BOST SK, a.s. v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 2 240 8853 368 8875 098 3825 343 1180,0000
Aktivácia 0,000021 3960,000012 6410,0000
Bankové úvery 721 447785 7931 066 0721 053 1920,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,11520,44450,78000,56220,0000
Bežné bankové úvery 721 447568 074694 1711 053 1920,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 2617 8818 16513 5150,0000
Časové rozlíšenie pasív 341 515431 616821 675951 2480,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,26-5,189,614,450,0000
Celkové tržby 287 7522 519 56510 045 7180,00000,0000
Celkový dlh 3 412 2373 639 9833 873 7343 585 7830,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 720 691755 798998 2721 262 9700,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,81-0,43870,01610,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 756,0029 99567 8004 7220,0000
Čistý cash flow -29 239-37 80547 8744 7220,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -811 006-1 111 882194 145121 1810,0000
Čistý zisk -808 179-1 105 242162 0029 2660,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 105 242162 002-564 57871 8130,0000
Cudzie zdroje 1 512 867702 712-402 973-806 0870,0000
Daň z príjmov -17 623-38 6167 0990,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku -38 6167 09910 8330,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -17 623-38 6167 0990,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000217 719371 9010,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,0000217 719371 9010,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 626,71169,36100,72190,240,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 330,64117,1926,50126,170,0000
Doba obratu aktív 3 757551,70246,07639,840,0000
Doba obratu pohľadávok 626,71169,36100,72190,240,0000
Doba obratu zásob 590,0734,6716,06161,040,0000
Doba splácania záväzkov 28 199431,55121,01260,370,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 505282,2273,12196,110,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 172283,1281,200,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 111 882194 145-444 266167 0960,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -811 006-1 111 882194 145121 1810,0000
EBITDA -97 15394 5421 299 720642 6100,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -97 15394 5421 299 720642 6100,0000
Finančná páka -1,48-4,7912,656,630,0000
Finančné účty 756,0029 99567 8004 7220,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,67510,2086-0,0790-0,15090,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6751-0,20860,07900,15090,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -99 713100 5801 353 470632 2870,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,200,51150,29710,30650,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000214 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 373 8221 034 1812 086 8711 588 6510,0000
Krátkodobé záväzky 2 687 1031 723 3431 514 9261 637 6370,0000
Krytie dlhovej služby -0,27270,20401,540,60440,0000
Materiál 1 18723 17224 94056 1370,0000
Nákladové úroky 14 79631 97625 044111 9150,0000
Nákladové úroky v minulom roku 31 97625 044109 47995 2830,0000
Náklady na predaný tovar 137 9111 807 8828 329 1442 270 7240,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34 7811 457 5954 569 3041 272 1790,0000
Neobežný majetok 1 808 8182 158 3882 734 5113 174 9470,0000
Obežný majetok 430 8061 202 6182 355 7062 154 6560,0000
Obrat aktív 0,09720,66161,480,57050,0000
Obrat neobežného majetku 0,12041,032,770,96000,0000
Obrat obežného majetku 0,50541,853,211,410,0000
Obrat zásob 0,618610,5322,732,270,0000
Odpisy 693 6081 208 162983 884469 9670,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 346 804604 081491 942469 9670,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 346 804604 081491 9420,00000,0000
Osobné náklady 81 286178 174283 3120,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 0961 1781 80010 3230,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 873 9851 130 6041 016 4750,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -114 571102 9201 145 886479 2330,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,02-13,300,11030,00450,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,03-0,91590,07030,04400,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,520,4593-0,35130,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,530,2661-0,17650,33860,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,65652,18-2,850,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,06890,2798-0,63651,650,0000
Pohľadávky z obchodného styku 197 222715 606548 9601 053 6480,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,10020,39370,71360,41670,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -51,74-18,59-8,42-170,710,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,98-1,181,910,04220,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,521,080,75980,67110,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,26-5,189,614,450,0000
Pridaná hodnota 53 365387 895-806 509777 3030,0000
Primárna platobná neschopnosť 4,431,581,850,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53421,570,40200,01150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -35,1238,502,985,580,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -35,1238,502,985,580,0000
Služby 68 063283 9443 579 941682 3270,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 240 8853 368 8875 098 3825 343 1180,0000
Spotreba materiálu… 12 38761 283197 363341 2210,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 721 447785 7931 066 0721 267 6920,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 218 4862 232 4317 590 2043 048 0270,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 768,003 60827 7750,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 16 2361 568 3694 927 8401 394 8690,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 201 482660 4542 634 5891 653 1580,0000
Účtovný cash flow -29 239-37 80547 8744 7220,0000
Úročený dlh 721 447785 7931 066 0721 267 6920,0000
Úrokové krytie -54,81-34,777,751,080,0000
Vlastné imanie -1 512 867-702 712402 973806 0870,0000
Všetky záväzky 3 412 2373 639 9833 873 7343 585 7830,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 277 198277 198619 364789 3390,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 64 317154 361202 311161 9090,0000
Výsledok hospodárenia -808 068-1 110 012197 014143 7320,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -808 068-1 110 012197 014143 7320,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -808 179-1 105 242162 0029 2660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 105 242162 002-564 57871 8130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -825 802-1 143 858169 10125 1040,0000
Zásoby 56 228138 442201 035561 2830,0000
Záväzky 3 412 2373 639 9833 873 7343 585 7830,0000
Záväzky z obchodného styku 873 9851 130 6041 016 4750,00000,0000
Zisk pred zdanením -825 802-1 143 858169 10125 1040,0000
Zmena EBIT 0,7294-5,73-0,43700,72520,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -22 680-26 45617 46412 3620,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -22 680-26 45617 46412 3620,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 0750,0000146 59728 9110,0000

Činnosti firmy
Kovoobrábanie
Faktoring a forfaiting
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Činnosti vzťahujúce sa k počítaču /školenia, administratívne práce/
Výroba strojov a prístrojov pre všeobecné účely
Návrhy, opravy elektronických a mechanických častí obrábacích strojov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných..
Sprostredkovanie výroby, dopravy, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Reklamná činnosť
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Preverovanie systémov riadenia akosti
Elektroinštalatérstvo
Zámočníctvo
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Automatizované spracovanie dát
Montáž a opravy zvislých a posuvných brán s motorovým pohonom podľa vyhl...
Prieskum trhu a verejnej mienky
Zásielkový predaj
Prenájom strojov a prístrojov s/bez obsluhujúceho personálu
Sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníctva/
Organizovanie školení, kurzov a seminárov
Organizovanie výstav
Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Maloobchod so zmiešaným tovarom
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
Vedenie účtovníctva
Prezentácia firiem a výrobkov verejnosti
Finančný a operačný lízing