STAVFIN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 156 1863 057 9063 250 3273 211 7243 109 569
Aktivácia 1 018 5021 032 239832 594590 768633 480
Bankové úvery 88 49410 4580,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,161,243,001,392,27
Bežné bankové úvery 88 49410 4580,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 9201 2331 085946,00868,00
Časové rozlíšenie pasív 20,0072,0058,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0261-0,13280,0834-0,49781,24
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49520,52210,33700,51300,3653
Celkové tržby 3 283 7133 875 0143 012 7023 008 5430,0000
Celkový dlh 1 045 3251 048 883819 2981 089 040832 004
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 86 874-36 330-144 113-107 263-428 070
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 62046 788144 113107 263428 070
Čistý cash flow -15 168-97 32536 850-296 342428 070
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 51 92289 990789 91542 7883 661
Čistý zisk 30 32975 944760 70529 1813 661
Čistý zisk v minulom roku 75 944760 70529 18121 68618 400
Cudzie zdroje -2 110 841-2 008 951-2 430 971-2 122 684-2 277 565
Daň z príjmov 18 91212 95528 58512 8340,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 95528 58512 83412 0690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 91212 95528 58512 8340,0000
Dlhodobé pohľadávky 636 611604 46124 57317 14613 413
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,9398,02186,2692,4775,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,3091,4967,7091,3072,24
Doba obratu aktív 515,57528,15564,07496,80926,99
Doba obratu pohľadávok 193,93202,42190,5395,1279,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000078,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 95,05126,5476,6592,08102,76
EBIT v minulom roku 89 990789 91542 78833 75518 400
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 51 92289 990789 91542 7883 661
EBITDA 35 29349 271113 96735 68548 837
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 35 29349 271113 96735 68548 837
Finančná páka 1,501,521,341,511,37
Finančné účty 31 62046 788144 113107 263428 070
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6688-0,6570-0,7479-0,6609-0,7324
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66880,65700,74790,66090,7324
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 235 424218 735254 647137 34146 639
Krátkodobé finančné výpomoci 30 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 550 543567 4991 073 297597 783254 476
Krátkodobé záväzky 581 860732 631441 696595 275344 702
Krytie dlhovej služby 13,1645,16182,3546,160,0000
Materiál 228 525232 789108 592120 30998 183
Nákladové úroky 2 6811 091625,00773,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 091625,00773,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 832 6291 754 9391 707 7322 022 596963 643
Neobežný majetok 1 706 9671 529 0841 898 6672 368 2772 314 559
Obežný majetok 1 447 2991 527 5891 350 575842 501794 142
Obrat aktív 0,70800,69110,64710,73470,3937
Obrat neobežného majetku 1,311,381,110,99640,5290
Obrat obežného majetku 1,541,381,562,801,54
Odpisy 14 40415 0128 2403 70614 665
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 2027 5064 1201 85314 665
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 2027 5064 1201 8530,0000
Osobné náklady 333 091322 495277 877282 1620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5972 8563 3823 0902 198
Ostatné záväzky z obchodného styku 539 637676 979388 415241 2510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 73390 956768 94532 88718 326
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82900,89990,70260,83710,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,111,421,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,061,381,1817,78
Pohľadávky z obchodného styku 540 555529 704390 111590 240242 327
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83400,82822,761,191,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 139,1620,64-65,977,16-5,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,66-89,2158,96-383,370,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49520,52210,33700,51300,3653
Pridaná hodnota 401 794358 367395 488337 064260 737
Primárna platobná neschopnosť 1,011,291,010,42470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04510,06300,32620,18021,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 29,6221,297,1930,5217,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 29,6221,297,1930,5217,04
Služby 477 232484 313428 666427 645302 176
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 156 1863 057 9063 250 3273 211 7243 109 569
Spotreba materiálu… 2 297 8472 378 9172 111 6602 185 7191 294 947
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 118 49410 4580,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 335 7872 199 6312 175 2512 412 0331 224 380
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000165,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 101 36486 16072 03152 3730,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 234 4232 113 3062 103 2202 359 6601 224 380
Účtovný cash flow -15 168-97 32536 850-296 342428 070
Úročený dlh 118 49410 4580,00000,00000,0000
Úrokové krytie 19,3782,481 26455,350,0000
Vlastné imanie 2 110 8412 008 9512 430 9712 122 6842 277 565
Všetky záväzky 1 045 3251 048 883819 2981 089 040832 004
Výsledok hospodárenia 53 97161 172128 55545 85612 928
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 53 97161 172128 55545 85612 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 32975 944760 70529 1813 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 944760 70529 18121 68618 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 24188 899789 29042 01510 686
Zásoby 228 525308 841108 592120 30998 183
Záväzky 1 045 3251 048 883819 2981 089 040832 004
Záväzky z obchodného styku 544 199681 363392 453250 6940,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 5624 3844 0389 4430,0000
Zisk pred zdanením 49 24188 899789 29042 01510 686
Zmena EBIT 0,57700,113918,461,270,1990
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -76 05276 0520,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -76 05276 0520,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 68 28259 24749 20338 49621 244
Účtovné závierky