ZÁSAH 8, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 1177 0417 3727 98015 940
Bežná likvidita III. stupeň 2,523,173,737,461,36
Časové rozlíšenie aktív 3 5733 5733 5733 5731 445
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0262-0,1491-0,3090-2,03-0,0041
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,65630,46050,36570,15471,43
Celkové tržby 0,00000,00000,00007 302182 672
Celkový dlh 2 8202 2201 9741 0699 392
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -431,00-357,00-688,00-1 298-3 473
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 431,00357,00688,001 2983 473
Čistý cash flow 74,00-331,00-610,00-2 175-27,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -524,00-523,00-539,001 360-4 921
Čistý zisk -524,00-577,00-1 513363,00-11 594
Čistý zisk v minulom roku -577,00-1 513363,00-11 594-25 461
Cudzie zdroje -4 297-4 821-5 398-6 911-6 548
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00996,00882,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00996,00882,00717,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00996,00882,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00008,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00006,93
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000032,12
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00008,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,000013,43
EBIT v minulom roku -523,00-539,001 360-4 921-18 998
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -524,00-523,00-539,001 360-4 921
EBITDA -489,00-313,00-317,007 08910 888
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,97080,0596
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -489,00-313,00-317,007 08910 888
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,740,7329-0,0823
Finančná páka 1,661,461,371,152,43
Finančné účty 431,00357,00688,001 2983 473
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6038-0,6847-0,7322-0,8660-0,4108
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60380,68470,73220,86600,4108
Hrubá marža 0,00000,00000,0000-0,26920,6763
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -524,00-523,00-539,0015 5749 449
Krátkodobé pohľadávky 3 1133 1113 1113 1094 155
Krátkodobé záväzky 2 8202 2201 9741 0696 664
Krytie dlhovej služby 0,0000-5,80-22,647 0891,88
Nákladové úroky 0,000054,0014,001,00005 791
Nákladové úroky v minulom roku 54,0014,001,00005 7915 746
Náklady na predaný tovar 1,00000,0000194,001 96657 615
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00006 867
Obežný majetok 3 5443 4683 7994 4077 628
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,000011,37
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000026,38
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,000023,75
Odpisy 0,00000,00000,00005 54610 384
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00002 7735 192
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00002 7735 192
Osobné náklady 0,00000,00000,0000-3 661102 929
Ostatné náklady na finančnú činnosť 35,00210,00222,00803,001 938
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000142,00333,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 152,00152,000,00000,00005 704
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -524,00-577,00-1 5135 909-1 210
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1219-0,1197-0,28030,0525-1,77
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1219-0,1085-0,09990,1968-0,5305
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00001,860,8331
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,53701,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-1,041,09
Pohľadávky z obchodného styku 3 1093 1093 1093 1093 442
Pohotová likvidita II. stupeň 2,523,173,737,461,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -58,0714,568,853,18242,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-6,13-43,57-2 175-0,0047
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39620,31530,26780,13400,5892
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,65630,46050,36570,15471,43
Pridaná hodnota -1,00000,0000-194,00-1 966123 544
Primárna platobná neschopnosť 0,04890,04890,00000,00001,66
Rentabilita aktív, ROA -0,0736-0,0819-0,20520,0455-0,7274
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1219-0,1197-0,28030,0525-1,77
Rýchla likvidita I. stupeň 0,15280,16080,34851,210,5212
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,77-7,09-6,230,15080,8626
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,77-7,09-6,230,15080,8626
Služby 1,00000,0000194,001 40249 290
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 1177 0417 3727 98015 940
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000564,008 380
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00004 573181 242
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 57383,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000417,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000180 742
Účtovný cash flow 74,00-331,00-610,00-2 175-27,00
Úrokové krytie 0,0000-9,69-38,501 360-0,8498
Vlastné imanie 4 2974 8215 3986 9116 548
Všetky záväzky 2 8202 2201 9741 0699 392
Výsledok hospodárenia -489,00-313,00-317,002 021-3 316
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -489,00-313,00-317,002 021-3 316
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -524,00-577,00-1 513363,00-11 594
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -577,00-1 513363,00-11 594-25 461
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -524,00-577,00-553,001 359-10 712
Záväzky 2 8202 2201 9741 0699 392
Záväzky z obchodného styku 152,00152,000,00000,00005 704
Zisk pred zdanením -524,00-577,00-553,001 359-10 712
Zmena EBIT 1,000,9703-0,3963-0,27640,2590
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000055,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000055,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00004 0953 903