Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 325 860249 451112 818130 66380 219
Bežná likvidita III. stupeň 0,54760,49150,12690,15580,0790
Časové rozlíšenie aktív 24 18773 874381,0041,0067,00
Časové rozlíšenie pasív 206 542100 8060,00000,0000406,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,55-1,58-1,21-1,18-1,09
Celkové tržby 1 556 350678 2741 102 847929 5410,0000
Celkový dlh 337 114404 210659 418838 3531 004 266
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 58 61065 973493 360467 073545 942
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 89047 52710 26684 5428 673
Čistý cash flow -11 63726 874-74 27675 8698 673
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 53 077-30 476162 051217 723-59 046
Čistý zisk 37 769-32 396161 090216 763-59 050
Čistý zisk v minulom roku -32 396-53 291216 763-59 050-133 650
Cudzie zdroje 217 796255 565546 600707 690924 453
Daň z príjmov 15 3081 920961,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 9202 880960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 3081 920961,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,36102,6831,4627,7091,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,81100,5028,5023,5573,14
Doba obratu aktív 90,07203,7648,7979,36104,06
Doba obratu pohľadávok 65,36102,6831,4627,7091,37
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000420,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,46235,5866,30172,60579,83
EBIT v minulom roku -30 476-50 411217 723-59 046-133 650
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 53 077-30 476162 051217 723-59 046
EBITDA 45 424-47 994145 288222 175-57 578
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 424-47 994145 288222 175-57 578
Finančná páka -1,50-0,9761-0,2064-0,1846-0,0868
Finančné účty 35 89047 52710 26684 5428 673
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,66841,024,845,4211,52
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6684-1,02-4,84-5,42-11,52
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 04540 350188 470221 863-57 890
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73791,161,362,175,57
Krátkodobé finančné výpomoci 94 500113 500503 626551 615554 615
Krátkodobé pohľadávky 236 452125 70172 74145 61670 435
Krátkodobé záväzky 240 446288 410153 310284 179446 997
Krytie dlhovej služby 0,2199-0,47610,00000,0000-14 395
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00004,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00004,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 336 679621 397822 168607 546388 129
Neobežný majetok 29 3312 34929 430464,001 044
Obežný majetok 272 342173 22883 007130 15879 108
Obrat aktív 4,051,797,484,603,51
Obrat neobežného majetku 45,02190,2328,681 295269,52
Obrat obežného majetku 4,852,5810,174,623,56
Odpisy 2 3809 1183 5701 1601 158
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 1904 5591 785580,001 158
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 1904 5591 785580,000,0000
Osobné náklady 77 78750 27461 44361 8600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 495,00256,001 152312,00312,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 200 201252 537143 194277 7740,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 40 149-23 278164 660217 923-57 892
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,30630,2280-3,75-1,390,1597
Podiel EBIT k aktívam 0,1629-0,12221,441,67-0,7361
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,4448-0,20501,441,67-0,7398
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,43820,2181-4,00-1,420,1608
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,11010,19050,09100,64700,1081
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -4,81-0,28802,81-9,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,2079-3,470,3561-0,10630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2017-2,940,3365-0,1043-92,18
Pohľadávky z obchodného styku 230 844123 03965 90238 77756 388
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54760,49150,12690,15580,0790
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,729,51-7,369,33106,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00002 168
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,29000,45504,464,226,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,625,846,4212,52
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,55-1,58-1,21-1,18-1,09
Pridaná hodnota -16 171-174 55321 880-6 574-106 747
Primárna platobná neschopnosť 0,86732,052,177,160,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1159-0,12991,431,66-0,7361
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,42-8,424,543,77-17,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,42-8,424,543,77-17,44
Služby 1 104 330561 948654 200512 043303 782
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 325 860249 451112 818130 66380 219
Spotreba materiálu… 232 34959 449167 96895 50384 347
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 94 500113 500503 626551 615554 615
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 331 066491 144866 215600 972281 382
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 55844 30022 1670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 320 508446 844844 048600 972281 382
Účtovný cash flow -11 63726 874-74 27675 8698 673
Úročený dlh 94 500113 500503 626551 615554 615
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-14 762
Vlastné imanie -217 796-255 565-546 600-707 690-924 453
Všetky záväzky 337 114404 210659 418838 3531 004 266
Výnosy budúcich období krátkodobé 206 542100 8060,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 53 602-30 208163 885221 015-58 736
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 53 602-30 208163 885221 015-58 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 769-32 396161 090216 763-59 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -32 396-53 291216 763-59 050-133 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 077-30 476162 051217 723-59 050
Záväzky 337 114404 210659 418838 3531 004 266
Záväzky z obchodného styku 200 201252 537143 194277 7740,0000
Zisk pred zdanením 53 077-30 476162 051217 723-59 050
Zmena EBIT -1,740,60460,7443-3,690,4418
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000017 3960,00000,00000,0000