VITA slovakia, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 19 60417 96114 47115 76814 097
Bežná likvidita III. stupeň 0,55700,52530,43440,60970,5488
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,521,500,732616,714,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,76-4,22-3,56-106,12-28,27
Celkové tržby 122 66092 28770 49199 868100 090
Celkový dlh 24 81523 54720 13315 91814 614
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 933-8 382-4 148-2 507-2 366
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 9338 3824 1482 5072 366
Čistý cash flow 7 9338 3824 1482 5072 366
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 58194,00-4 5501 3272 609
Čistý zisk 1 24974,00-5 511367,001 649
Čistý zisk v minulom roku 74,00-5 511367,001 650-341,00
Cudzie zdroje 5 2115 5865 662150,00517,00
Daň z príjmov 332,0020,00961,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 20,00961,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 332,0020,00961,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000420,00420,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,955,4110,5520,1515,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,703,758,3820,1515,46
Doba obratu aktív 58,3471,0774,9357,6351,41
Doba obratu pohľadávok 4,955,4110,5521,6916,99
Doba obratu zásob 17,7112,9421,097,876,44
Doba splácania záväzkov 105,50127,10172,7283,8576,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,4091,10102,5756,8351,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11,7231,7626,3918,438,25
EBIT v minulom roku 94,00-4 5501 3272 610619,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 58194,00-4 5501 3272 609
EBITDA 2 015536,00-4 1551 7033 109
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 015536,00-4 1551 7033 109
Efektívna daňová sadzba 0,21000,2128-0,21120,72340,3680
Finančná páka -3,76-3,22-2,56-105,12-27,27
Finančné účty 7 9338 3824 1482 5072 366
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 58194,00-4 5501 3272 611
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,261,281,370,98621,01
Krátkodobé pohľadávky 1 6651 3682 0385 5144 239
Krátkodobé záväzky 24 66523 02519 80915 55014 233
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 7395 7533 0273 4171 545
Náklady na predaný tovar 102 95579 07358 63185 06784 314
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 85 33566 12141 86167 68968 342
Neobežný majetok 5 8665 8665 8665 8675 866
Obežný majetok 13 73812 0958 6059 9018 231
Obrat aktív 6,265,144,876,337,10
Obrat neobežného majetku 20,9115,7312,0217,0217,06
Obrat obežného majetku 8,937,638,1910,0912,16
Obrat zásob 20,6128,2017,3146,3656,67
Osobné náklady 17 40412 39615 69312 85612 425
Ostatné náklady na finančnú činnosť 434,00442,00397,00378,00498,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00002,002,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 24974,00-5 511367,001 649
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2397-0,01320,9733-2,45-3,19
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3124-0,01860,85246,09-19,18
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88330,94091,320,86860,7876
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,060,75581,151,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,060,75581,151,27
Pohľadávky z obchodného styku 1 245948,001 6185 5144 239
Pohotová likvidita II. stupeň 0,38910,42350,31230,51580,4641
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,65690,66641,360,05980,2185
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,271,311,391,011,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,76-4,22-3,56-106,12-28,27
Pridaná hodnota 19 70413 17511 86014 80115 776
Primárna platobná neschopnosť 2,206,071,870,61970,3645
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2397-0,01320,9733-2,45-3,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,3243,93-4,859,354,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,3243,93-4,859,354,70
Služby 11 6889 14011 51712 15611 845
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 60417 96114 47115 76814 097
Spotreba materiálu… 5 9323 8125 2535 2224 127
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 122 65992 24870 49199 868100 090
Tržby z predaja tovaru 97 60972 05145 63374 77975 007
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 05020 19724 85825 08925 083
Účtovný cash flow 7 9338 3824 1482 5072 366
Vlastné imanie -5 211-5 586-5 662-150,00-517,00
Všetky záväzky 24 81523 54720 13315 91814 614
Výsledok hospodárenia 2 015536,00-4 1551 7033 109
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 015536,00-4 1551 7033 109
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 24974,00-5 511367,001 649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 74,00-5 511367,001 650-341,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 58194,00-4 5501 3272 609
Zásoby 4 1402 3452 4191 4601 206
Záväzky 24 81523 54720 13315 91814 614
Záväzky z obchodného styku 2 7395 7533 0273 4171 545
Zisk pred zdanením 1 58194,00-4 5501 3272 609
Zmena EBIT 16,82-0,0207-3,430,50844,21
Účtovné závierky