ISO & spol, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 480 6223 734 8993 159 9893 055 4515 541 253
Aktivácia 29 64059 96856 68044 466123 107
Bankové úvery 334 502405 045652 331754 982223 956
Bežná likvidita III. stupeň 1,061,320,66950,51270,6052
Bežné bankové úvery 73 10270 545244 731274 282223 956
Časové rozlíšenie aktív 1 601 6091 317 485727 23091 176117 807
Časové rozlíšenie pasív 133 14596 675444 278562 4971 339 078
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,822,4018,144,453,89
Celkové tržby 3 143 6974 434 2412 584 9831 754 1310,0000
Celkový dlh 2 967 8472 567 9592 573 8142 035 1643 343 164
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 324 558383 241636 510753 442153 556
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 94421 80415 8211 54070 400
Čistý cash flow -11 8605 98314 281-15 04770 400
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 7451 198 589149 733-91 409263 572
Čistý zisk 21 615934 37584 108-184 068128 192
Čistý zisk v minulom roku 934 37584 108-184 068-217 154-23 943
Cudzie zdroje -379 630-1 070 265-141 897-457 790-859 011
Daň z príjmov -2 933226 014-618,002 8850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 226 014-618,002 8854 2060,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -2 933226 014-618,002 8850,0000
Dlhodobé bankové úvery 261 400334 500407 600480 7000,0000
Dlhodobý dlh 261 400334 500407 600480 7000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 95,82206,31143,62176,92147,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,0981,35134,10148,2483,15
Doba obratu aktív 596,72574,24522,38845,50494,18
Doba obratu pohľadávok 95,82206,31143,62176,92147,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000208,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 339,81299,74309,34278,67151,69
EBIT v minulom roku 1 198 589149 733-91 409-102 965140 755
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 7451 198 589149 733-91 409263 572
EBITDA 250 466569 7011 359 9741 216 2011 015 418
EBITDA marža 0,07970,12850,52610,69330,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 250 466569 7011 359 9741 216 2011 015 418
Finančná páka 9,173,4922,276,676,45
Finančné účty 9 94421 80415 8211 54070 400
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 618 0464 122 4351 407 7211 288 7751 007 238
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56950,52200,59220,32960,3069
Krátkodobé pohľadávky 558 9021 341 852868 762639 3491 655 062
Krátkodobé záväzky 1 982 1221 949 5391 871 2791 007 0481 700 862
Krytie dlhovej služby 3,228,356,412,340,7476
Materiál 38 84421 35654 53753 42324 688
Nákladové úroky 40 06338 20066 24389 774135 380
Nákladové úroky v minulom roku 38 20066 24389 774109 983164 698
Náklady na predaný tovar 1 208 0951 460 7351 246 420707 3632 835 841
Neobežný majetok 1 161 325933 6371 445 8762 110 2073 566 091
Obežný majetok 717 6881 483 777986 883854 0681 857 355
Obrat aktív 0,61170,63560,69870,43170,7386
Obrat neobežného majetku 1,832,541,530,62511,15
Obrat obežného majetku 2,971,602,241,542,20
Odpisy 355 106461 0301 329 4421 353 434754 311
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 177 553230 515664 721676 717754 311
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 177 553230 515664 721676 7170,0000
Osobné náklady 469 782444 992404 741437 2750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0922 27416 2494 8008 180
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,0040,006,006,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 470 2471 397 299807 942360 8210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 376 7211 395 4051 413 5501 169 366882 503
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03030,63330,1059-0,15180,1184
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04300,70980,1773-0,06150,1054
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51010,48730,42090,71490,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,962,052,381,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,010,55450,34161,67
Pohľadávky z obchodného styku 472 995529 097811 200535 695932 384
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99181,270,62950,39700,5647
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 32,01-178,88-9,9430,42-12,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,29600,15660,2156-0,16760,5200
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85270,68760,81450,66610,6033
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,822,4018,144,453,89
Pridaná hodnota 920 934913 245961 536611 6611 256 888
Primárna platobná neschopnosť 3,112,640,99600,67360,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05690,87300,5927-0,40210,1492
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,854,511,891,673,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,854,511,891,673,29
Služby 597 381934 679645 888302 0762 146 162
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 480 6223 734 8993 159 9893 055 4515 541 253
Spotreba materiálu… 651 587637 026545 218436 669836 992
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 334 502405 045652 331754 982223 956
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 313 3624 151 4642 239 9511 357 7084 092 729
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 184 3331 777 48431 99538 6840,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 129 0292 373 9802 207 9561 319 0244 092 729
Účtovný cash flow -11 8605 98314 281-15 04770 400
Úročený dlh 334 502405 045652 331754 982223 956
Úrokové krytie 1,4731,382,26-1,021,95
Vlastné imanie 379 6301 070 265141 897457 790859 011
Všetky záväzky 2 967 8472 567 9592 573 8142 035 1643 343 164
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,000028 19887 440840 058
Výnosy budúcich období krátkodobé 37 77530 026117 689342 592382 844
Výsledok hospodárenia 59 0191 199 96637 591-101 401243 347
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 0191 199 96637 591-101 401243 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 615934 37584 108-184 068128 192
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 934 37584 108-184 068-217 154-23 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 6821 160 38983 490-181 183132 783
Zásoby 148 842120 121102 300213 179131 893
Záväzky 2 967 8472 567 9592 573 8142 035 1643 343 164
Záväzky z obchodného styku 1 470 2471 397 299807 942360 8210,0000
Zisk pred zdanením 18 6821 160 38983 490-181 183132 783
Zmena EBIT 0,04908,00-1,640,88781,87
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 11 23351 002-111 994-13 08424 206
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 11 23351 002-111 994-13 08424 206
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 20 674686 18924 9362 85217 760
Účtovné závierky