Slomed s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162014
Aktíva 383 8140,0000230 35093 9973 795
Bežná likvidita III. stupeň 3,240,00001,731,580,0447
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,22740,0000-0,9141-2,320,0048
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,57900,00000,67041,360,0046
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39270,00001,361,71-1,05
Celkové tržby 883 9310,0000417 11089 0300,0000
Celkový dlh 108 2250,0000132 88959 33784 979
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -96 0700,0000-89 092-80 557-293,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 96 0700,000089 09280 557393,00
Čistý cash flow 62 6660,000089 09280 557393,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 263 4480,0000113 71534 044-491,00
Čistý zisk 267 9630,000089 83527 514-491,00
Čistý zisk v minulom roku 203 9480,000027 514-480,00-7 704
Cudzie zdroje -275 5890,0000-97 461-34 66081 184
Daň z príjmov -4 5150,000023 8806 5300,0000
Daň z príjmov v minulom roku 55 0710,00006 530480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -4 5150,000023 8806 5300,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,030,0000123,6155,10105,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,220,0000123,6155,100,0000
Doba obratu aktív 158,490,0000201,57385,361 483
Doba obratu pohľadávok 105,030,0000123,6155,10105,51
Doba splácania záväzkov 74,080,0000165,630,000032 171
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,690,0000116,29243,2733 170
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 48,470,0000134,880,00000,0000
EBIT v minulom roku 259 0190,000034 0440,0000-7 704
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 263 4480,0000113 71534 044-491,00
EBITDA 277 1900,0000113 74534 065-335,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 277 1900,0000113 74534 065-335,00
Finančná páka 1,390,00002,362,71-0,0467
Finančné účty 96 0700,000089 09280 557393,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,71800,0000-0,4231-0,368721,39
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71800,00000,42310,3687-21,39
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 277 1030,0000113 71534 047-528,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28200,00000,57690,631322,37
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000100,00
Krátkodobé pohľadávky 254 3540,0000141 25813 440270,00
Krátkodobé záväzky 108 2250,0000132 88959 33784 879
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000108 21750 5720,0000
Náklady na predaný tovar 613 3740,0000303 36554 872963,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 2420,0000292 8490,00000,0000
Neobežný majetok 33 3900,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 350 4240,0000230 35093 9973 795
Obrat aktív 2,300,00001,810,94720,2461
Obrat neobežného majetku 26,470,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,520,00001,810,94720,2461
Odpisy 13 5860,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 7930,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 7930,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87,000,000030,0018,00193,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 70 8180,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 281 5490,000089 83527 514-491,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,97230,00000,92180,79380,0061
Podiel EBIT k aktívam 0,68640,00000,49370,3622-0,1294
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,68640,00000,49370,3622-0,1294
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,95590,00001,170,98220,0061
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,25030,00000,38680,85700,1036
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,07090,00000,21360,90480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,50740,00000,38840,0000-0,0301
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 19,910,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,07090,00000,21360,90480,4208
Pohľadávky z obchodného styku 189 4320,0000141 25813 4400,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,240,00001,731,580,0078
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,400,0000-1,09-0,4303206,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28200,00000,57690,631322,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39270,00001,361,71-1,05
Pridaná hodnota 270 5570,0000113 74534 158-29,00
Primárna platobná neschopnosť 0,37380,00000,76613,760,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,69820,00000,39000,2927-0,1294
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,97230,00000,92180,79380,0060
Rýchla likvidita I. stupeň 0,88770,00000,67041,360,0046
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,39040,00001,171,74-253,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,39040,00001,171,74-253,67
Služby 80 1320,000010 51654 872963,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 383 8140,0000230 35093 9973 795
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000100,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 883 9310,0000417 11089 030934,00
Tržby z predaja tovaru 883 9310,0000417 1100,0000934,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000089 0300,0000
Účtovný cash flow 62 6660,000089 09280 557393,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000100,00
Vlastné imanie 275 5890,000097 46134 660-81 184
Všetky záväzky 108 2250,0000132 88959 33784 979
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,97230,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 263 6040,0000113 74534 065-335,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 263 6040,0000113 74534 065-335,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 267 9630,000089 83527 514-491,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 203 9480,000027 514-480,00-7 704
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 263 4480,0000113 71534 044-491,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,00003 132
Záväzky 108 2250,0000132 88959 33784 979
Záväzky z obchodného styku 70 8180,0000108 21750 5720,0000
Zisk pred zdanením 263 4480,0000113 71534 044-491,00
Zmena EBIT 1,020,00003,340,00000,0637