Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 13 294 99813 124 28213 397 11313 212 33713 371 877
Bankové úvery 0,00000,000039 485179 485319 485
Bežná likvidita III. stupeň 5,905,714,053,773,45
Bežné bankové úvery 0,00000,000039 485140 000140 000
Časové rozlíšenie aktív 5 89014 83011 91217 21413 666
Časové rozlíšenie pasív 631,00615,00615,00615,00615,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,36380,45600,61970,50980,9662
Celkové tržby 10 308 2449 394 1559 588 1299 961 8419 670 458
Celkový dlh 1 977 6971 841 7702 207 1582 016 6162 064 543
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 140 553-6 597 919-5 913 434-4 632 497-3 673 086
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 140 5536 597 9195 952 9194 811 9823 992 571
Čistý cash flow 542 634645 0001 140 937819 4111 473 015
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 402 804394 324312 957355 684303 898
Čistý zisk 311 773308 557240 233273 387225 915
Čistý zisk v minulom roku 308 557240 233273 387225 915203 156
Cudzie zdroje -11 316 670-11 281 897-11 189 340-11 195 106-11 306 719
Daň z príjmov 91 03185 56570 28477 15570 036
Daň z príjmov v minulom roku 85 56570 28477 15570 03652 259
Daň z príjmov z bežnej činnosti 91 03185 56570 28477 15570 036
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000039 485179 485
Dlhodobé pohľadávky 375,001 2650,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000039 485179 485
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,0357,0263,2664,3365,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,4756,5663,2564,2865,33
Doba obratu aktív 473,04510,15510,49484,37505,03
Doba obratu pohľadávok 59,0557,0763,2664,3365,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,0754,9870,1558,9357,58
EBIT v minulom roku 394 324312 957355 684303 898267 254
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 402 804394 324312 957355 684303 898
EBITDA 1 899 6941 972 3452 058 3852 392 6412 880 412
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 899 6941 972 3452 058 3852 392 6412 880 412
Finančná páka 1,171,161,201,181,18
Finančné účty 7 140 5536 597 9195 952 9194 811 9823 992 571
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8512-0,8596-0,8352-0,8473-0,8456
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85120,85960,83520,84730,8456
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 902 3281 974 0332 057 1302 390 7922 878 456
Krátkodobé pohľadávky 1 659 1191 466 9621 660 2191 754 6871 735 073
Krátkodobé záväzky 1 491 4161 414 3881 841 1121 607 3521 524 476
Krytie dlhovej služby 3 0112 414673,78415,61336,42
Materiál 193,00143,00227,00129,00250,00
Nákladové úroky 0,0000202,002 4405 1427 947
Nákladové úroky v minulom roku 202,002 4405 1427 94711 839
Náklady na predaný tovar 8 271 3497 392 3857 573 3907 927 4257 346 074
Neobežný majetok 4 488 8685 043 1635 771 8366 628 3257 630 317
Obežný majetok 8 800 2408 066 2897 613 3656 566 7985 727 894
Obrat aktív 0,77160,71550,71500,75350,7227
Obrat neobežného majetku 2,291,861,661,501,27
Obrat obežného majetku 1,171,161,261,521,69
Odpisy 1 498 2051 579 6041 747 2032 040 7372 582 683
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 746 221772 555868 9081 015 6751 372 140
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 751 984807 049878 2951 025 0621 210 543
Osobné náklady 810 072799 584789 605624 872612 907
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9981 6601 7631 8731 996
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 331 8541 184 1591 464 9671 496 6971 414 923
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 809 9781 888 1611 987 4362 314 1242 808 598
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53710,50270,44430,36420,2986
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,452,502,543,253,78
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86090,83960,79060,76110,7254
Pohľadávky z obchodného styku 1 643 3031 455 1861 659 9961 753 4791 729 826
Pohotová likvidita II. stupeň 5,905,714,053,773,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,86-17,49-9,81-13,66-7,68
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00003 193467,60159,36185,35
Pridaná hodnota 1 987 0921 997 6722 005 6172 028 7172 318 207
Primárna platobná neschopnosť 0,82780,82860,88570,85370,8188
Rýchla likvidita I. stupeň 4,794,663,162,752,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,040,93381,070,84280,7168
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,040,93381,070,84280,7168
Služby 366 431412 268373 585383 879359 079
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 294 99813 124 28213 397 11313 212 33713 371 877
Spotreba materiálu… 7 904 9186 980 1177 199 8057 543 5466 986 995
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000039 485179 485319 485
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 260 7579 391 7319 579 2619 956 1549 664 301
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 3161 674254,0012,0020,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 258 4419 390 0579 579 0079 956 1429 664 281
Účtovný cash flow 542 634645 0001 140 937819 4111 473 015
Úročený dlh 0,00000,000039 485179 485319 485
Úrokové krytie 0,00001 952128,2669,1738,24
Vlastné imanie 11 316 67011 281 89711 189 34011 195 10611 306 719
Všetky záväzky 1 977 6971 841 7702 207 1582 016 6162 064 543
Výnosy budúcich období krátkodobé 631,00615,00615,00615,00615,00
Výsledok hospodárenia 403 805394 415311 436351 916297 749
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 403 805394 415311 436351 916297 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 311 773308 557240 233273 387225 915
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 308 557240 233273 387225 915203 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 402 804394 122310 517350 542295 951
Zásoby 193,00143,00227,00129,00250,00
Záväzky 1 977 6971 841 7702 207 1582 016 6162 064 543
Záväzky z obchodného styku 1 360 3831 205 8141 470 2941 496 8771 416 411
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám -5 6923 400450,0075,00753,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 34 22118 2554 877105,00735,00
Zisk pred zdanením 402 804394 122310 517350 542295 951
Zmena EBIT 1,021,260,87991,171,14
Účtovné závierky