreba materiálu… 17 38624 15417 63111 78462 907
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 87 636205 4085 4085 4085 408
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 916 7991 283 328479 439182 6431 336 103
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100,002,0060,00250,0083,00
Tržby z predaja tovaru 890 3541 243 309381 816158 027833 644
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 34540 01797 56324 366502 376
Účtovný cash flow -306 771512 85191 042-228 210282 417
Úročený dlh 87 636205 4085 4085 4085 408
Úrokové krytie 36,3069,1374,20-281,83733,81
Vlastné imanie 595 383535 998470 132438 151528 491
Všetky záväzky 997 076572 02763 73429 441199 790
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00005 5000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 74 847173 81137 086-87 912504 196
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 74 847173 81137 086-87 912504 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 386129 18431 981-90 340391 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 129 18431 981-90 340391 60844 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 69 649160 25335 940-89 375501 975
Zásoby 632 6298 44611 25015 44914 212
Záväzky 997 076572 02763 73429 441199 790
Záväzky z obchodného styku 812 525294 53835 22915 74983 264
Zisk pred zdanením 69 649160 25335 940-89 375501 975
Zmena EBIT 0,44054,46-0,4091-0,17728,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 2630,00000,0000