ZEUSs, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 158 013172 442149 17414 45310 623
Bankové úvery 3 1403 1403 1404 6355 313
Bežná likvidita III. stupeň 0,71820,61940,38020,19420,1700
Bežné bankové úvery 3 1403 1403 1404 635-7,00
Časové rozlíšenie aktív 14 3440,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,823,960,41590,0468-0,0129
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27290,56340,14950,0408-0,0120
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,86-8,74-3,39-1,24-1,18
Celkové tržby 971 456195 063124 52910,002,00
Celkový dlh 137 917194 719211 51275 30468 709
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 543-50 07312 2151 7575 284
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04360,2054-0,0119-276,60-1 438
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 68388 21325 9252 87829,00
Čistý cash flow -36 53088 21325 9252 849-747,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 59 25554 668240,00-1 833-2 478
Čistý zisk 42 37440 061-1 487-2 766-2 875
Čistý zisk v minulom roku 40 061-1 487-2 766-2 875-23 167
Cudzie zdroje -20 09622 27762 33860 85158 086
Daň z príjmov 15 19912 194960,00880,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 194960,00880,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 19912 194960,00880,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,00005 320
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,00005 320
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,2050,91144,280,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,5727,7731,050,00000,0000
Doba obratu aktív 59,46323,66437,240,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 10,2050,91144,280,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,000026,110,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000859,790,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,37293,88508,160,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000087,150,00000,0000
EBIT v minulom roku 54 668240,00-1 833-2 478-21 959
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 59 25554 668240,00-1 833-2 478
EBITDA 110 98073 8517 512-1 697-2 373
EBITDA marža 0,11420,37860,0603-169,70-1 187
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 110 98073 8517 512-1 697-2 373
Efektívna daňová sadzba 0,26400,2334-1,82-0,46660,0000
Finančná páka 7,86-7,74-2,39-0,2375-0,1829
Finančné účty 51 68388 21325 9252 87829,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,12720,12920,41794,215,47
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1272-0,1292-0,4179-4,21-5,47
Hrubá marža 0,09610,42220,0786-105,70-978,50
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 110 47973 5927 303-1 833-2 478
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84720,90801,164,835,88
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000035 00035 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 27 09727 12749 22511 57510 594
Krátkodobé záväzky 133 861156 579173 37269 77062 497
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000378,0017 5740,00000,0000
Krytie dlhovej služby 65,9830,619,79-32,02-5,98
Nákladové úroky 1 6822 413767,0053,00397,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 413767,0053,00397,001 208
Náklady na predaný tovar 876 657112 106114 7451 0571 957
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000073 6000,00000,0000
Neobežný majetok 59 62551 83868 7600,00000,0000
Obežný majetok 84 044120 60480 41414 45310 623
Obrat aktív 6,141,130,83480,00000,0000
Obrat neobežného majetku 16,273,751,810,00000,0000
Obrat obežného majetku 11,541,611,550,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,000013,980,00000,0000
Odpisy 51 18818 9237 0420,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 59418 9237 0420,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 5940,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00004 6720,00000,0000200,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 501,00259,00209,00136,00105,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 29 7260,00000,00001 9861 876
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 93 56258 9845 555-2 766-2 875
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,822,530,06150,04920,0545
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,453,45-0,00990,03310,0478
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32710,51160,17380,19910,0027
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,03760,45220,2082284,90-373,50
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000017,630,00000,0000-9,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,823,491,390,0000-9,79
Pohľadávky z obchodného styku 14 79414 79410 59410 59410 594
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67970,59230,35530,19420,1700
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,55010,25252,4021,36-77,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,7236,5633,8053,75-1,88
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,01990,22120,25570,32070,5001
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87281,131,425,216,47
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,86-8,74-3,39-1,24-1,18
Pridaná hodnota 93 35582 3639 784-1 057-1 957
Primárna platobná neschopnosť 2,010,02561,660,18750,1771
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,11-1,800,02390,04550,0495
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,242,6428,16-44,37-28,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,242,6428,16-44,37-28,95
Služby 966 519188 25548 4421 0571 957
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 158 013172 442149 17414 45310 623
Spotreba materiálu… -89 862-76 149-7 2970,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 14038 14038 1404 6355 313
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 970 012194 469124 5290,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000073 1000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 970 012194 46951 4290,00000,0000
Účtovný cash flow -36 53088 21325 9252 849-747,00
Úročený dlh 3 14038 14038 1404 6355 313
Úrokové krytie 35,2322,660,3129-34,58-6,24
Vlastné imanie 20 096-22 277-62 338-60 851-58 086
Všetky záväzky 137 917194 719211 51275 30468 709
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,820,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 59 79254 928470,00-1 697-2 373
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 79254 928470,00-1 697-2 373
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 37440 061-1 487-2 766-2 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 061-1 487-2 766-2 875-23 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 57 57352 255-527,00-1 886-2 875
Zásoby 5 2645 2645 2640,00000,0000
Záväzky 137 917194 719211 51275 30468 709
Záväzky z obchodného styku 29 726378,0017 5741 9861 876
Zisk pred zdanením 57 57352 255-527,00-1 886-2 875
Zmena EBIT 1,08227,78-0,13090,73970,1128