HYDINA HOLDING,s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 961 1856 966 9784 664 1172 376 3142 269 517
Aktivácia 0,00000,00001 5410,00000,0000
Bankové úvery 749 8481 771 647905 587119 02676 990
Bežná likvidita III. stupeň 0,23380,40360,41170,92982,00
Bežné bankové úvery 749 8481 771 647905 587119 02676 990
Časové rozlíšenie aktív 9 4329 3778 6899 8876 679
Časové rozlíšenie pasív 898 673972 2480,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,613,582,580,94510,3872
Celkové tržby 3 952 0834 023 3244 069 7403 607 5204 786 577
Celkový dlh 4 159 4964 686 7573 362 9461 154 632633 449
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 748 4771 768 941901 653116 09975 181
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3712 7063 9342 9271 809
Čistý cash flow -1 335-1 2281 0071 118-158 227
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -348 69237 99394 064-445 32771 302
Čistý zisk -346 7676 80279 489-414 386105 572
Čistý zisk v minulom roku 6 80279 489-414 386105 572-940 480
Cudzie zdroje -903 016-1 307 973-1 301 171-1 221 682-1 636 068
Daň z príjmov -37 735-202,004 622-30 976-35 359
Daň z príjmov v minulom roku -202,004 622-30 976-35 3591 990
Daň z príjmov z bežnej činnosti -37 735-202,004 622-30 976-35 359
Dlhodobé pohľadávky 51 22871 68471 48273 22539 366
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,52126,6855,8559,7337,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,4949,3455,8148,2937,27
Doba obratu aktív 503,29553,95393,00217,29163,82
Doba obratu pohľadávok 40,84132,3861,8766,4340,13
Doba obratu zásob 1 3525 411412,57137,68153,44
Doba splácania záväzkov 6 24223 4331 435355,93116,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 285,66229,30205,3593,5339,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 464,712 091343,31202,3091,94
EBIT v minulom roku 37 99394 064-445 32771 302-924 518
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -348 69237 99394 064-445 32771 302
EBITDA 237 410410 358524 224-82 659416 172
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 237 410410 358524 224-82 659416 172
Efektívna daňová sadzba 0,0981-0,03060,05500,0696-0,5036
Finančná páka 6,605,333,581,951,39
Finančné účty 1 3712 7063 9342 9271 809
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1515-0,1877-0,2790-0,5141-0,7209
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,15150,18770,27900,51410,7209
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 235 665454 515523 460-49 161418 606
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56760,41390,52250,43050,2381
Krátkodobé pohľadávky 432 5381 593 189662 836653 226516 619
Krátkodobé záväzky 3 383 5632 883 8372 437 0491 022 894540 391
Krytie dlhovej služby 0,25410,408952,67-2 362382,16
Materiál 174 473223 384193 772179 483260 961
Nákladové úroky 35 81031 3939 95335,001 089
Nákladové úroky v minulom roku 31 3939 95335,001 08913 972
Náklady na predaný tovar 3 539 0043 480 7003 298 8713 764 8464 337 054
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 197 83944 919619 9501 048 9651 687 738
Neobežný majetok 4 733 6324 624 0823 216 4271 241 388995 527
Obežný majetok 1 218 1212 333 5191 439 0011 125 0391 267 311
Obrat aktív 0,72520,65890,92881,682,23
Obrat neobežného majetku 0,91330,99271,353,225,08
Obrat obežného majetku 3,551,973,013,553,99
Obrat zásob 0,26990,06750,88472,652,38
Odpisy 583 218380 286427 552368 978343 756
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 291 609190 143213 776184 489171 878
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 291 609190 143213 776184 489171 878
Osobné náklady 904 535906 072691 596460 313445 939
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7451 943964,001 504866,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 246 879238 932567 179347 351231 584
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 236 451387 088507 041-45 408449 328
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,150,81640,66952,030,6197
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,9624,711,670,21620,4264
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,86701,221,490,49271,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,52710,86280,92300,27350,9112
Pohľadávky z obchodného styku 432 216620 596662 339528 083516 296
Pohotová likvidita II. stupeň 0,08810,28520,20210,58330,8505
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 676,421 065-1 292-1 09310,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0373-0,03910,101231,94-145,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69780,67270,72100,48590,2791
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,613,582,580,94510,3872
Pridaná hodnota 784 2551 109 8311 032 934226 800719 592
Primárna platobná neschopnosť 0,58280,41470,88041,100,8234
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,5211,426,42-13,971,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,5211,426,42-13,971,52
Služby 262 734298 125571 017604 170454 374
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 961 1856 966 9784 664 1172 376 3142 269 517
Spotreba materiálu… 2 488 6412 418 6421 754 7011 643 0381 730 856
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 749 8481 771 647905 587119 02676 990
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 323 2594 613 5814 331 9054 009 1475 058 296
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000023 050100,0017 5011 650
Tržby z predaja tovaru 242 85967 585776 6231 386 2772 046 270
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 080 4004 522 9463 555 1822 605 3693 010 376
Účtovný cash flow -1 335-1 2281 0071 118-158 227
Úročený dlh 749 8481 771 647905 587119 02676 990
Úrokové krytie -9,741,219,45-12 72465,47
Vlastné imanie 903 0161 307 9731 301 1711 221 6821 636 068
Všetky záväzky 4 159 4964 686 7573 362 9461 154 632633 449
Výnosy budúcich období dlhodobé 898 673972 2480,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -346 90039 94494 876-444 99572 160
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -346 90039 94494 876-444 99572 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -346 7676 80279 489-414 386105 572
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 80279 489-414 386105 572-940 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -384 5026 60084 111-445 36270 213
Zásoby 732 984665 940700 749395 661709 517
Záväzky 4 159 4964 686 7573 362 9461 154 632633 449
Záväzky z obchodného styku 251 885257 380583 113581 381425 138
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 00618 44815 934234 030193 554
Zisk pred zdanením -384 5026 60084 111-445 36270 213
Zmena EBIT -9,180,4039-0,2112-6,25-0,0771
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -589 790-719 014-354 744-468 673-464 086
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -589 790-719 014-354 744-468 673-464 086
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 09213 1781 89610 8591 906
Účtovné závierky