SAD Prievidza a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 936 89032 612 84935 669 88131 383 59628 664 658
Aktivácia 79 43578 57868 99841 53838 675
Bežná likvidita III. stupeň 2,641,831,961,390,9708
Časové rozlíšenie aktív 291 072171 01523 785241 572327 281
Časové rozlíšenie pasív 288 553836 7031 314 5741 828 4202 489 904
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5311-0,91700,56610,4116-0,2248
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,99571,111,301,100,9504
Celkové tržby 25 393 05223 538 35421 700 49320 118 50221 023 820
Celkový dlh 15 291 37616 682 67419 421 58615 459 95412 754 228
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 309 064-4 346 308-7 704 534-5 240 823-3 646 449
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 309 0644 346 3087 704 5345 240 8233 646 449
Čistý cash flow 1 962 756-3 358 2262 463 7111 594 374-755 995
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 434 853545 110776 036741 611737 964
Čistý zisk 988 489284 722592 959754 696616 365
Čistý zisk v minulom roku 284 722592 959754 696616 365549 670
Cudzie zdroje -15 356 961-15 093 472-14 933 721-14 095 222-13 420 526
Daň z príjmov 307 792102 24658 501-79 88576 907
Daň z príjmov v minulom roku 102 24658 501-79 88576 907-187 833
Daň z príjmov z bežnej činnosti 307 792102 24658 501-79 88576 907
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00001 4502 900878,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 125,76115,49106,3678,0152,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,1830,7824,3726,3018,47
Doba obratu aktív 1 0401 0671 2081 105999,02
Doba obratu pohľadávok 125,76115,49106,4178,1152,34
Doba obratu zásob 67,3276,37104,66136,6099,32
Doba splácania záväzkov 1 5451 5362 0052 1041 615
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 124,27119,82147,39136,41117,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 210,63223,11261,97346,65258,31
EBIT v minulom roku 545 110776 036741 611737 964445 329
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 434 853545 110776 036741 611737 964
EBITDA 7 564 4229 160 5088 213 9557 594 42510 800 163
EBITDA marža 0,29790,38920,37850,37750,5137
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 564 4229 160 5088 213 9557 594 42510 800 163
Finančná páka 2,012,162,392,232,14
Finančné účty 6 309 0644 346 3087 704 5345 240 8233 646 449
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 633 0829 587 6249 245 7308 280 16710 881 479
Krátkodobé pohľadávky 3 740 1373 529 9183 140 8882 215 1241 501 020
Krátkodobé záväzky 3 695 8203 662 2974 352 4443 873 4473 362 865
Krytie dlhovej služby 18,559,435,714,034,42
Materiál 152 375175 034218 748245 168201 652
Nákladové úroky 138 572158 142124 57666 80044 692
Nákladové úroky v minulom roku 158 142124 57666 80044 69283 492
Náklady na predaný tovar 10 684 95610 284 8329 226 2508 590 3528 598 490
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 873 380870 235792 176671 953760 246
Neobežný majetok 20 435 52524 383 53524 572 08622 927 25822 681 567
Obežný majetok 10 210 2938 058 29911 074 0108 214 7665 655 810
Obrat neobežného majetku 0,53120,45750,43870,45210,4617
Obrat obežného majetku 1,061,380,97331,261,85
Obrat zásob 5,424,783,492,673,68
Odpisy 6 873 9508 934 1467 956 1767 265 78810 267 794
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 440 4494 467 0733 978 0883 632 8945 133 897
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 433 5014 467 0733 978 0883 632 8945 133 897
Osobné náklady 8 371 1597 808 7787 213 6136 769 4436 297 102
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 5517 5366 7896 6116 810
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 63776,0060,0041,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 288 264386 016388 549424 450304 033
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 862 4399 218 8688 549 1358 020 48410 884 159
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 49,258,964,653,823,36
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,19461,001,962,642,47
Pohľadávky z obchodného styku 570 461940 844719 793746 913529 919
Pohotová likvidita II. stupeň 2,601,791,921,350,9354
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,824,49-6,06-8,8417,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,16-21,2419,7823,87-16,92
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49430,51150,54450,49260,4449
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,99571,111,301,100,9504
Pridaná hodnota 169 977871 5511 552 3901 773 9891 874 364
Primárna platobná neschopnosť 0,88350,56540,78990,85441,02
Rýchla likvidita I. stupeň 1,580,96611,360,91910,6230
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,021,822,362,041,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,021,822,362,041,18
Služby 6 088 4765 595 9625 028 8994 908 6764 534 119
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 936 89032 612 84935 669 88131 383 59628 664 658
Spotreba materiálu… 3 802 5273 897 1963 474 1733 051 2613 342 800
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 79 4350,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 391 72011 373 67111 297 89210 710 49710 516 917
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 536 787217 288519 252346 15644 063
Tržby z predaja tovaru 879 910910 763831 809715 125800 809
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 975 02310 245 6209 946 8319 649 2169 672 045
Účtovný cash flow 1 962 756-3 358 2262 463 7111 594 374-755 995
Úrokové krytie 10,353,456,2311,1016,51
Vlastné imanie 15 356 96115 093 47214 933 72114 095 22213 420 526
Všetky záväzky 15 291 37616 682 67419 421 58615 459 95412 754 228
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00001 433518 2391 035 0611 550 180
Výnosy budúcich období krátkodobé 269 141811 756796 017784 808847 285
Výsledok hospodárenia 1 273 744417 397597 115587 761557 728
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 273 744417 397597 115587 761557 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 988 489284 722592 959754 696616 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 284 722592 959754 696616 365549 670
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 296 281386 968651 460674 811693 272
Zásoby 161 092182 073227 138251 485206 863
Záväzky 15 291 37616 682 67419 421 58615 459 95412 754 228
Záväzky z obchodného styku 503 999531 944568 570638 176538 034
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 215 735145 928180 021213 726234 001
Zisk pred zdanením 1 296 281386 968651 460674 811693 272
Zmena EBIT 2,630,70241,051,001,66
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -8,00-17,000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8,00-17,000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 953 51526 253179 91687 03218 704
Účtovné závierky