DMV - INVEST, v. o. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 65 91493 440123 330151 145167 895
Bežná likvidita III. stupeň 1,210,95200,56240,3113-0,0122
Časové rozlíšenie aktív 409,001 0571 0411 0751 273
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11100,50785,480,89410,5137
Celkové tržby 40 42746 06842 65149 46440 952
Celkový dlh 65 91493 440123 330151 145167 895
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 83314 32734 79155 19058 702
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 06416 07513 1114 5973 339
Čistý cash flow -1 0112 9648 5141 258825,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 7162 3362 9386 3177 305
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 144,93137,61116,9198,73-48,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 138,97132,04109,4693,04-56,55
Doba obratu aktív 595,11740,331 0551 1151 496
Doba obratu pohľadávok 144,93137,61116,9198,73-48,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,2746,2513,2910,3814,31
EBIT v minulom roku 2 3362 9386 3177 3059 211
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 7162 3362 9386 3177 305
EBITDA 58 09281 15576 67680 14775 825
EBITDA marža 1,441,761,801,621,85
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 58 09281 15576 67680 14775 825
Finančné účty 15 06416 07513 1114 5973 339
Hrubá marža 0,82970,96770,94450,88450,9214
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 57 01180 08075 58779 05374 742
Krátkodobé finančné výpomoci 16 89730 40247 90259 78762 041
Krátkodobé pohľadávky 16 05217 36813 66113 379-5 389
Krátkodobé záväzky 9 1125 8371 5531 4071 606
Krytie dlhovej služby 33,8534,7426,1012,6910,38
Nákladové úroky 1 7162 3362 9386 3177 305
Nákladové úroky v minulom roku 2 3362 9386 3177 3059 211
Náklady na predaný tovar 6 8861 4902 3695 7143 219
Neobežný majetok 34 38958 94095 517132 094168 672
Obežný majetok 31 11633 44326 77217 976-2 050
Obrat aktív 0,61330,49300,34580,32730,2439
Obrat neobežného majetku 1,180,78160,44650,37450,2428
Obrat obežného majetku 1,301,381,592,75-19,98
Odpisy 49 10273 15473 15473 15476 894
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 55136 57736 57736 57738 447
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 55136 57736 57736 57738 447
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0811 0751 0891 0941 083
Ostatné záväzky z obchodného styku 624,00605,00776,00633,001 426
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 10273 15473 15473 15476 894
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68310,60940,55060,59810,4907
Pohľadávky z obchodného styku 15 39216 66512 79112 608-6 345
Pohotová likvidita II. stupeň 1,210,95200,56240,3113-0,0122
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,58921,272,900,19910,1129
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pridaná hodnota 33 54144 57840 28243 75037 733
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57920,44360,26510,07510,0525
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,131,151,611,892,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,131,151,611,892,21
Služby 6 8861 4901 5914 9801 538
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 91493 440123 330151 145167 895
Spotreba materiálu… 0,00000,0000778,00734,001 681
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 89730 40247 90259 78762 041
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 40 42746 06842 65149 46440 952
Tržby z predaja tovaru 7 0005 5384 7475 8597 710
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 33 42740 53037 90443 60533 242
Účtovný cash flow -1 0112 9648 5141 258825,00
Úročený dlh 16 89730 40247 90259 78762 041
Úrokové krytie 1,00001,00001,00001,00001,0000
Všetky záväzky 65 91493 440123 330151 145167 895
Výsledok hospodárenia 8 9908 0013 5226 993-1 069
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 9908 0013 5226 993-1 069
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 1934 590-505,00-418,00-9 456
Záväzky 65 91493 440123 330151 145167 895
Záväzky z obchodného styku 624,00605,00776,00633,001 426
Zisk pred zdanením 6 1934 590-505,00-418,00-9 456
Zmena EBIT 0,73460,79510,46510,86480,7931