PICO, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 187 322212 878236 729233 026220 929
Bankové úvery 53 59453 59462 79872 0021 254
Bežná likvidita III. stupeň -0,03980,24010,58570,49230,2494
Bežné bankové úvery 53 59453 59462 79872 0021 254
Časové rozlíšenie aktív 148,0023,0013,0016,00289,00
Časové rozlíšenie pasív 2 4000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,96260,0021-0,04350,05520,2335
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,72770,83960,51910,609619,08
Celkové tržby 53 22971 347283 648295 4300,0000
Celkový dlh 77 88797 15880 89488 250209 927
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 71 66151 61060 89869 39291 321
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1631-0,5623-0,1242-0,01730,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -18 0671 9841 9002 6104 440
Čistý cash flow -20 05184,00-710,00807,004 440
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 032-38 152-32 886-2 292-2 210
Čistý zisk -8 684-40 115-35 231-5 102-7 950
Čistý zisk v minulom roku -40 115-35 231-5 102-3 939-10 240
Cudzie zdroje -107 035-115 720-155 835-144 776-11 002
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,776729,3713,627,4911,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -4,0929,0013,567,455,73
Doba obratu aktív 1 3111 089307,68287,90208,31
Doba obratu pohľadávok 0,776729,3713,627,4911,95
Doba obratu zásob 0,0000280,2769,4566,0614,90
Doba splácania záväzkov 0,0000762,0233,4128,4519,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 145,75205,1521,2318,0717,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000137,5222,0419,090,0000
EBIT v minulom roku -38 152-32 886-2 292-576,00-918,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 032-38 152-32 886-2 292-2 210
EBITDA -6 671-49 225-41 875-801,002 086
EBITDA marža -0,1253-0,6899-0,1476-0,00270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 671-49 225-41 875-801,002 086
Finančná páka 1,751,841,521,6120,08
Finančné účty -18 0671 9841 9002 6104 440
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5714-0,5436-0,6583-0,6213-0,0498
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57140,54360,65830,62130,0498
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 676-38 152-32 8862 968329,00
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000094 507
Krátkodobé pohľadávky 111,005 74110 4786 06212 678
Krátkodobé záväzky 20 83040 10116 33414 62519 015
Krytie dlhovej služby -1,65-25,08-17,86-0,28510,3634
Materiál 8 9348 9348 9348 9341 664
Nákladové úroky 1 6521 9632 3452 8105 740
Nákladové úroky v minulom roku 1 9632 3452 8103 3639 322
Náklady na predaný tovar 59 26888 301269 272259 141359 509
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000019 208178 466187 612274 977
Neobežný majetok 190 381190 381190 381190 381192 300
Obežný majetok -3 20722 47446 33542 62928 340
Obrat aktív 0,27850,33521,191,271,75
Obrat neobežného majetku 0,27400,37481,481,552,01
Obrat obežného majetku -16,273,176,066,9313,66
Obrat zásob 0,00001,305,265,5224,50
Odpisy 0,00000,00000,00005 2602 539
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00002 6302 539
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00002 6300,0000
Osobné náklady 0,000031 68355 33238 9780,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 717,00865,001 203952,001 781
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000011 93810 1924 72124,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 9397 23710 7779 8110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 684-40 115-35 231158,00-5 411
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-1,874,791,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,88270,06470,19340,0768
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,53510,20880,93100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,53510,20880,820310,87
Pohľadávky z obchodného styku -584,005 66810 4366 0306 073
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,34-1 378219,49-179,40-2,48
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -12,140,0428-0,30280,28720,7735
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41580,45640,34170,37870,9502
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,72770,83960,51910,609619,08
Pridaná hodnota -7 102-16 95411 55536 29027 609
Primárna platobná neschopnosť -18,731,281,031,630,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0811-0,3467-0,2261-0,0352-0,7226
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -11,68-1,97-1,93-110,17100,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -11,68-1,97-1,93-110,17100,64
Služby 14 58411 66618 5979 30813 358
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 187 322212 878236 729233 026220 929
Spotreba materiálu… 44 68457 42772 20962 22171 174
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 53 59453 59462 79872 00295 761
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 52 52271 347280 827295 431387 118
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 356,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000170 836222 262279 071
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 16671 347109 99173 169108 047
Účtovný cash flow -20 05184,00-710,00807,004 440
Úročený dlh 53 59453 59462 79872 00295 761
Úrokové krytie -4,26-19,44-14,02-0,8157-0,3850
Vlastné imanie 107 035115 720155 835144 77611 002
Všetky záväzky 77 88797 15880 89488 250209 927
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 4000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 315-49 225-41 875-6 061-453,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 315-49 225-41 875-6 061-453,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 684-40 115-35 231-5 102-7 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -40 115-35 231-5 102-3 939-10 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 684-40 115-35 231-5 102-7 950
Zásoby 14 74914 74933 95733 95711 222
Záväzky 77 88797 15880 89488 250209 927
Záväzky z obchodného styku 10 9397 23710 7779 8110,0000
Zisk pred zdanením -8 684-40 115-35 231-5 102-7 950
Zmena EBIT 0,18431,1614,353,982,41