AJF, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 22 36321 96217 28915 59220 473
Bankové úvery 0,0000648,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,27020,30260,33700,38010,5998
Bežné bankové úvery 0,0000648,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 201,00159,00304,000,0000796,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08340,05140,0948-0,20540,7092
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,87-2,04-1,88-2,22-4,57
Celkové tržby 65 58668 59958 53559 30857 104
Celkový dlh 47 95243 12537 02928 33426 206
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 044-4 261-3 822-1 951-4 568
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 0444 9093 8221 9514 568
Čistý cash flow 2 1351 0871 871-2 6174 066
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 391-1 423-6 016-6 0451 062
Čistý zisk -4 426-1 426-7 000-7 01297,00
Čistý zisk v minulom roku -1 426-7 000-7 01297,00-9 633
Cudzie zdroje 25 58921 16319 74012 7425 733
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,0440,8545,4348,0758,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,9340,8445,4347,9753,97
Doba obratu aktív 124,48129,04108,0095,96130,86
Doba obratu pohľadávok 25,0440,8545,4348,0758,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 257,98244,77226,88170,70164,37
EBIT v minulom roku -1 423-6 016-6 0451 062-8 638
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 391-1 423-6 016-6 0451 062
EBITDA 5 246806,00-6 016-4 90711 174
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 246806,00-6 016-4 90711 174
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,1589-0,15860,9082
Finančná páka -0,8739-1,04-0,8758-1,22-3,57
Finančné účty 7 0444 9093 8221 9514 568
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,140,96361,140,81720,2800
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,14-0,9636-1,14-0,8172-0,2800
Hrubá marža 0,58000,39140,40570,40910,5154
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 3559 887-6 016-6 04511 162
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,071,902,101,781,26
Krátkodobé pohľadávky 4 4996 9527 2737 8119 188
Krátkodobé záväzky 46 34641 65836 32227 73525 715
Krytie dlhovej služby 149,89268,67-250,67-701,002 235
Nákladové úroky 35,003,0024,007,005,00
Nákladové úroky v minulom roku 3,0024,007,005,0035,00
Náklady na predaný tovar 27 52935 26634 68435 04127 675
Neobežný majetok 9 8399 1625 0505 0505 050
Obežný majetok 12 32312 64111 93510 54214 627
Obrat aktív 2,932,833,383,802,79
Obrat neobežného majetku 6,666,7811,5711,7411,31
Obrat obežného majetku 5,324,914,905,633,90
Odpisy 8 7466 5600,00000,000010 100
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 3733 2800,00000,00005 050
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 3733 2800,00000,00005 050
Osobné náklady 37 07330 91729 62429 06223 138
Ostatné náklady na finančnú činnosť 891,00419,000,00001 13812,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6,000,0000621,001 0322 103
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 3205 134-7 000-7 01210 197
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,17300,06950,35460,5503-0,0169
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97451,151,251,200,7862
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,030,86860,80170,83491,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83030,71650,80170,83490,8854
Pohľadávky z obchodného styku 4 4786 9517 2737 7948 443
Pohotová likvidita II. stupeň 0,25340,28410,31380,35200,5659
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,9919,4710,55-4,871,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 61,00362,3377,96-373,86813,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,141,962,141,821,28
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,87-2,04-1,88-2,22-4,57
Pridaná hodnota 38 04226 85323 74924 26329 429
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17300,06740,35460,5503-0,0169
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,1453,50-6,16-5,772,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,1453,50-6,16-5,772,35
Služby 17 71623 85224 14019 85817 206
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 36321 96217 28915 59220 473
Spotreba materiálu… 9 81311 41410 54415 18310 469
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000648,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 65 57166 86958 43359 30457 104
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 7500,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 57162 11958 43359 30457 104
Účtovný cash flow 2 1351 0871 871-2 6174 066
Úročený dlh 0,0000648,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -125,46-474,33-250,67-863,57212,40
Vlastné imanie -25 589-21 163-19 740-12 742-5 733
Všetky záväzky 47 95243 12537 02928 33426 206
Výsledok hospodárenia -3 500-1 004-6 016-4 9071 074
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 500-1 004-6 016-4 9071 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 426-1 426-7 000-7 01297,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 426-7 000-7 01297,00-9 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 426-1 426-6 040-6 0521 057
Zásoby 780,00780,00840,00780,00871,00
Záväzky 47 95243 12537 02928 33426 206
Záväzky z obchodného styku 6,000,0000621,001 0322 103
Zisk pred zdanením -4 426-1 426-6 040-6 0521 057
Zmena EBIT 3,090,23650,9952-5,69-0,1229