Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 866 4511 005 7961 184 44598 4241 398 014
Bežná likvidita III. stupeň 5,733,672,582,141,84
Časové rozlíšenie aktív 3 5683 3132 6245 878269,00
Časové rozlíšenie pasív 46,0094,0012,0049 7901 422
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0362-0,12590,17788,72-0,2396
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,15770,3075-0,2757196,690,1966
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31910,50790,75990,44081,27
Celkové tržby 1 888 3193 445 0364 788 9995 437 2836 026 561
Celkový dlh 209 597338 760511 43614 879780 642
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -636 025-612 250-528 256-176 823-471 075
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 636 025612 250528 256176 823471 075
Čistý cash flow 23 77583 994-119 641-294 252147 554
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 32 23153 10568 94573 514113 653
Čistý zisk 24 86641 44553 29253 75498 033
Čistý zisk v minulom roku 41 44553 29253 75498 033-79 148
Cudzie zdroje -656 808-666 942-672 997-33 755-615 950
Daň z príjmov 7 36511 66015 65319 10515 577
Daň z príjmov v minulom roku 11 66015 65319 10515 5772 975
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 36511 66015 65319 10515 577
Dlhodobé pohľadávky 324,00653,0062 4060,00006 547
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,5241,0444,80-5,3255,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,8333,9544,48-11,9251,79
Doba obratu aktív 168,04106,7490,296,6184,76
Doba obratu pohľadávok 43,5941,1149,55-5,3255,83
Doba splácania záväzkov 10 18517 62226 306-126,0548 688
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,2428,9933,08-0,100545,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 4792 5674 1782 2943 987
EBIT v minulom roku 53 10568 94573 514113 653-76 173
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 32 23153 10568 94573 514113 653
EBITDA 31 99752 92667 49071 707114 416
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 99752 92667 49071 707114 416
Finančná páka 1,321,511,762,922,27
Finančné účty 636 025612 250528 256176 823471 075
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7580-0,6631-0,5682-0,3430-0,4406
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75800,66310,56820,34300,4406
Hrubá marža 0,73130,84330,88660,91960,9395
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 20852 08266 51270 610113 601
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17400,27160,3664-0,01520,5368
Krátkodobé pohľadávky 224 419386 760587 634-79 237914 333
Krátkodobé záväzky 150 769273 170433 936-1 496750 457
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000109,482 661
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000655,0043,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000655,0043,000,0000
Náklady na predaný tovar 501 096534 152541 865431 397358 820
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 4035 6586 0214 3325 626
Neobežný majetok 2 1152 8203 525-5 0405 790
Obežný majetok 860 768999 6631 178 29697 5861 391 955
Obrat aktív 2,173,424,0455,194,31
Obrat neobežného majetku 889,871 2201 358-1 0781 040
Obrat obežného majetku 2,193,444,0655,664,33
Odpisy 1 4101 4100,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 705,00705,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 705,00705,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 349 4432 853 4424 159 6594 912 4595 544 875
Ostatné náklady na finančnú činnosť 789,00844,00978,001 097815,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 89239 79868 92327 23161 458
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 27642 85553 29253 75498 033
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03790,06210,07921,590,1592
Podiel EBIT k aktívam 0,03720,05280,05820,74690,0813
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,03720,05280,05821,510,0814
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04500,07250,09191,470,1759
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73410,60870,44601,800,3370
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97720,98210,97960,98250,9794
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 255,59513,49705,211 1541 006
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,021,021,021,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,021,021,021,02
Pohľadávky z obchodného styku 158 959319 871583 534-177 411854 240
Pohotová likvidita II. stupeň 5,733,672,582,141,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,63-7,945,630,1147-4,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-449,243 431
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24190,33680,43180,15120,5584
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31910,50790,75990,44081,27
Pridaná hodnota 1 380 9752 905 3054 246 0875 000 2015 661 731
Rentabilita aktív, ROA 0,02870,04120,04500,54610,0701
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03790,06210,07921,590,1592
Rýchla likvidita I. stupeň 4,222,241,223,660,6265
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,556,407,580,20756,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,556,407,580,20756,82
Služby 495 303524 424530 135420 687346 852
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 866 4511 005 7961 184 44598 4241 398 014
Spotreba materiálu… 390,004 0705 7096 3786 342
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 882 0713 439 4574 788 7025 437 0986 020 551
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000750,005 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 4035 6586 0214 3325 636
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 876 6683 433 7994 781 9315 427 2666 014 915
Účtovný cash flow 23 77583 994-119 641-294 252147 554
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000112,242 643
Vlastné imanie 656 808666 942672 99733 755615 950
Všetky záväzky 209 597338 760511 43614 879780 642
Výsledok hospodárenia 30 58751 51667 49071 707114 416
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 58751 51667 49071 707114 416
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 86641 44553 29253 75498 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 44553 29253 75498 033-79 148
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32 23153 10568 94572 859113 610
Záväzky 209 597338 760511 43614 879780 642
Záväzky z obchodného styku 21 89239 79868 92327 23161 458
Zisk pred zdanením 32 23153 10568 94572 859113 610
Zmena EBIT 0,60690,77030,93780,6468-1,49
Účtovné závierky