SK-Trans, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 636 212529 657525 059550 670521 329
Bežná likvidita III. stupeň 1,833,202,092,290,6618
Časové rozlíšenie aktív 8 2768 7228 2767 4675 544
Časové rozlíšenie pasív 5 2654 8269 6298 2925 210
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,240,89881,131,292,12
Celkové tržby 1 321 7261 136 8321 091 7761 169 7040,0000
Celkový dlh 348 945248 430273 298305 856350 687
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 230-59 767-91 952-98 586-68 662
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 23059 76791 95298 58668 662
Čistý cash flow -5 537-32 185-6 63438 15168 662
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 45973 92356 09795 98755 676
Čistý zisk 32 33553 46838 39965 57944 591
Čistý zisk v minulom roku 53 46838 39965 57946 69639 745
Cudzie zdroje -282 002-276 401-242 132-236 522-165 432
Daň z príjmov 9 75215 76811 13219 3360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 76811 13219 33613 2270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 75215 76811 13219 3360,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 075918,00812,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,9467,0054,3654,0757,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,4663,9948,6350,0454,53
Doba obratu aktív 181,06179,11179,31177,26197,54
Doba obratu pohľadávok 74,9467,3754,6854,3357,25
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000178,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,0526,5039,1835,90127,01
EBIT v minulom roku 73 92356 09795 98771 37751 992
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 45973 92356 09795 98755 676
EBITDA 280 809284 539304 903381 964165 368
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 280 809284 539304 903381 964165 368
Finančná páka 2,261,922,172,333,15
Finančné účty 54 23059 76791 95298 58668 662
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4433-0,5218-0,4612-0,4295-0,3173
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44330,52180,46120,42950,3173
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 302 757325 201304 544381 366164 427
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27090,14800,21850,20250,6430
Krátkodobé pohľadávky 263 313198 130159 195167 971151 086
Krátkodobé záväzky 172 33878 371114 735111 515335 197
Krytie dlhovej služby 64,2360,7146,4434,5014,92
Nákladové úroky 4 3724 6876 56611 07211 085
Nákladové úroky v minulom roku 4 6876 56611 07211 45412 247
Náklady na predaný tovar 853 898742 775737 252767 285685 175
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000478,00
Neobežný majetok 310 393261 963264 718275 834296 037
Obežný majetok 317 543258 972252 065267 369219 748
Obrat aktív 2,022,042,042,061,85
Obrat neobežného majetku 4,134,124,044,113,25
Obrat obežného majetku 4,044,174,244,244,38
Odpisy 245 286230 580248 318285 19095 037
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 122 643115 290124 159142 59595 037
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 122 643115 290124 159142 5950,0000
Osobné náklady 260 183162 989139 537120 5840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 52,00371,00609,00601,00941,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000033,00250,003,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 19539 49251 82752 6620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 277 621284 048286 717350 769139 628
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60700,48430,42080,32890,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,652,062,383,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84800,85510,85490,90362,93
Pohľadávky z obchodného styku 251 107189 218142 413155 444143 904
Pohotová likvidita II. stupeň 1,833,202,092,290,6618
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 50,938,5936,50-6,20-2,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,27-6,87-1,013,456,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54850,46900,52050,55540,6727
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,240,89881,131,292,12
Pridaná hodnota 428 645336 559331 566366 639278 121
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30530,71840,73940,82290,2017
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,240,87310,89630,80072,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,240,87310,89630,80072,12
Služby 553 921454 422489 088486 677370 947
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 636 212529 657525 059550 670521 329
Spotreba materiálu… 299 977288 353248 164280 608313 750
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 293 5431 099 8341 068 8181 133 924963 296
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 00020 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000480,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 282 5431 079 3341 068 8181 133 924962 816
Účtovný cash flow -5 537-32 185-6 63438 15168 662
Úrokové krytie 10,6315,778,548,675,02
Vlastné imanie 282 002276 401242 132236 522165 432
Všetky záväzky 348 945248 430273 298305 856350 687
Výsledok hospodárenia 46 52374 45956 58596 77470 331
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 46 52374 45956 58596 77470 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 33553 46838 39965 57944 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 53 46838 39965 57946 69639 745
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 42 08769 23649 53184 91558 170
Záväzky 348 945248 430273 298305 856350 687
Záväzky z obchodného styku 72 19539 49251 82752 6620,0000
Zisk pred zdanením 42 08769 23649 53184 91558 170
Zmena EBIT 0,62851,320,58441,341,07
Účtovné závierky