Foresta SK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 115 02991 156115 69371 02782 715
Bankové úvery 9 5479 7170,00000,000020 415
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,471,752,021,00
Bežné bankové úvery 9 5479 7170,00000,000020 415
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 370
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000684,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0262-0,1348-0,2090-1,17-0,2081
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03780,10590,18901,070,2246
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,182,561,981,272,13
Celkové tržby 638 015565 942474 458463 9720,0000
Celkový dlh 62 37865 52676 90139 73955 836
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 1696 261-8 107-36 65714 964
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3783 4568 10736 6575 451
Čistý cash flow 1 3783 4568 10736 6575 451
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 046-12 41310 1871 4203 165
Čistý zisk 15 690-13 1617 504-527,00850,00
Čistý zisk v minulom roku 14 7367 504-527,005 6194 255
Cudzie zdroje -52 651-25 630-38 792-31 288-26 195
Daň z príjmov 3 490375,002 6161 7130,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 6161 713367,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 490375,002 6161 7130,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,703,6027,743,356,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,48441,4424,490,87926,65
Doba obratu aktív 65,7861,7089,6754,7874,05
Doba obratu pohľadávok 18,703,6027,743,356,65
Doba obratu zásob 63 66419 3339 44418 57512 144
Doba splácania záväzkov 170 63311 78313 03322 39531,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,8522,0933,2426,5021,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 43 6272 6622 3468 1020,0000
EBIT v minulom roku 17 95910 1871 1867 4975 684
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 046-12 41310 1871 4203 165
EBITDA 39 0232 85418 02812 37027 813
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 0232 85418 02812 37027 813
Efektívna daňová sadzba 0,1820-0,02930,25851,440,0000
Finančná páka 2,183,562,982,273,16
Finančné účty 1 3783 4568 10736 6575 451
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 1251 59318 59912 16127 213
Krátkodobé pohľadávky 32 6985 31635 7894 3397 428
Krátkodobé záväzky 36 46432 63842 88334 36024 265
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 3237 3727 71812 4310,0000
Krytie dlhovej služby 20,917,65269,0752,869,27
Materiál 0,00000,00000,00000,0000183,00
Nákladové úroky 1 866373,0067,00234,002 315
Nákladové úroky v minulom roku 343,0067,000,00001 5111 429
Náklady na predaný tovar 416 940365 376265 207283 230271 095
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 78,001 0111 201560,00911,00
Neobežný majetok 67 34828 83540 7231 53237 155
Obežný majetok 47 68162 32174 97069 49543 190
Obrat aktív 5,555,924,076,664,93
Obrat neobežného majetku 9,4818,7011,56308,9210,97
Obrat obežného majetku 13,398,656,286,819,44
Odpisy 18 14011 8887 56810 74323 852
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 14011 8887 56810 74323 852
Osobné náklady 175 670191 952185 587164 9190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8981 2661 025209,00600,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 830-1 27315 07210 21624 702
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01200,03790,07010,51610,0659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81060,97710,89050,91250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 779194,32173,52322,750,4810
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,021,121,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,120,96381,081,035,73
Pohľadávky z obchodného styku 847,002 12631 5941 1407 428
Pohotová likvidita II. stupeň 0,74060,20711,021,190,3361
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -38,21-7,42-4,79-0,8535-4,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,73859,27121,00156,652,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54230,71880,66470,55950,6750
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,182,561,981,272,13
Pridaná hodnota 216 725196 454208 399180 742136 637
Primárna platobná neschopnosť 11,013,470,244310,900,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2980-0,51350,1934-0,01680,0324
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02990,08160,18901,070,1202
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,6022,964,273,212,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,6022,964,273,212,01
Služby 401 033347 497251 021265 471267 303
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 115 02991 156115 69371 02782 715
Spotreba materiálu… 15 82916 86812 98517 19915 829
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 5479 7170,00000,000020 415
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 638 285539 270471 748473 268407 732
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000798,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 115,001 2581 445620,001 108
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 638 170538 012469 505472 648406 624
Účtovný cash flow 1 3783 4568 10736 6575 451
Úročený dlh 9 5479 7170,00000,000020 415
Úrokové krytie 11,28-33,28152,046,071,37
Vlastné imanie 52 65125 63038 79231 28826 195
Všetky záväzky 62 37865 52676 90139 73955 836
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000684,00
Výsledok hospodárenia 20 883-9 03411 2101 6273 961
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 883-9 03411 2101 6273 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 690-13 1617 504-527,00850,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 7367 504-527,005 6194 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 180-12 78610 1201 1861 329
Zásoby 13 60553 54931 07428 49930 311
Záväzky 62 37865 52676 90139 73955 836
Záväzky z obchodného styku 9 3237 3727 71812 4310,0000
Zisk pred zdanením 19 180-12 78610 1201 1861 329
Zmena EBIT 1,17-1,228,590,18940,5568
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000012 948
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000012 948
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000048,000,00000,0000