SAD Prievidza a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 32 612 84935 669 88131 383 59628 664 65833 794 351
Aktivácia 78 57868 99841 53838 6750,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000288 123
Bežná likvidita III. stupeň 1,831,961,390,97081,03
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000288 123
Časové rozlíšenie aktív 171 01523 785241 572327 281149 985
Časové rozlíšenie pasív 836 7031 314 5741 828 4202 489 9043 449 806
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,91700,56610,4116-0,22481,65
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,111,301,100,95041,46
Celkové tržby 23 538 35421 700 49320 118 50221 023 8200,0000
Celkový dlh 16 682 67419 421 58615 459 95412 754 22818 030 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 346 308-7 704 534-5 240 823-3 646 449-5 233 601
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 346 3087 704 5345 240 8233 646 4495 521 724
Čistý cash flow -3 358 2262 463 7111 594 374-755 9955 521 724
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 545 110776 036741 611737 964423 810
Čistý zisk 284 722592 959754 696616 365357 069
Čistý zisk v minulom roku 592 959754 696616 365549 670411 523
Cudzie zdroje -15 093 472-14 933 721-14 095 222-13 420 526-12 314 492
Daň z príjmov 102 24658 501-79 88576 9070,0000
Daň z príjmov v minulom roku 58 501-79 88576 907-187 8330,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 102 24658 501-79 88576 9070,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 4502 900878,00312 425
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,49106,3678,0152,3146,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,7824,3726,3018,4717,14
Doba obratu aktív 1 0671 2081 105999,021 131
Doba obratu pohľadávok 115,49106,4178,1152,3456,71
Doba obratu zásob 76,37104,66136,6099,3274,84
Doba splácania záväzkov 1 5362 0052 1041 615145,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 119,82147,39136,41117,20111,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 223,11261,97346,65258,310,0000
EBIT v minulom roku 776 036741 611737 964445 329498 098
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 545 110776 036741 611737 964423 810
EBITDA 9 160 5088 213 9557 594 42510 800 1634 088 826
EBITDA marža 0,38920,37850,37750,51370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 160 5088 213 9557 594 42510 800 1634 088 826
Finančná páka 2,162,392,232,142,74
Finančné účty 4 346 3087 704 5345 240 8233 646 4495 521 724
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 587 6249 245 7308 280 16710 881 4794 082 624
Krátkodobé pohľadávky 3 529 9183 140 8882 215 1241 501 0201 382 738
Krátkodobé záväzky 3 662 2974 352 4443 873 4473 362 8653 347 371
Krytie dlhovej služby 9,435,714,034,421,17
Materiál 175 034218 748245 168201 652223 097
Nákladové úroky 158 142124 57666 80044 69266 741
Nákladové úroky v minulom roku 124 57666 80044 69283 49286 575
Náklady na predaný tovar 10 284 8329 226 2508 590 3528 598 4908 413 386
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 870 235792 176671 953760 2461 254 876
Neobežný majetok 24 383 53524 572 08622 927 25822 681 56726 170 161
Obežný majetok 8 058 29911 074 0108 214 7665 655 8107 474 205
Obrat obežného majetku 1,380,97331,261,851,46
Obrat zásob 4,783,492,673,684,88
Odpisy 8 934 1467 956 1767 265 78810 267 7943 768 482
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 467 0733 978 0883 632 8945 133 8973 768 482
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 467 0733 978 0883 632 8945 133 8970,0000
Osobné náklady 7 808 7787 213 6136 769 4436 297 1020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 5366 7896 6116 8106 241
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 76,0060,0041,000,000039,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 386 016388 549424 450304 0330,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 218 8688 549 1358 020 48410 884 1594 125 551
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 8,964,653,823,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,001,962,642,470,2967
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,05210,10230,12640,11320,6625
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,30100,22860,1538-0,07220,5061
Pohľadávky z obchodného styku 940 844719 793746 913529 919512 295
Pohotová likvidita II. stupeň 1,791,921,350,93540,9956
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,49-6,06-8,8417,75-2,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,2419,7823,87-16,9282,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51150,54450,49260,44490,5335
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,111,301,100,95041,46
Pridaná hodnota 871 5511 552 3901 773 9891 874 3642 496 651
Primárna platobná neschopnosť 0,56540,78990,85441,020,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,96611,360,91910,62300,7793
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,822,362,041,184,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,822,362,041,184,41
Služby 5 595 9625 028 8994 908 6764 534 1193 333 650
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 612 84935 669 88131 383 59628 664 65833 794 351
Spotreba materiálu… 3 897 1963 474 1733 051 2613 342 8003 824 860
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000288 123
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 373 67111 297 89210 710 49710 516 91710 921 585
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000011 548
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 217 288519 252346 15644 0630,0000
Tržby z predaja tovaru 910 763831 809715 125800 8091 301 453
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 245 6209 946 8319 649 2169 672 0459 608 584
Účtovný cash flow -3 358 2262 463 7111 594 374-755 9955 521 724
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000288 123
Úrokové krytie 3,456,2311,1016,516,35
Vlastné imanie 15 093 47214 933 72114 095 22213 420 52612 314 492
Všetky záväzky 16 682 67419 421 58615 459 95412 754 22818 030 053
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 433518 2391 035 0611 550 1802 583 644
Výnosy budúcich období krátkodobé 811 756796 017784 808847 285831 332
Výsledok hospodárenia 417 397597 115587 761557 728288 551
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 417 397597 115587 761557 728288 551
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 284 722592 959754 696616 365357 069
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 592 959754 696616 365549 670411 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 386 968651 460674 811693 272380 283
Zásoby 182 073227 138251 485206 863257 318
Záväzky 16 682 67419 421 58615 459 95412 754 22818 030 053
Záväzky z obchodného styku 531 944568 570638 176538 0340,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 145 928180 021213 726234 0010,0000
Zisk pred zdanením 386 968651 460674 811693 272380 283
Zmena EBIT 0,70241,051,001,660,8509
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -17,000,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -17,000,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 26 253179 91687 03218 70431 793