COLPAX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 125 747151 731116 330752 345263 504
Bežná likvidita III. stupeň 32,0837,15-4,266,6827,93
Časové rozlíšenie aktív 1 9422 0711 079950,001 667
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1770-0,23122,92-0,6627-0,1444
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,478,6215,873,798,62
Celkové tržby 42 68941 34038 802777 4830,0000
Celkový dlh 4 5004 545-25 539112 9395 749
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -67 739-89 195-55 171-469 857-37 218
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,09510,12860,06350,51020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 73989 19555 171469 85737 218
Čistý cash flow -21 45634 024-414 686423 71537 218
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 1406 7303 429508 63112 217
Čistý zisk 4 0615 3172 463396 63312 217
Čistý zisk v minulom roku 5 3172 463396 63310 2524 257
Cudzie zdroje -121 247-147 186-141 869-639 406-257 755
Daň z príjmov 1 0791 413966,00111 9980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 413966,00111 9982 9620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0791 413966,00111 9980,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 502,94489,03517,402 217446,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 502,94489,03517,401 944315,23
Doba obratu aktív 1 1281 3401 0946 0341 439
Doba obratu pohľadávok 502,94489,03517,402 217446,26
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000089,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,1634,86-245,78897,0323,58
EBIT v minulom roku 6 7303 429508 63113 2144 257
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 1406 7303 429508 63112 217
EBITDA 11 4919 9575 475-30 90921 101
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 4919 9575 475-30 90921 101
Finančná páka 1,041,030,82001,181,02
Finančné účty 67 73989 19555 171469 85737 218
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9642-0,9700-1,22-0,8499-0,9782
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96420,97001,220,84990,9782
Hrubá marža 0,81360,84400,8516-0,00510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 1796 8153 3691 430 75517 632
Krátkodobé pohľadávky 56 06655 38855 003276 46181 736
Krátkodobé záväzky 3 9203 948-26 128111 8534 319
Náklady na predaný tovar 5 9586 4515 75749 50317 684
Neobežný majetok 0,00005 0775 0775 077142 883
Obežný majetok 123 805144 583110 174746 318118 954
Obrat neobežného majetku 0,00008,147,648,960,4679
Obrat obežného majetku 0,32870,28590,35220,06100,5620
Odpisy 0,00000,00000,00007 1745 289
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00003 5875 289
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00003 5870,0000
Osobné náklady 24 29323 00721 40322 3280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3123 1422 1062 2763 469
Ostatné záväzky z obchodného styku 570,00564,00569,00727,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 0615 3172 463403 80717 506
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03350,03610,01740,62030,0474
Podiel EBIT k aktívam 0,04090,04440,02950,67610,0464
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,04090,04440,02950,67610,0464
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04220,04550,02410,79410,0471
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53870,58790,47430,62450,1412
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69950,65940,6477-5,600,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,50260,8230-10,690,54500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,431,521,54-0,17870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,431,521,54-0,13529,30
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,52730,8230-10,699,310,5567
Pohľadávky z obchodného styku 56 06655 38855 003242 46157 736
Pohotová likvidita II. stupeň 32,0837,15-4,266,6827,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,65-4,330,3421-1,51-6,93
Pridaná hodnota 34 73134 88933 045-3 99049 168
Rentabilita aktív, ROA 0,03230,03500,02120,52720,0464
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03350,03610,01740,62030,0474
Rýchla likvidita I. stupeň 17,2822,59-2,114,208,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,39160,4565-4,66-3,650,2725
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,39160,4565-4,66-3,650,2725
Služby 5 6046 1225 50244 74512 457
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 125 747151 731116 330752 345263 504
Spotreba materiálu… 354,00329,00255,004 7585 227
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 68941 34038 802777 48366 852
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0000,00000,0000731 9700,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 68941 34038 80245 51366 852
Účtovný cash flow -21 45634 024-414 686423 71537 218
Vlastné imanie 121 247147 186141 869639 406257 755
Všetky záväzky 4 5004 545-25 539112 9395 749
Výsledok hospodárenia 8 4149 9575 475510 75915 722
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 4149 9575 475510 75915 722
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 0615 3172 463396 63312 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 3172 463396 63310 2524 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 1406 7303 429508 63112 210
Záväzky 4 5004 545-25 539112 9395 749
Záväzky z obchodného styku 570,00564,00569,00727,000,0000
Zisk pred zdanením 5 1406 7303 429508 63112 210
Zmena EBIT 0,76371,960,006738,492,87
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 0770,00000,0000183 12890,00