DNV ENERGO, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 763 4534 972 8444 894 5944 871 3365 031 949
Aktivácia 10 1342 6673 4295 82916 772
Bežná likvidita III. stupeň 0,39850,49740,68820,64660,5798
Časové rozlíšenie aktív 23 48123 50617 60715 79115 225
Časové rozlíšenie pasív 25 67816 83119 29617 47819 599
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,821,611,641,681,85
Celkové tržby 2 392 6462 508 0632 258 7682 384 9412 261 788
Celkový dlh 3 059 7603 059 9763 030 6313 045 6113 254 319
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -705 422-1 086 585-1 631 336-1 463 010-1 371 941
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 705 4221 086 5851 631 3361 463 0101 371 941
Čistý cash flow -381 163-544 751168 32691 069161 456
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -200 446103 24662 98370 71942 535
Čistý zisk -208 02261 36946 42050 21629 475
Čistý zisk v minulom roku 61 36946 42050 21629 475-6 399
Cudzie zdroje -1 678 015-1 896 037-1 844 667-1 808 247-1 758 031
Daň z príjmov 7 57641 87716 56320 50313 060
Daň z príjmov v minulom roku 41 87716 56320 50313 0604 196
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 57641 87716 56320 50313 060
Dlhodobé pohľadávky 0,00006 9860,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,4466,0470,1083,2480,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,8466,0469,6883,2480,61
Doba obratu aktív 733,33818,31801,78846,34835,00
Doba obratu pohľadávok 73,4467,1970,1083,2480,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 469,72502,75495,71527,76537,44
EBIT v minulom roku 103 24662 98370 71942 535-2 203
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -200 446103 24662 98370 71942 535
EBITDA 149 786306 508396 751348 992362 287
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 149 786306 508396 751348 992362 287
Finančná páka 2,842,622,652,692,86
Finančné účty 705 4221 086 5851 631 3361 463 0101 371 941
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 167 825859 472415 312860 919397 519
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64050,61440,61830,62360,6436
Krátkodobé pohľadávky 477 041401 323427 943479 105485 859
Krátkodobé záväzky 3 051 1733 055 1863 026 1383 037 6773 238 791
Krytie dlhovej služby 13,4223,1025,8119,9718,50
Materiál 20 09816 50419 12517 50916 336
Náklady na predaný tovar 1 689 0871 406 0511 388 2061 331 9481 474 385
Neobežný majetok 2 917 5112 837 9402 798 5832 895 9213 142 588
Obežný majetok 1 822 4612 111 3982 078 4041 959 6241 874 136
Obrat neobežného majetku 0,81270,78160,79620,72550,6999
Obrat obežného majetku 1,301,051,071,071,17
Odpisy 381 640377 896347 194334 244348 976
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 190 820188 948173 597167 122174 488
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 190 820188 948173 597167 122174 488
Osobné náklady 671 477640 172572 973539 584502 723
Ostatné náklady na finančnú činnosť 789,00802,00573,001 153572,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 248 018222 473219 992232 665205 814
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 173 618439 265393 614384 460378 451
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98480,78830,68210,70180,6932
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,271,471,421,44
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64740,79760,91290,87990,8515
Pohľadávky z obchodného styku 427 669401 323425 347479 105485 809
Pohotová likvidita II. stupeň 0,39190,49200,68200,64090,5748
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,403,48-10,96-19,86-10,89
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64230,61530,61920,62520,6467
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,821,611,641,681,85
Pridaná hodnota 681 836812 054840 002768 899725 211
Primárna platobná neschopnosť 0,57990,55430,51720,48560,4237
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22930,35370,53570,47890,4210
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,439,987,648,738,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,439,987,648,738,98
Služby 395 385292 043287 069235 537258 783
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 763 4534 972 8444 894 5944 871 3365 031 949
Spotreba materiálu… 1 303 8361 116 6751 104 5661 102 2401 232 374
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 10 1340,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 610 1002 494 9882 237 7752 357 3872 217 498
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 229 7630,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 414276 8839 567256 54017 902
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 370 9232 218 1052 228 2082 100 8472 199 596
Účtovný cash flow -381 163-544 751168 32691 069161 456
Vlastné imanie 1 678 0151 896 0371 844 6671 808 2471 758 031
Všetky záväzky 3 059 7603 059 9763 030 6313 045 6113 254 319
Výnosy budúcich období dlhodobé 9 05711 16213 26715 37318 531
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 1052 1052 1052 1051 053
Výsledok hospodárenia -222 68596 32959 12464 80628 393
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -222 68596 32959 12464 80628 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -208 02261 36946 42050 21629 475
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 61 36946 42050 21629 475-6 399
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -200 446103 24662 98370 71942 535
Zásoby 20 09816 50419 12517 50916 336
Záväzky 3 059 7603 059 9763 030 6313 045 6113 254 319
Záväzky z obchodného styku 248 018222 473219 992232 665205 814
Zisk pred zdanením -200 446103 24662 98370 71942 535
Zmena EBIT -1,941,640,89061,66-19,31
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 245,00109 1660,0000206 4822 820
Účtovné závierky