GYNKOM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 53 25545 02849 89136 18661 378
Bežná likvidita III. stupeň 3,484,814,363,288,70
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000557,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000101,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8699-0,7420-0,8056-0,1928-0,4396
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,112,802,790,47213,45
Celkové tržby 137 539119 829118 981108 7480,0000
Celkový dlh 16 33010 21511 85811 0397 423
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 121-25 831-30 638-4 848-23 675
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 12125 83130 6384 84823 675
Čistý cash flow 32 12125 83130 6384 84823 675
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 44430 21730 32323 04217 763
Čistý zisk 29 62123 78023 57517 84317 763
Čistý zisk v minulom roku 23 78023 57517 84315 99812 229
Cudzie zdroje -36 925-34 813-38 033-25 147-53 854
Daň z príjmov 7 8236 4376 7485 1990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 4376 7485 1994 5240,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 8236 4376 7485 1990,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,5156,2352,9096,69134,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,2456,7556,0465,6663,02
Doba obratu aktív 141,33137,16153,05121,45226,02
Doba obratu pohľadávok 55,5156,2352,9096,69134,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000049,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,4128,0633,6734,4725,30
EBIT v minulom roku 30 21730 32323 04220 52212 229
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 44430 21730 32323 04217 763
EBITDA 38 53631 86331 34023 80524 008
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 53631 86331 34023 80524 008
Finančná páka 1,441,291,311,441,14
Finančné účty 32 12125 83130 6384 84823 675
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6934-0,7731-0,7623-0,6949-0,8774
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69340,77310,76230,69490,8774
Hrubá marža 0,51490,50560,49690,46750,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 96531 37830 84423 34523 069
Krátkodobé pohľadávky 20 91818 46017 24428 80936 396
Krátkodobé záväzky 15 2269 21210 97410 2696 870
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 1871 7001 5412 3080,0000
Náklady na predaný tovar 66 72259 24259 85557 91050 164
Neobežný majetok 216,00737,002 0092 529750,00
Obežný majetok 53 03944 29147 88233 65760 071
Obrat aktív 2,582,662,383,011,61
Obrat neobežného majetku 636,75162,5959,2243,00132,16
Obrat obežného majetku 2,592,712,483,231,65
Odpisy 521,00521,00521,00304,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 521,00521,00521,00304,000,0000
Osobné náklady 31 50827 83326 85726 0420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 571,00485,00496,00460,00939,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 14224 30124 09618 14717 763
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,80220,68310,61990,70950,3298
Podiel EBIT k aktívam 0,70310,67110,60780,63680,2894
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,70310,67110,60780,63680,2899
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,98460,84370,77920,88910,3265
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60320,57370,61410,13400,3857
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44490,45940,45420,51230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9759
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,252,182,201,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,212,142,161,930,0000
Pohľadávky z obchodného styku 20 44018 63018 26819 56417 114
Pohotová likvidita II. stupeň 3,484,814,363,288,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,15-1,35-1,24-5,19-2,27
Pridaná hodnota 70 81760 58759 12650 83848 956
Rentabilita aktív, ROA 0,55620,52810,47250,49310,2894
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,80220,68310,61990,70950,3298
Rýchla likvidita I. stupeň 2,112,802,790,47213,40
Služby 46 33937 57844 57043 50535 841
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 25545 02849 89136 18661 378
Spotreba materiálu… 20 38321 66415 28514 40514 323
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 137 539119 939118 981108 74899 120
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000110,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 137 539119 829118 981108 74899 120
Účtovný cash flow 32 12125 83130 6384 84823 675
Vlastné imanie 36 92534 81338 03325 14753 854
Všetky záväzky 16 33010 21511 85811 0397 423
Výsledok hospodárenia 38 01531 34230 81923 50124 008
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 01531 34230 81923 50124 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 62123 78023 57517 84317 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 78023 57517 84315 99812 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 44430 21730 32323 04223 069
Záväzky 16 33010 21511 85811 0397 423
Záväzky z obchodného styku 3 1871 7001 5412 3080,0000
Zisk pred zdanením 37 44430 21730 32323 04223 069
Zmena EBIT 1,240,99651,321,121,45