Eko Energia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 268 578253 827247 850245 274260 034
Bežná likvidita III. stupeň 2,041,851,901,870,9568
Časové rozlíšenie aktív 373,00307,00419,005 734962,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000026 12917 3890,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3647-0,28460,7968-0,63220,1812
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,91410,94920,79330,41580,7905
Celkové tržby 123 885117 791348 567538 3630,0000
Celkový dlh 128 261123 60798 08366 929114 802
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -113 906-68 028-102 704-43 121-15 815
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 113 90668 028102 70443 12115 815
Čistý cash flow 45 878-34 67659 583-37 51115 815
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 0568 470-35 95019 7674 369
Čistý zisk 10 0966 582-37 3179 1282 447
Čistý zisk v minulom roku 6 582-37 3179 1286 59614 919
Cudzie zdroje -140 317-130 220-123 638-160 956-145 232
Daň z príjmov 960,001 8881 36710 6310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 8881 36710 6316 2970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,001 8881 36710 6310,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00003 344
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 450,65470,0288,1060,4242,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 440,63463,8575,7952,7036,01
Doba obratu aktív 885,94789,71262,21166,68182,09
Doba obratu pohľadávok 450,65470,0288,1060,4244,97
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000086,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 414,95379,0879,1140,3261,12
EBIT v minulom roku 8 470-35 95019 76713 31518 204
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 0568 470-35 95019 7674 369
EBITDA 31 27763 98345 074107 66335 064
EBITDA marža 0,25250,54320,12930,20000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 27763 98345 074107 66335 064
Efektívna daňová sadzba 0,08680,2229-0,03800,53800,0000
Finančná páka 1,911,952,001,521,79
Finančné účty 113 90668 028102 70443 12115 815
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5224-0,5130-0,4988-0,6562-0,5585
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52240,51300,49880,65620,5585
Hrubá marža 0,53100,71230,36210,33740,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 57 14963 96347 764107 39833 995
Krátkodobé pohľadávky 136 618151 07483 27588 90560 881
Krátkodobé záväzky 125 794121 84274 78059 33887 286
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000013 45818,24
Materiál 5 3635 5774 9026 0365 857
Nákladové úroky 0,00000,00000,00008,001 922
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00008,00422,003 285
Náklady na predaný tovar 44 86733 413218 784355 469367 540
Neobežný majetok 12 31828 84156 550101 478173 175
Obežný majetok 255 887224 679190 881138 06285 897
Obrat aktív 0,41200,46221,392,192,00
Obrat neobežného majetku 8,984,076,105,293,01
Obrat obežného majetku 0,43240,52221,813,896,07
Odpisy 33 04655 41881 07087 54228 994
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 52327 70940 53543 77128 994
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 52327 70940 53543 7710,0000
Osobné náklady 50 79249 17589 837110 9660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 222,00170,00204,00442,001 069
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00009,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 115 849107 95562 84834 7620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 43 14262 00043 75396 67031 441
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77210,58610,71170,61090,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,711,411,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78470,80220,73860,91505,30
Pohľadávky z obchodného styku 133 579149 09171 64177 55351 428
Pohotová likvidita II. stupeň 1,991,801,851,800,8897
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,063,76-2,084,29-9,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-4 6898,23
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,91410,94920,79330,41580,7905
Pridaná hodnota 65 78583 905126 225181 629153 710
Primárna platobná neschopnosť 0,86730,72410,87730,44820,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,90550,55831,020,56200,1812
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,101,932,180,62173,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,101,932,180,62173,27
Služby 40 94832 65036 24547 83248 828
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 268 578253 827247 850245 274260 034
Spotreba materiálu… 3 919763,00182 539307 637318 712
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 123 699117 393346 456537 182521 250
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 04775,001 44784,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 110 652117 318345 009537 098521 250
Účtovný cash flow 45 878-34 67659 583-37 51115 815
Úrokové krytie 0,00000,00000,00002 4712,27
Vlastné imanie 140 317130 220123 638160 956145 232
Všetky záväzky 128 261123 60798 08366 929114 802
Výsledok hospodárenia 11 2788 640-35 75120 2056 070
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 2788 640-35 75120 2056 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 0966 582-37 3179 1282 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 582-37 3179 1286 59614 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 0568 470-35 95019 7593 081
Zásoby 5 3635 5774 9026 0365 857
Záväzky 128 261123 60798 08366 929114 802
Záväzky z obchodného styku 115 849107 95562 84834 7620,0000
Zisk pred zdanením 11 0568 470-35 95019 7593 081
Zmena EBIT 1,31-0,2356-1,821,480,2400
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 2020,00000,0000