ELIMER, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 806 4205 507 1906 239 1464 039 7813 852 570
Bežná likvidita III. stupeň 1,471,121,111,171,24
Časové rozlíšenie aktív 30 141129 87520 92840 52489 609
Časové rozlíšenie pasív 40 717239 8981 2471 2471 247
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,231,192,352,552,62
Celkové tržby 17 432 81914 781 95012 063 7388 863 0520,0000
Celkový dlh 3 184 0082 867 0054 375 6302 901 1722 786 743
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -487 152-422 180-880 460-779 111-196 647
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 487 152422 180880 460779 111196 647
Čistý cash flow 64 972-458 280101 349429 787196 647
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 909 0741 342 5571 287 527517 406177 200
Čistý zisk 708 8621 034 908973 779376 726174 340
Čistý zisk v minulom roku 1 034 908973 779376 726158 677271 814
Cudzie zdroje -2 581 695-2 400 287-1 862 269-1 137 362-1 064 580
Daň z príjmov 194 922279 571290 732120 7940,0000
Daň z príjmov v minulom roku 279 571290 732120 79445 2030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 194 922279 571290 732120 7940,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 097 8621 066 117971 760634 919404 621
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 81,7963,09105,7896,17159,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,2958,6490,8593,32155,68
Doba obratu aktív 129,65134,44196,07174,19236,30
Doba obratu pohľadávok 106,3189,11136,31123,54184,10
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000174,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,0666,01132,55117,07164,31
EBIT v minulom roku 1 342 5571 287 527517 406207 565276 948
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 909 0741 342 5571 287 527517 406177 200
EBITDA 1 166 1091 569 0071 479 363678 314328 184
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 166 1091 569 0071 479 363678 314328 184
Finančná páka 2,252,293,353,553,62
Finančné účty 487 152422 180880 460779 111196 647
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 143 0721 522 8171 678 468774 798302 591
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50950,49100,67600,67210,6953
Krátkodobé pohľadávky 3 663 2822 584 3033 365 9742 230 2212 596 928
Krátkodobé záväzky 2 958 4992 704 2534 217 8022 715 0762 678 868
Krytie dlhovej služby 163,4652,4460,9732,1079,91
Materiál 101 26896 40177 44554 71536 184
Nákladové úroky 5 29028 07823 01619 8862 860
Nákladové úroky v minulom roku 28 07823 01619 8863 6855 134
Náklady na predaný tovar 14 679 67812 635 5549 113 7547 495 5225 372 668
Neobežný majetok 311 2231 139 613581 168224 206127 745
Obežný majetok 5 465 0564 237 7025 637 0503 775 0513 635 216
Obrat aktív 2,822,721,862,101,54
Obrat neobežného majetku 52,5313,1219,9937,7546,58
Obrat obežného majetku 2,993,532,062,241,64
Odpisy 295 100177 946173 942131 90667 927
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 147 55088 97386 97165 95367 927
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 147 55088 97386 97165 9530,0000
Osobné náklady 633 291843 1091 041 622370 3650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 69970 53238 52749 51225 593
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 753 6481 820 0603 300 9642 089 3160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 003 9621 212 8541 147 721508 632242 267
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,27460,43120,52290,33120,1638
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,32380,52380,63740,39100,1511
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,632,752,402,620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,802,272,061,938,51
Pohľadávky z obchodného styku 3 461 3572 402 0082 891 1052 164 2242 538 108
Pohotová likvidita II. stupeň 1,391,071,011,121,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -39,745,24-18,37-2,65-5,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,28-16,324,4021,6168,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54840,52060,70130,71820,7233
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,231,192,352,552,62
Pridaná hodnota 1 667 3942 316 6752 501 120969 283578 171
Primárna platobná neschopnosť 0,79550,75771,140,96540,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27460,43120,52290,33120,1638
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,731,832,964,288,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,731,832,964,288,49
Služby 8 063 4536 075 7773 973 0363 660 0482 955 136
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 806 4205 507 1906 239 1464 039 7813 852 570
Spotreba materiálu… 6 668 9666 281 1175 406 0453 728 3622 650 176
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 357 40314 964 40011 733 6908 537 8035 950 839
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 010 33112 171118 81672 9980,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 347 07214 952 22911 614 8748 464 8055 950 839
Účtovný cash flow 64 972-458 280101 349429 787196 647
Úrokové krytie 171,8547,8255,9426,0261,96
Vlastné imanie 2 581 6952 400 2871 862 2691 137 3621 064 580
Všetky záväzky 3 184 0082 867 0054 375 6302 901 1722 786 743
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 8441 8441 2471 2471 247
Výsledok hospodárenia 952 8731 394 2721 326 031567 043259 007
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 952 8731 394 2721 326 031567 043259 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 708 8621 034 908973 779376 726174 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 034 908973 779376 726158 677271 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 903 7841 314 4791 264 511497 520229 562
Zásoby 216 760165 102418 856130 800437 020
Záväzky 3 184 0082 867 0054 375 6302 901 1722 786 743
Záväzky z obchodného styku 2 753 6481 820 0603 300 9642 089 3160,0000
Zisk pred zdanením 903 7841 314 4791 264 511497 520229 562
Zmena EBIT 0,67711,042,492,490,6398
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 52 741-278 660265 327-107 112232 644
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 52 741-278 660265 327-107 112232 644
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 928 4678 96098 20652 3631 250
Účtovné závierky